Ing.

Ondřej Pech

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

+420 54114 3241
Ondrej.Pech@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Pech, Ph.D.

Projekty

 • 2019

  TJ02000028, TheMaSyC - Thermal Management Systems and Components - Sysmém pro tepelný management elektrických vozidel a testování jeho komponent, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2014

  Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Výzkum konstrukčních parametrů ovlivňujících proudění z automobilových vyústek, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Experimentální výzkum proudových polí před zesíleným sacím nástavcem situovaným nad pracovním stolem, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail