prof. Ing.

Miroslav Dumbrovský

CSc.

FAST, VHK – profesor

+420 54114 7777
Miroslav.Dumbrovsky@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Publikace

 • DUMBROVSKÝ, M. Ochranné nádrže v procesu pozemkových úprav – praktické zkušenosti z KPÚ Lichnov. In Suché ochranné nádrže v projektech pozemkových úprav. FAST VUT / 2000: FAST, s. 396 ( s.)ISBN: 80-214-1544- 4.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Problematika vodního hospodářství v zemědělství a lesnictví. In Voda a pozemkové úpravy. Kutná Hora: Svaz vodohospodářů, s. 9 ( s.)ISBN: 00-00- 010.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh komplexní ochrany a organizace povodí v povodí Horní Moravy. doplnit. Česká republika: doplnit.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci plánu společných zařízení PÚ Hustopeče. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci plánu společných zařízení PÚ Hustopeče. Česká republika: OPU Břeclav.
  Detail

 • 2024

  PLEVKOVÁ, M.; DUMBROVSKÝ, M. ASSESING ADAPTATION MEASURES IN A SELECTED 4TH ORDER WATERSHED. Juniorstav 2024, Proceedings 26th international scientific conference of civil engineering. Brno: 2024. ISBN: 978-80-86433-83.
  Detail | WWW

 • 2023

  SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; WEGER, J. Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny a jejich uplatnění v procesu pozemkových úprav. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, 2023, roč. 1, č. 1, s. 3-7. ISSN: 1214-5815.
  Detail | WWW

  GEBHART, M.; DUMBROVSKÝ, M.; ŠARAPATKA, B.; DRBAL, K.; BEDNÁŘ, M.; KAPIČKA, J.; PAVLÍK, F.; KOTTOVÁ, B.; ZÁSTĚRA, V.; MUCHOVA, Z. Evaluation of Monitored Erosion Events in the Context of Characteristics of Source Areas in Czech Conditions. Agronomy, 2023, roč. 13, č. 256, s. 1-18. ISSN: 2073-4395.
  Detail | WWW

  BURŠÍK, L.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; KULIHOVÁ, M. VOLUMETRIC QUANTIFICATION OF SOIL EROSION AND ANALYSIS OF CHOSEN LOCALITY IN TERMS OF RUNOFF AND EROSION CONDITIONS. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2023. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  BURŠÍK, L.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PAVLÍKOVÁ, M. ANALYSIS OF CHOSEN LOCALITY IN THE SOUTH MORAVIAN REGION IN TERMS OF RUNOFF AND EROSION CONDITIONS AND IN TERMS OF POLLUTION OF SURFACE WATER. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2023. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  DEŽERICKÝ, D.; ŠINKA, K.; PIPÍŠKOVÁ, P.; DUMBROVSKÝ, M.; SCHAFFHAUSER, T.; MUCHOVA, Z. An approach to classify areas for appropriate rainfall-runoff risk management: A case study in Drevenica basin, Slovakia. ECOLOGICAL ENGINEERING, 2023, roč. 196, č. 107083, ISSN: 0925-8574.
  Detail | WWW

  PLEVKOVÁ, M.; DUMBROVSKÝ, M.; KULIHOVÁ, M. MULTI-CRITERIA ANALYSIS OF THE DYJE BASIN AND COMPARISON WITH ANALYZES IN THE PARDUBICE REGION. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2023. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HORÁKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; KAMENÍČKOVÁ, I. Agrolesnictví a jeho vliv na komplex hydropedologických vlastností půdy. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2023, č. 65/2, ISSN: 0322-8916.
  Detail | WWW

 • 2022

  DRBAL, K.; DUMBROVSKÝ, M.; MUCHOVA, Z.; SOBOTKOVÁ, V.; ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; ŠARAPATKA, B. Mitigation of Flood Risks with the Aid of the Critical Points Method. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 6, s. 1-17. ISSN: 2073-4395.
  Detail | WWW

  KOPECKÝ, M.; KOLÁŘ, L.; PERNÁ, K.; VÁCHALOVÁ, R.; MRÁZ, P.; KONVALINA, P.; MURINDANGABO, Y.; GHORBANI, M.; MENŠÍK, L.; DUMBROVSKÝ, M. Fractionation of Soil Organic Matter into Labile and Stable Fractions. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  KOPECKÝ, M.; KOLÁŘ, L.; VÁCHALOVÁ, R.; KONVALINA, P.; BATT, J.; MRÁZ, P.; MENŠÍK, L.; HOANG, T.; DUMBROVSKÝ, M. Black Carbon and Its Effect on Carbon Sequestration in Soil. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DUKIC, V.; ERIC, R.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. Spatio-temporal analysis of remotely sensed and hydrological model soil moisture in the small Jicinka River catchment in Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2021, roč. 69, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1338-4333.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  HOUŠKA, J.; ČERVENKA, J.; KULIHOVÁ, M.; BOROVEC,R.; KAMENÍČKOVÁ, I.; MARADA,P.; DUMBROVSKÝ, M.; WEGER, J. Do Agroforestry Systems and Landscape Features of Non-Production Function Influence the Temperature Regime in the Landscape? Case Study Sardice (South Moravia, Czech Republic) - Preliminary Results. 2020. s. 142-144.
  Detail | WWW

