prof. Mgr.

Pavel Řehák

Ph.D.

FSI, ÚM OMA – profesor

+420 54114 2532
rehak.pavel@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  ŘEHÁK, P. Superlinear solutions of sublinear fractional differential equations and regular variation. Fractional Calculus and Applied Analysis, 2023, roč. 26, č. 1, s. 989-1015. ISSN: 1311-0454.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŘEHÁK, P. Regulární variace: od škálové invariance ke konvergenčním testům. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2023, roč. 68, č. 1, s. 1-28. ISSN: 0032-2423.
  Detail | WWW

  ŘEHÁK, P. On decaying and asymptotically constant solutions of nonlinear equations with the Weyl fractional derivative of an order in (1,2). APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2023, roč. 145, č. 108779, s. 1-9. ISSN: 0893-9659.
  Detail | WWW

 • 2021

  ŘEHÁK, P. Nonlinear Poincare-Perron theorem. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2021, roč. 121, č. 107425, s. 1-7. ISSN: 0893-9659.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.