RNDr.

Pavel Popela

Ph.D.

FSI, ÚM OSO – odborný asistent

+420 54114 2546
popela@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Publikace

 • 2022

  CABALKA, M.; CHARVÁT, P.; FIŠER, J.; POPELA, P.; PEŠEK, M. Plug-in Hybrids vs Battery Powered Vehicles - Optimisation Model for Charging Infrastructure at a University Campus. Chemical Engineering Transactions, 2022, roč. 94, č. 1, s. 1051-1056. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  CABALKA, M.; CHARVÁT, P.; FIŠER, J.; POPELA, P. Electric Vehicle Charging Potential on a University Campus. Proceedings of the 24th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction. Brno: 2021. s. 1-6.
  Detail

  ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; ROSECKÝ, M.; POPELA, P.; KŮDELA, J.; ERYGANOV, I.; ŠRAMKOVÁ, K.; PLUSKAL, J.; PAVLAS, M. Souhrnná komplexní výzkumná zpráva popisující nastavení a řešení zpracování dlouhodobé prognózy produkce odpadů v ČR (Výsledek V8). 2021. s. 1-68.
  Detail

  ŠRAMKOVÁ, K.; ŠOMPLÁK, R.; NEVRLÝ, V.; JIRÁSEK, P.; SMEJKALOVÁ, V.; POPELA, P. Stratification and multi-representative optimization approach to waste composition analysis. OPTIMIZATION AND ENGINEERING, 2021, roč. 22, č. 1, s. 1-28. ISSN: 1389-4420.
  Detail | WWW

 • 2020

  ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; ROSECKÝ, M.; POPELA, P.; KŮDELA, J.; ERYGANOV, I.; ŠRAMKOVÁ, K.; PAVLAS, M. Výzkumná zpráva popisující princip a matematický model prognózování produkce odpadů (Výsledek V7). 2020. s. 1-77.
  Detail

  HRABEC, D.; ŠOMPLÁK, R.; NEVRLÝ, V.; VIKTORÍN, A.; PLUHÁČEK, M.; POPELA, P. Sustainable waste-to-energy facility location: Influence of demand on energy sales. Energy, 2020, roč. 207, č. 1, s. 1-15. ISSN: 0360-5442.
  Detail | WWW

  KŮDELA, J.; POPELA, P. Pool & Discard Algorithm for Chance Constrained Optimization Problems. IEEE Access, 2020, roč. 8, č. 1, s. 79397-79407. ISSN: 2169-3536.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CABALKA, M.; CHARVÁT, P.; POPELA, P. Matematický model pro ekonomickou optimalizaci virtuální fotovoltaické elektrárny s bateriovým uložištěm. 41. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2020. s. 6-9. ISBN: 978-80-02-02900-7.
  Detail | WWW

 • 2019

  ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; NEVRLÝ, V.; TOUŠ, M.; POPELA, P. Contribution to Global Warming Potential by Waste Producers: Identification by Reverse Logistic Modelling. Journal of Cleaner Production, 2019, roč. 208, č. 1, s. 1294-1303. ISSN: 0959-6526.
  Detail | WWW

  HRABEC, D.; KŮDELA, J.; ŠOMPLÁK, R.; NEVRLÝ, V.; POPELA, P. Circular economy implementation in waste management network design problem: a case study. Central European Journal of Operations Research, 2019, roč. 1, č. 1, s. 1-18. ISSN: 1435-246X.
  Detail | WWW

  NEVRLÝ, V.; ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P. Heuristics for Waste Collection Arc Routing Problem. Mendel Journal series, 2019, roč. 25, č. 1, s. 15-22. ISSN: 1803-3814.
  Detail | WWW

  PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; ROSECKÝ, M.; BOUDA, Z.; SUZOVÁ, J.; ROUPEC, J.; SZÁSZIOVÁ, L.; POPELA, P.; KŮDELA, J. Výzkumná zpráva popisující výběr vhodných metod datové analýzy a matematického modelování prognózy produkce odpadů (Výsledek V6). 2019.
  Detail

  PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; ROSECKÝ, M.; KŮDELA, J.; POPELA, P. Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení prognózování produkce odpadů v mezinárodním měřítku (Výsledek V5). 2019.
  Detail

  HRABEC, D.; SENLAND, P.; NEVRLÝ, V.; POPELA, P.; HOFF, A.; ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M. Quantity-Predictive Vehicle Routing Problem for Smart Waste Collection. Chemical Engineering Transactions, 2019, roč. 76, č. 1, s. 1249-1254. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

 • 2018

  POPELA, P.; HRABEC, D.; KŮDELA, J.; ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; ROUPEC, J.; NOVOTNÝ, J. Waste processing facility location problem by stochastic programming: Models and solutions. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer Nature, 2018. s. 167-179. ISBN: 9783319978871. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  KŮDELA, J.; POPELA, P. Chance constrained optimal beam design: convex reformulation and probabilistic robust design. Kybernetika, 2018, roč. 54, č. 6, s. 1201-1217. ISSN: 0023-5954.
  Detail | WWW

  MÁLEK, M.; ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P.; KŮDELA, J. Stochastic Integer Waste Management Problem Solved by a Modified Progressive Hedging Algorithm. Mendel Journal series, 2018, roč. 24, č. 2, s. 17-22. ISSN: 1803-3814.
  Detail | WWW

 • 2017

  KLIMEŠ, L.; POPELA, P.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; CHARVÁT, P. Two-stage stochastic programming approach to a PDE-constrained steel production problem with the moving interface. Kybernetika, 2017, roč. 53, č. 6, s. 1047-1070. ISSN: 0023-5954.
  Detail | WWW

  HRABEC, D.; HAUGEN, K.; POPELA, P. The newsvendor problem with advertising: an overview with extensions. Review of Managerial Science, 2017, roč. 11, č. 4, s. 767-787. ISSN: 1863-6683.
  Detail | WWW

  PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; NEVRLÝ, V.; SZÁSZIOVÁ, L.; KŮDELA, J.; POPELA, P. Spatially distributed production data for supply chain models - Forecasting with hazardous waste. Journal of Cleaner Production, 2017, č. 161, s. 1317-1328. ISSN: 0959-6526.
  Detail

  POPELA, P.; ŠMÍD, M. SPECIAL ISSUE: APPLIED MATHEMATICAL PROGRAMMING AND MODELLING 2016. Kybernetika, 2017, roč. 53, č. 6, s. 983-984. ISSN: 0023-5954.
  Detail | WWW

  KŮDELA, J.; POPELA, P. Warm-start Cuts for Generalized Benders Decomposition. Kybernetika, 2017, roč. 53, č. 6, s. 1012-1025. ISSN: 0023-5954.
  Detail

  KŮDELA, J.; POPELA, P.; ŠOMPLÁK, R.; MÁLEK, M.; RYCHTÁŘ, A.; HRABEC, D. The L-shaped Method for Large-scale Mixed-integer Waste Management Decision Making Problems. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, 2017, roč. 61, č. 1, s. 1087-1092. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

  ŠOMPLÁK, R.; ZAVÍRALOVÁ, L.; PAVLAS, M.; NEVRLÝ, V.; POPELA, P. Input data validation for complex supply chain models applied to waste management. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, 2017, roč. 56, č. 1, s. 1921-1926. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  MATOUŠEK, R.; POPELA, P.; KŮDELA, J. HEURISTIC APPROACHES TO STOCHASTIC QUADRATIC ASSIGNMENT PROBLEM: VAR AND CVAR CASES. Mendel Journal series, 2017, roč. 23 (2017), č. 1, s. 73-78. ISSN: 1803-3814.
  Detail | WWW

 • 2016

  POPELA, P.; MATOUŠEK, R.; KŮDELA, J. Heuristic approaches to stochastic quadratic assignment problem: VO and MM cases. In Proceedings of 22nd International Conference on Soft Computing MENDEL 2016. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2016. s. 117-122. ISBN: 978-80-214-5365- 4. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  NEVRLÝ, V.; ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P.; PAVLAS, M.; OSIČKA, O.; KŮDELA, J. Heuristic challenges for spatially distributed waste production identification problems. Mendel Journal series, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 109-116. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  KOKRDA, L.; KŮDELA, J.; POPELA, P.; HOŠEK, J.; NAVRÁTILOVÁ, B. RELIABILITY- CONSTRAINED BEAM OPTIMIZATION BY GENETIC ALGORITHM. Mendel Journal series, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 73-78. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  OSIČKA, O.; HRDINA, J.; ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P.; PAVLAS, M. Shapley value approximation for games with distant players. Mendel Journal series, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 103-108. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  HRABEC, D.; VIKTORÍN, A.; ŠOMPLÁK, R.; PLUHÁČEK, M.; POPELA, P. A HEURISTIC APPROACH TO THE FACILITY LOCATION PROBLEM FOR WASTE MANAGEMENT: A CASE STUDY. Mendel Journal series, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 61-66. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  JANOŠŤÁK, F.; PAVLAS, M.; PUTNA, O.; ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P. Heuristic Approximation and Optimization for Waste-to- Energy Capacity Expansion Problem. Mendel Journal series, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 123-130. ISSN: 1803-3814.
  Detail

 • 2015

  NOVOTNÝ, J.; BRANDA, M.; POPELA, P.; OLSTAD, A. A Note on Fixed Interval Scheduling with Stochastic Elements. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2015, roč. 26, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1210-8022.
  Detail

  NEVRLÝ, V.; POPELA, P.; PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R. Heuristic for generation of waste transportation test networks. Mendel Journal series, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 189-194. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; MAZAL, J.; STODOLA, P. Two- Stage Stochastic Programming for Transportation Network Design Problem. In Mendel 2015: Recent Advances in Soft Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2015. s. 17-25. ISBN: 978-3-319-19824- 8. ISSN: 2194-5357.
  Detail

  HAUGEN, K.; POPELA, P. Why sports officials may choose not to fight performance- enhancing drugs. European Journal of Sport Studies, 2015, roč. 3, č. 2, s. 1-8. ISSN: 2282-5673.
  Detail | WWW

  KŮDELA, J.; POPELA, P. Two-stage stochastic facility location problem: GA with benders decomposition. Mendel Journal series, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 53-58. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŠOMPLÁK, R.; TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; GREGOR, J.; POPELA, P.; RYCHTÁŘ, A. Multi-Commodity Network Flow Model Applied to Waste Processing Cost Analysis for Producers, Chemical Engineering Transactions. In Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015). CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milano, Itálie: AIDIC Serviyi Srl, 2015. s. 733-738. ISBN: 978-88-95608-36-5. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; JINDRA, P.; NOVOTNÝ, J. Hybrid Algorithm for Wait-and- See Transportation Network Design Problem with Linear Pricing. Mendel Journal series, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 183-188. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ZAVÍRALOVÁ, L.; ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; KROPÁČ, J.; POPELA, P.; PUTNA, O.; GREGOR, J. Computational system for simulation and forecasting in waste management incomplete data problem. In Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015). CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Miláno, Itálie: Aidic Servizi Srl, 2015. s. 763-768. ISBN: 978-88-95608-36-5. ISSN: 2283-9216.
  Detail

 • 2014

  POPELA, P.; MATOUŠEK, R. Stochastic Quadratic Assignment problem: EV and EO reformulations solved by HC12. Mendel Journal series, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 13-20. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; HAUGEN, K. Hybrid Algorithm for Here-and- Now Stochastic Network Design Problem with Pricing. 2014.
  Detail

  HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; JINDRA, P.; HAUGEN, K.; NOVOTNÝ, J.; OLSTAD, A. Hybrid Algorithm for Wait-and- see Network Design Problem. Mendel Journal series, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 97-104. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; ROUPEC, J.; HRABEC, D.; OLSTAD, A. Two- Stage Stochastic Programming for Engineering Problems. Engineering Mechanics, 2014, roč. 21, č. 5, s. 335-353. ISSN: 1802-1484.
  Detail | WWW

 • 2013

  ŠOMPLÁK, R.; FERDAN, T.; POPELA, P.; PAVLAS, M. Waste-to- energy facility planning under uncertain circumstances. Applied Thermal Engineering, 2013, roč. 61, č. 1, s. 106-114. ISSN: 1359- 4311.
  Detail

  ROUPEC, J.; POPELA, P.; HRABEC, D.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; OLSTAD, A. Hybrid Algorithm for Network Design Problem with Uncertain Demands. In Lecture Notes in Engineering and Computer Science WCECS 2013. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. 1. 2013. s. 554-559. ISBN: 978-988-19252-3- 7. ISSN: 2078- 0958.
  Detail

  ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; POPELA, P.; PROCHÁZKA, V. The Logistic Model for Decision Making in Waste Management. Chemical Engineering Transactions, 2013, roč. 35, č. 1, s. 817-822. ISSN: 1974-9791.
  Detail

  HOLEŠOVSKÝ, J.; POPELA, P.; ROUPEC, J. Disruption in Congested Networks. In Proceedings of 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Mendel Journal series. 1st edition. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 191-196. ISBN: 978-80-214-4755- 4. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2012

  MRÁZKOVÁ, E.; POPELA, P. Two approaches to multi- criteria stochastic programming in beam design problem. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 393-397. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  HRABEC, D.; POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; OLSTAD, A. A Note on the Newsvendor Problem with Pricing. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 410-415. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŠABARTOVÁ, Z.; POPELA, P. Beam design optimization model with FEM based constraints. Mendel Journal series, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 422-427. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; UCEKAJ, V.; POPELA, P. Waste-to-Energy Facility Planning Supported by Stochasting Programming - Part I Introduction. Chemical Engineering Transactions, 2012, roč. 29, č. 1, s. 649-654. ISSN: 1974-9791.
  Detail

  ŠOMPLÁK, R.; TOUŠ, M.; FERDAN, T.; PAVLAS, M.; POPELA, P. Waste-to-Energy Facility Planning Supported by Stochasting Programming - Part II Model development and application. Chemical Engineering Transactions, 2012, roč. 29, č. 1, s. 739-744. ISSN: 1974-9791.
  Detail

  HOLEŠOVSKÝ, J.; POPELA, P. Stochastic Extensions of a Traffic Assignment Problem. In XX International Conference PDMU-2012: Problems of Decision Making under Uncertainties, Proceeding - Applied Papers. Brno, Czech Republic: University od Defence, 2012. s. 61-70. ISBN: 978-80-7231-897- 1.
  Detail

  HRABEC, D.; POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; OLSTAD, A. The Stochastic Network Design Problem with Pricing. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 416-421. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P.; PAVLAS, M.; FERDAN, T.; TOUŠ, M. A Stochastic Programming Model for Waste-to- Energy Facility Planning. In MENDEL 2012. Mendel Journal series. Brno, Česká republika: 2012. s. 180-185. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  NOVÁČKOVÁ, P.; POPELA, P. A note on decomposition of nonlinear budget formula. In MENDEL 2012: 18th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 2012. s. 174-179. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ROUPEC, J.; MRÁZKOVÁ, E. Advanced Decomposition Techniques Applied to DOP. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 582-587. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2011

  ROUPEC, J.; POPELA, P. The Nested Genetic Agorithms for Distributed Optimization Problems. In Proceedings of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011. 2011. s. 480-484. ISBN: 978-988-18210-9- 6.
  Detail

  TOUŠ, M.; FERDAN, T.; PAVLAS, M.; UCEKAJ, V.; POPELA, P. Waste-to- energy plant integrated into existing energy producing system. Chemical Engineering Transactions, 2011, roč. 25, č. 1, s. 501-506. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; POPELA, P. Effective biomass integration into existing combustion plant. Energy, 2011, roč. 36, č. 8, s. 4654-4662. ISSN: 0360- 5442.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; POPELA, P.; ŠTĚTINA, J. Decomposition Approach Applied to Stochastic Optimization of Continuous Steel Casting. In MENDEL 2011 17th International Conference on Soft Computing (sborník přednášek). první. Brno: BUT, 2011. s. 314-319. ISBN: 978-80-214-4302- 0.
  Detail

  ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P. Different Reformulations of Stochastic Optimization of the Transverse Vibration. Engineering Mechanics, 2011, roč. 17, č. 5/ 6, s. 339-350. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; HRABEC, D. Poznámka o dynamickém oceňování ve stochastickém programování. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 170-173. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  POPELA, P.; ULVEROVÁ, M.; ŠOMPLÁK, R. Nové aplikace úlohy kolportéra novin. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 164-169. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E.; ROUPEC, J. Advances in the Formal Framework for DOP. In 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011 (id 19255). Mendel Journal series. 2011. Brno: VUT, 2011. s. 320-325. ISBN: 978-80-214-4302- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

 • 2010

  TOUŠ, M.; POPELA, P.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; DRÁPELA, T. A stochastic programming approach to optimization of combustion plant utilizing coal and biomass. In MENDEL 2010. Brno: Brno University of technology, 2010. s. 584-589. ISBN: 978-80-214-4120- 0.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; POPELA, P. An Implementation of Progressive Hedging Algorithm for Engineering Problems. In MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing. Brno: BUT, 2010. s. 459-464. ISBN: 978-80-214-4120- 0.
  Detail

  SKLENÁŘ, J.; POPELA, P. Integer simulation based optimization by local search. Procedia Computer Science, 2010, roč. 1, č. 1, s. 1341-1348. ISSN: 1877-0509.
  Detail

  POPELA, P.; ČAJÁNEK, M. A two- stage stochastic program with elliptic pde constraints. Mendel Journal series, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 447-452. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P.; MRÁZEK, M. Optimum Beam Design via Stochastic Programming. Kybernetika, 2010, roč. 46, č. 3, s. 571-582. ISSN: 0023- 5954.
  Detail

  TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; POPELA, P. Effective biomass integration into existing combustion plant. Chemical Engineering Transactions, 2010, roč. 21, č. 2, s. 403-408. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E. The External Objects for Optimization Programs. In MENDEL 2010. Mendel Journal series. 2010. Brno: VUT, 2010. s. 465-470. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; POPELA, P. Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou. In 17. Betonářské dny 2010, Sborník ke konferenci. Praha: ČBS, 2010. s. 79-84. ISBN: 978-80-87158-28- 9.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; GIRGLE, F. Srovnání návrhu betonových konstrukcí pravděpodobnostní metodou a metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 257-262. ISBN: 978-80-8076-089- 2.
  Detail

 • 2009

  POPELA, P.; MATOUŠEK, R.; SKLENÁŘ, J.; ŽAMPACHOVÁ, E. The Internal Objects for Optimization Programs. In MENDEL 2009. Mendel Journal series. MENDEL. Brno: BUT, 2009. s. 247-258. ISBN: 978-80-214-3884- 2. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŠANDERA, Č.; POPELA, P.; ROUPEC, J. The Worst Case Analysis by Heuristic Algorithms. In Mendel 2009. Mendel Journal series. 2009. s. 109-114. ISBN: 978-80-214-3884- 2. ISSN: 1803-3814.
  Detail

 • 2008

  ROUPEC, J.; POPELA, P. Genetic Algorithms for Scenario Generation in Stochastic Programming: Motivation and General Framework. In Lecture Notes in Electrical Engineering, book series: Advances in Computational Algorithms and Data Analysis, Vol. 14 Ao, S.L., Rieger, B., Chen, S.S. (Eds.). 1. Netherlands: Springer, 2008. s. 527-536. ISBN: 978-1-4020-8918- 3.
  Detail

  POPELA, P.; MATOUŠEK, R.; SKLENÁŘ, J. The Formal Framework for DOP. In MENDEL 2008 - 14th International Conference on Soft Computing. 2008. Brno: BUT, 2008. s. 235-240. ISBN: 978-80-214-3675- 6.
  Detail

 • 2007

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Deterministic and Reliability Based Structural Optimization of Concretece Cross- Section. Journal of Advanced Concrete Techlology, 2007, roč. 5, č. 1, s. 63-74. ISSN: 1346- 8014.
  Detail

  ROUPEC, J.; POPELA, P. Scenario Generation And Analysis by Heuristic Algorithms. In Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2007. Newswood Limited, International Association of Engineers, 2007. s. 931-935. ISBN: 978-988-98671-6- 4.
  Detail

  ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P. The selected PDE constrained stochastic programming problem. In Proceedings of the Risk, Quality and Reliability Conference 2007 (RQR 2007). Ostrava: 2007. s. 233-237. ISBN: 978-80-248-1575- 6.
  Detail

 • 2006

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J. Selected Deterministic Reformulations of Stochastic Programs. In Proceedings of the 12th International Conference MENDEL 2006. Brno: Kuncik/ BUT, 2006. s. 185-190. ISBN: 80-214-3195- 4.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Optimisation of concrete structures. In Concrete Structures of Traffic Network. 2006. Praha: Edit Centre of CTU in Prague, 2006. s. 412-417. ISBN: 80-903502-8- 3.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. RBSO optimalizace železobetonového průřezu. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. 2006. Brno: Vsoké učení technické v Brně, 2006. s. 135-144. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Stochastic programming, applications in civil engineering. In 19th International Symposium on Mathematical Programming - Abstracts. 2006. Rio de Janeiro, Brazil: COPPE/ UFRJ, 2006. s. 83-83. ISBN: 85-285-0106- X.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Optimisation of concrete structures. In CCC 2006 Proceedings. 2006. Prague: Czech Concrete Society and CBS Servis, s.r.o., 2006. s. 412-417. ISBN: 80-903502-8- 3.
  Detail

  POPELA, P. Vybrané optimalizační metody ve statistice. In Sborník prednášek 8. národní konference Statistické dny v Brne. Ceská statistická spolecnost. Brno: Ceská statistická spolecnost, 2006. s. 62-63. ISBN: 80-214-3214- 4.
  Detail

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J. Generation of prototype dynamic programming solutions. In Proceedings of the 12th International Conference MENDEL 2006. Brno: Kuncik/ BUT, 2006. s. 157-162. ISBN: 80-214-3195- 4.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. RBSO optimalizace ŽB průřezu. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006. 2006. Brno: CERM, 2006. s. 135-144. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

 • 2005

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J. Application of General Dynamic Programming Engine. In Proceedings of 11th International Confeence on Soft Computing MENDEL 2005. BUT. Brno: BUT FME, 2005. s. 190-195. ISBN: 80-214-2961- 5.
  Detail

  POPELA, P.; VITÁSEK, V.; SKLENÁŘ, J. The L- shaped Algorith in Matlab. In Proceedings of 11th International Confeence on Soft Computing MENDEL 2005. BUT. Brno: BUT FME, 2005. s. 217-222. ISBN: 80-214-2961- 5.
  Detail

 • 2004

  POPELA, P.; DUPAČOVÁ, J. Melt Control: Charge Optimization via Stochastic Programming. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 1-21.
  Detail

  POPELA, P. A Note on Comparison of Optimal Solutions. In Proceedings of 10th International Conference on Soft Computing. MENDEL. Brno: Kuncik/ BUT, 2004. s. 303-308. ISBN: 80-214-2676- 4.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., POPELA, P., BEDNÁŘ, J. Výuka předmětů se stochastickým zaměřením na FSI VUT v Brně. In Výuka statistiky v České repiblice II. Praha: Česká statistická společnost, 2004. s. 53 ( s.)ISBN: 80-239-4086- 4.
  Detail

