Ing.

Ondřej Pech

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

+420 54114 3241
Ondrej.Pech@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Pech, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2017, Ph.D.: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství. Dizertační práce Výzkum efektivních způsobů odsávání.
 • 2010, Ing.: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Technika prostředí. Diplomová práce Energetická simulace provozu solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě s teplovzdušným vytápěním, červený diplom.
 • 2008, Bc.: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Strojní inženýrství. Bakalářská práce Zemní zdroje tepla pro tepelná čerpadla – vertikální vrtané kolektory.

Pedagogická činnost

 • ak. rok 2010/2011: IEE  Experimentální metody - cvičení
 • ak. rok 2011/2012: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2012/2013: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2012/2013: ITP  Technika prostředí - cvičení
 • ak. rok 2013/2014: IVK  Větrání a klimatizace I - cvičení
 • ak. rok 2014/2015: IPT  Technika prostředí - cvičení
 • ak. rok 2016/2017: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2017/2018: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2017/2018: IVK Větrání a klimatizace I - cvičení
 • ak. rok 2017/2018: IV2 Větrání a klimatizace II - cvičení
 • ak. rok 2017/2018: ICA CAD - cvičení
 • ak. rok 2018/2019: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2018/2019: IVK Větrání a klimatizace I - cvičení
 • ak. rok 2018/2019: IV2 Větrání a klimatizace II - cvičení
 • ak. rok 2018/2019: ICA CAD - cvičení

Projekty

Hlavní řešitel:

FSI-J-12-25 "Experimentální výzkum proudových polí před zesíleným sacím nástavcem situovaným nad pracovním stolem".

FSI-J-13-2042 "Výzkum konstrukčních parametrů ovlivňujících proudění z automobilových výustek"

 

Spoluřešitel:

FW01010507 "Ekologické tepelné čerpadlo pro elektrická vozidla"

TJ02000028 "TheMaSyC - Thermal Management Systems and Components - Systém pro tepelný management elektrických vozidel a testování jeho komponent"

TN01000026 "Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky - DP2-WP08"

GA18-18634S "Spojený model tepelně mechanického namáhání tuhnoucí oceli pracující v reálném čase pro predikci kvality"

GA18-25618S "Výzkum účinku nestacionárního proudění na transport vláken v postupně se větvících minikanálech"

GAČR 101/09/H050 "Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí".

FSI-S-11-6 "Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design)".

TE01020020 "Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - WP22 - Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny)"

FSI-S-14-2355 "Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka".