Mgr.

Jana Procházková

Ph.D.

FSI, ÚM OPGG – odborný asistent

+420 54114 2551
prochazkova.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jana Procházková, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  ZEJDA, M.; PROCHÁZKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, D.; DAŘENA, F. Object recognition based on point clouds obtained by laser scanners on mobile devices. PEFnet 2021. Brno: Mendel University Press, 2021. s. 147-148. ISBN: 978-80-7509-811-5.
  Detail | WWW

 • 2020

  PROCHÁZKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, D.; LANDA, J. Sharp Feature Detection as a Useful Tool in Smart Manufacturing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2020, roč. 9, č. 7, s. 1-18. ISSN: 2220-9964.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  PROCHÁZKA, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.; LANDA, J. Automatic lane marking extraction from point cloud into polygon map layer. Europen Journal of Remote Sensing, 2019, roč. 2018, č. 1, s. 1-29. ISSN: 2279-7254.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  PÍSAŘOVIC, I.; PROCHÁZKA, D.; VYBÍRAL, D.; PROCHÁZKOVÁ, J. Providing customised information panel content based on user behavioral pattern. In Mendel Soft Computing Journal. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2018. s. 173-180. ISSN: 1803-3814.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKOVÁ, J.; NOVÁK, J. The solution of free-form deformation problem using pseudoinverse. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2018, roč. 31, č. 6, s. 833-852. ISSN: 1311-1728.
  Detail | WWW

  ŠTARHA, P.; PROCHÁZKOVÁ, J.; MARTIŠEK, D. The reconstruction of the object surface using confocal microscope with hyperchromatic lens. Mendel Journal series, 2018, roč. 24, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1803-3814.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKOVÁ, J.; MARTIŠEK, D. Notes on iterative closest algorithm. In 17th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2018 Proceedings. Bratislava, Slovak Republic: Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 876-884. ISBN: 978-80-227-4765-3.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J. The Analysis of Rock Surface Asperities. Mendel Journal series, 2018, roč. 24, č. 1, s. 135-142. ISSN: 1803-3814.
  Detail | WWW

 • 2017

  MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J. The Enhancement of 3D Scans Depth Resolution Obtained by Confocal Scanning of Porous Materials. Measurement Science Review, 2017, roč. 17, č. 6, s. 273-281. ISSN: 1335-8871.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PROCHÁZKOVÁ, J. Free form deformation methods - the theory and practice. In Aplimat 2017 - Proceedings of 16th Conference of Applied Mathematics. Aplimat. Bratislava, Slovak republic: Slovak University of Technology Bratislava, 2017. s. 1276-1283. ISBN: 9781510836983.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKOVÁ, J.; MRKVIČKA, D. Solar potential evaluation from point cloud data. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2017. s. 702-711. ISBN: 978-80-7509-499-5.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKOVÁ, J.; KRATOCHVÍL, J. Direct Point Cloud Visualisation Using T- spline with Feature Detection. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2017, roč. 2016, č. 1, s. 240-251. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, D.; LANDA, J.; PROCHÁZKOVÁ, J. Automatic Lane Marking Extraction From Point Cloud Into Polygon Map Layer. 37th EARSeL Symposium - Smart Future with Remote Sensing. Praha: Ceské vyskové učení technické v Praze, 2017. s. 52-52. ISBN: 978-80-01-06192-3.
  Detail

 • 2015

  MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.; FICKER, T. High-quality three-dimensional reconstruction and noise reduction of multifocal images from oversized samples. JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING, 2015, roč. 24, č. 5, s. 1-15. ISSN: 1017-9909.
  Detail

  PROCHÁZKA, D.; LANDA, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.; KLIMÁNEK, M. Geospatial Infrastructure for European Union Sustainable Development. In Competitivness, Social Inclusion and Sustainability in a Diverse European Union. Switzerland: Springer, 2015. s. 179-189. ISBN: 978-3-319-17298- 9.
  Detail

 • 2011

  PROCHÁZKOVÁ, J. NURBS tělesa. 2011. s. 1-2.
  Detail

 • 2010

  MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J. Relation between algebraic and geometric view on NURBS tensor surfaces. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 419-430. ISSN: 0862- 7940.
  Detail

 • 2009

  KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; PROCHÁZKOVÁ, J. Diaphragm Discharge in Liquids: Fundamentals and Applications. Plasma for Environmental Issues. Sofia: Artgraf, 2009. s. 16-25.
  Detail

 • 2008

  PROCHÁZKA, D.; PROCHÁZKOVÁ, J. Direct extending of NURBS surfaces. Journal of Mathematics, Statistics and Allied Fields, 2008, roč. 2, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1556- 6757.
  Detail