 • 2003

  KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; BEDNÁŘ, J. Výuka předmětů se stochastickým zaměřením na FSI VUT v Brně. In Sborník 3. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. VA Brno. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. s. 255-260. ISBN: 80-85960-51- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z..; POPELA, P.; BEDNÁŘ, J. Teaching Stochastic Concepts at the BUT Faculty of Mechanical Engineering. In Proceedings of 6th International Conference “The decidable and the undecidable in Mathemetics Education”. Brno: MU Brno, 2003. s. 135-139. ISBN: 83-919465-1- 7.
  Detail

  KORSUŇ, S., BÍZA, P., PAVLOVSKÝ, L., POPELA, P., VLÁČIL, T. Optimalizační řešení vodohospodářké soustavy Horní Morava. In 3. vodohospodářská konference 2003. Brno: VUT FAST UVST, 2003. s. 94 ( s.)ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  POPELA, P.; KLUBERT, J.; MARTINÁK, P.; SLÁDEČEK, P. Některé principy optimalizačních modelů pro snižování koncentrace škodlivých emisí. In Sborník 7. konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: ADAM, 2003. s. 97-100. ISBN: 80-239-0201- 6.
  Detail

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; CUTAJAR, V. Examination Timetables by Integer Programming. In Proceedings of Mendel 2003 – 9th International Conference on Soft Computing. MENDEL. Brno: VUT, 2003. s. 342-347. ISBN: 80-214-2411- 7.
  Detail

  POPELA, P.; VLK, M. Bayesian Approach and Other Updating Techniques, Chapter 16. In Marek, P.-Brozzetti,J.-Guštar,M.-Tikalsky,P.: Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation, 2nd edition. ITAM. Semily: TERECO, GLOS, 2003. s. 404-422. ISBN: 80-86246-19- 1.
  Detail

 • 2002

  POPELA, P. Stochastic Programming Models and Methods for Technical Applications. In Folia Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, 11. Mathematics. Brno: MU, 2002. s. 181-206. ISBN: 80-210-3028- 3.
  Detail

  POPELA, P. Numerical Techniques and Available Software, Chapter 8 in Part II. In J. Dupačová, J. Hurt, J. Štěpán: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Applied Optimization. Dordrecht/boston/ London: Kluwer Academic Publishers, 2002. s. 206-227. ISBN: 1-4020-0840- 6.
  Detail

  POPELA, P., ROUPEC, J., OŠMERA, P., MATOUŠEK, R. The Formal Stochastic Framework for Comparison of Genetic Algorithms. In The 2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence. Honolulu, Hawaii, USA: IEEE, 2002. s. 576 ( s.)ISBN: 0-7803-7281- 6.
  Detail

 • 2001

  KORSUŇ, S., PAVLOVSKÝ, L., POPELA, P., VLÁČIL, T., ŠTENCEL, M. Možnosti integrovaného řešení vodohospodářských soustav. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Výroční zpráva r. 2001 výzkumného záměru MSM 261100006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 294 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  ROUPEC, J.; POPELA, P.; OŠMERA, P. Optimizing GA Lifetime Parameters analyzing Error Probability Estimates. In The 6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000. Brno, Czech Republic: PC- DIR, 2001. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-1609- 2.
  Detail

  KLAPKA, J., DVOŘÁK, J., POPELA, P. Metody operačního výzkumu. vydání druhé, rozšířené a přepracované. vydání druhé, rozšířené a přepracované. Brno: VUTIUM Brno, 2001. 165 s. ISBN: 80-214-1839- 7.
  Detail

 • 1998

  STEHLÍK, P.; JEGLA, Z.; POPELA, P. Optimum design of plate type heat exchangers po preheating air. In Heat Transfer 1998, Proceedings of 11th IHTC . Vol. 6. Korea, Kongiu: Kongiu, 1998. s. 311 ( s.)
  Detail

 • 1993

  ROUPEC, J.; POPELA, P.; OŠMERA, P. Výběr optimálního řízení výtahů metodou simulace provozu. In Zborník 9. konferencie Riadenie procesov, Tatranské Matliare. Bratislava, SR: Katedra aurtomatizácie CHTF STU Bratislava, ZO ZSVTS pri CHTF STU Bratislava, 1993. s. 343 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.