Ing.

Ondřej Pech

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

+420 54114 3241
Ondrej.Pech@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Pech, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; FARKAS, Á.; MALÝ, M.; PECH, O.; MIŠÍK, O.; JÍCHA, M. Experimental and computational modelling of flow of fibres in human airways. JOURNAL OF AEROSOL MEDICINE AND PULMONARY DRUG DELIVERY. 22nd Congress of International Society for Aerosols in Medicine e.V., Montreux, Switzerland: MARY ANN LIEBERT, INC, 2019. s. 1 (1 s.). ISSN: 1941-2711.
  Detail | WWW

  CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; PECH, O.; HEJČÍK, J. Solar air collector with the solar absorber plate containing a PCM – Environmental chamber experiments and computer simulations. RENEWABLE ENERGY, 2019, roč. 143, č. 1, s. 731-740. ISSN: 0960-1481.
  Detail | WWW

  LÍZAL, F.; PECH, O.; JEDELSKÝ, J.; TUHOVČÁK, J.; JÍCHA, M. The automotive ventilation test case: Investigation of the velocity field downstream of a benchmark vent using smoke visualization and hot-wire anemometry. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING, 2019, roč. 233, č. 8, s. 2146-2160. ISSN: 0954-4070.
  Detail | WWW

  LÍZAL, F.; MALÝ, M.; CABALKA, M.; LÍZALOVÁ ŠUJANSKÁ, E.; FARKAS, Á.; ŠTARHA, P.; KEDAJOVÁ, K.; MIŠÍK, O.; PECH, O.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Visualization of the flow of micrometre-sized glass fibres in a replica of the human trachea. Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2019. Františkovy Lázně (Franzensbad): Experimental Fluid Mechanics 2019, 2019.
  Detail

 • 2018

  LÍZAL, F.; MALÝ, M.; ELCNER, J.; FARKAS, Á.; PECH, O.; MIŠÍK, O.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Dielectrophoretic classification of fibres: principles and application to glass fibres suspended in air. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. E D P SCIENCES, 2018. s. 1-4. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW

 • 2016

  CALETKA, P.; PECH, O.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Comparison of methods for flow border detection in images of smoke visualization. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2016. s. 1-4. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  CALETKA, P.; PECH, O.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; RICHTER, J. Comparison of Methods for Determination of Borders of Stream Visualized by Smoke Method. In 34th Conference of Departments of Fluids Mechanics and Thermomechanics Proceedings of Extended Abstracts. 1. Ústí nad Labem: University J. E. Purkyně in Ústí nad Labem Faculty of Production Technology and Management Department of Machines and Mechanics, 2015. s. 11-12. ISBN: 978-80-7414-912- 2.
  Detail

  PECH, O.; JEDELSKÝ, J.; CALETKA, P.; JÍCHA, M. Visualization of the air flow behind the automotive benchmark vent. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2015. s. 1-4. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  PEŠEK, M.; PECH, O. The determination of field usability of method measuring temperature fields in the air using an infrared camera. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; PECH, O.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M. Experimental investigation of stabilization of flowing water temperature with a water-PCM heat exchanger. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PECH, O.; PAVELEK, M. Influence of the workbench on the capture efficiency of pollutants of the Aaberg exhaust hood. Scientific supplement of, ANNALS of FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA, – INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING, 2014, roč. 12, č. 2, s. 189-192. ISSN: 1584- 2665.
  Detail | WWW

 • 2013

  PECH, O.; PAVELEK, M. Influence of the workbench on the capture efficiency of pollutants of the Aaberg exhaust hood. Proceedings of abstracts - 7th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Erin 2013. Bratislava: Nakladatel'stvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 103-103. ISBN: 978-80-227-3934- 4.
  Detail

  PECH, O.; PAVELEK, M. Investigation of the air flow field in front of the reinforced slot exhaust hood. In Energy conservation technologies for mitigation and adaptation in the built environment: the role of ventilation strategies and smart materials. Atény, Řecko: 2013. s. 102-104. ISBN: 2-930471-41- 7.
  Detail

  CHARVÁT, P.; PECH, O.; HEJČÍK, J. Experimental investigations of the performance of a solar air collector with latent heat thermal storage integrated with the solar absorber. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PECH, O.; PAVELEK, M. Capture efficiency measurement of pollutants over a workbench with the reinforced slot exhaust system. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2012. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; PECH, O. Experimental and numerical study into solar air collectors with integrated latent heat thermal storage. In CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building. 1. Praha: Grada Publishing for Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, 2013. s. 325-328. ISBN: 978-80-247-5018- 7.
  Detail

 • 2012

  PECH, O.; PAVELEK, M. Úprava zařízení pro testování a výzkum sacích nástavců. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 177-180. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

  PECH, O.; PAVELEK, M. Capture efficiency of pollutants in a free space and over a workbench with reinforced slot exhaust systems. ICCS 2012 International symposium on contamination control. Zurich, Switzerland: Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich, 2012. s. 31-31.
  Detail

  PECH, O.; PAVELEK, M. Comparison of capture efficiency of pollutants over a workbench with traditional and reinforced slot exhaust systems. Ventilation 2012 - The 10th International Conference on Industrial Ventilation. Paris, France: 2012. s. 84-84.
  Detail

 • 2011

  PECH, O. Simulace provozu solárních kolektorů. In Sborník příspěvků z konference 30. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 183-186. ISBN: 978-80-7372-747- 5.
  Detail

 • 2010

  JAROŠ, M.; PECH, O.; HRBATA, J. Optimalizace návrhu solárního kolektorového systému pomocí energetické simulace. In Sborník 6. konference IBPSA- CZ Simulace budov a techniky prostředí 2010. Praha: IBPSA- CZ, 2010. s. 55-60. ISBN: 978-80-254-8661- 0.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.