  PROCHÁZKA, D.; PROCHÁZKOVÁ, J. Moebius: An interface to web map services. Proceedings of the Workshop Geoinformatics FCE CTU 2006, 2008, roč. 3, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1802-2669.
  Detail

 • 2007

  SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.; PÍŠA, Z.; SEDLÁČEK, J.; ZOUHAR, J. PŘÍMÁ B- SPLINE INTERPOLACE DRÁHY CNC NÁSTROJE Z MRAKU BODŮ. In Frézování IV. Brno 2007: FSI, VUT v Brně, 2007. s. 147-154. ISBN: 80-214-3239- X.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J. Animation and normal envelope of cyclic curves with Maple. In Aplimat 2007. Bratislava, SR: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. s. 407-412. ISBN: 978-80-969562-5- 8.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, D. T-splines: nová metoda modelování povrchů. GIS Ostrava 2007, 2007, roč. 1, č. 1, s. 82-82. ISSN: 1213- 2454.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, D. An Implementation of NURBS Curve Derivatives in Engineering Practice. In POSTERS Papers proceedings. Plzen: UNION Agency - Science Press, 2007. s. 5-8.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, D. An Influence of Knot Vectors on the Shape of NURBS Surfaces. Brno: VUT Brno, 2007. s. 95-96.
  Detail

  PROCHÁZKA, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.; MACHALOVÁ, J.; MOTYČKA, A.; ČEPICKÝ, J.; KRYŠTOF, J. Virtuální mapserver. GIS Ostrava 2007, 2007, roč. 1, č. 1, s. 83-83. ISSN: 1213- 2454.
  Detail

  VITÁSEK, V.; PROCHÁZKOVÁ, J. Výuka programovacího jazyka Delphi pomocí moderních počítačových technologií. Univerzita obrany, 2007.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J.; VITÁSEK, V. E- learningové podpory s flash animacemi pro práci s grafickým studiem. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 57-57.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J.; SEDLÁK, J.; PROCHÁZKA, D. Direct B- Spline Interpolation of CNC Path from Cloud of Points. In Proceedings of symposium on computer geometry SCG 2007. Bratislava, SR: Slovenska technicka univerzita v Bratislave, 2007. s. 104-110. ISBN: 978-80-227-2734- 1.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J. Výuka počítačové grafiky a geometrie s využitím flash animací. In Sborník příspěvků 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: 2007. s. 181-185. ISBN: 978-80-85763-41- 6.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J. Modelování matematických ploch v CAD systémech. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis, 2007, roč. 2007, č. 418, s. 1-28. ISSN: 1213- 4198.
  Detail

  MARTIŠEK, D.; MARTIŠEK, K.; PROCHÁZKOVÁ, J. New methods for space reconstruction of inside cell structures. Journal of Applied Biomedecine, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 151-155. ISSN: 1214- 0287.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J. Modelování matematických ploch v CAD systémech. 2007. s. 1-163.
  Detail

  SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J. Direct B- Spline Interpolation of CNC Tool Trace From Cloadpoints. Manufacturing TECHNOLOGY, 2007, roč. 7, č. 1, s. 66-71. ISSN: 1213- 2489.
  Detail

  SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J. Direct B- Spline Interpolation of CNC Tool Trace From Cloadpoints. Strojírenská technologie, 2007, roč. 12, č. 2, s. 24-28. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

 • 2006

  PROCHÁZKOVÁ, J. Křivky NURBS I. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1212- 8309.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J. Křivky NURBS II. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1212- 8309.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J. Křivky NURBS III. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1212- 8309.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, D. Implementation of Cylinder and Cone as NURBS in Engineering Software. In Proceedings of symposium on computer geometry SCG 2006. 1. Kočovce, Slovenská republika: Slovenska technicka univerzita, 2006. s. 124-130. ISBN: 80-227-2489- 0.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J. The Application of Nurbs Surfaces in Engineering Software. In Sborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Dolní Lomná u Jablunkova: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 190-195. ISBN: 80-248-1224- X.
  Detail

  PROCHÁZKA, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.; MACHALOVÁ, J.; KRYŠTOF, J.; ČEPICKÝ, J. Moebius: Virtual mapserver for data abstraction. In 21st European Conference For ESRI Users Proceedings. Atény, Řecká republika: Maraton Data, 2006. s. 1-5.
  Detail

 • 2005

  PROCHÁZKOVÁ, J. Derivative of B- Spline Function. In 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. s. 199-204. ISBN: 80-7015-013- 0.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.