  DUMBROVSKÝ, M.; DRBAL, K.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J. An approach to identifying and evaluating the potential formation of ephemeral gullies in the conditions of the Czech Republic. Soil and Water Research, 2020, roč. 15, č. 1, s. 38-46. ISSN: 1805-9384.
  Detail | WWW

 • 2019

  DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L.; SOBOTKOVÁ, V.; KULIHOVÁ, M. Comparison of Different Texture Analysis for Soil Erodibility Calculations of Loamy and Sandy‑Loam Soils in Moravian Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 2, s. 383-393. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

  VÁCHALOVÁ, R.; KOLÁŘ, L.; PETERKA, J.; KOPECKÝ, M.; VÁCHAL, J.; ONDR, P.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. Betalainy v červené řepě ve vztahu k hnojení řepy sodíkem. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2019, roč. 135, č. 1, s. 25-27. ISSN: 1210-3306.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; DUMBROVSKÝ, M.; DRBAL, K. The Assessment of Level of Flash Floods Threat of Urbanised Areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 519-526. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

  HÁJEK, D.; DUMBROVSKÝ, M. Spatial distribution of water infiltration in erosion-affected arable soils of morainic landscapes. 2017.
  Detail

 • 2016

  DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L. The influence of different technologies of soil processing on infiltration properties of soil in the cambisols area of the Opava district. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 5, s. 1495-1505. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. et al. Long-Term Improvement in Surface Water Quality after Land Consolidation in a Drinking Water Reservoir Catchment. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 49-55. ISSN: 1801-5395.
  Detail | WWW

  ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M. Changes of Soil Aggregate Stability as a Result of the Effect of Freeze-thaw Cycles. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 1211-1218. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; BEDNÁŘ, M. The Influence of Conservation Measures, Limiting Soil Degradation, on the Quality of Surface Water Resources. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, roč. 8, č. 10, s. 275-280. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M. The new volumetric approach for field measurements of rill erosion. Abstract Book - 9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization”. Samsun, Turkey: Pazar Mah, 2014. s. 243-243. ISBN: 979‐605‐63090- 21.
  Detail | WWW

  PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M. Influence of landscape retention capacity upon flood processes in Jičínka river basin. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 1, s. 191-199. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. The methods for field assessment of rill and ephemeral gully erosion in Czech Republic. Biogeochemical Processes at Air-Soil- Water Interfaces and Environmental Protection. Italy: 2014. s. 68-68.
  Detail | WWW

  DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; CHLUBNA, L.; VÁCHALOVÁ, R. Cost-effectiveness evaluation of model design variants of broad-base terrace in soil erosion control. ECOLOGICAL ENGINEERING, 2014, roč. 68, č. 2014, s. 260-269. ISSN: 0925-8574.
  Detail | WWW

 • 2013

  ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M. METODY VÝZKUMU EROZE Z TÁNÍ SNEHU. In Veda Mladých 2013. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitra, 2013. s. 322-330. ISBN: 978-80-552-1081- 0.
  Detail

 • 2012

  DUMBROVSKÝ, M.; KORSUŇ, S. Optimization of Soil Erosion and Flood Control Systems in the Process of Land Consolidation. In Research on Soil Erosion. Edited by Danilo Godone, Silvia Stanchi. Italy: InTech, 2012. s. 33-44. ISBN: 978-953-51-0839- 9.
  Detail | WWW

  ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M. Posouzení účinnosti a funkčních parametrů realizovaných prvků plánu společných zařízení. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, 2012, roč. 20, č. 3, s. 13-15. ISSN: 1214- 5815.
  Detail

  PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; KONEČNÁ, J. The influence of water erosion processes on sediment and nutriet transport from a small agricultural catchment area. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 155-164. ISSN: 1211-8516.
  Detail

  PODHRÁZSKÁ, J.; KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M. Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrovky. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2012, č. 4, s. 128-133. ISSN: 1210- 3306.
  Detail

 • 2011

  DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PODHRÁZSKÁ, J. Vyhodnocení příčinných faktorů v povodí Luhy při povodni v roce 2009. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, 2011, roč. 19, č. 74, s. 1-6. ISSN: 1214- 5815.
  Detail

  ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; CHLUBNA, L.; DRBAL, K.; SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M. Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření. Vodohospodářské technicko- ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 1, s. 22-24. ISSN: 0322- 8916.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F.; VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.; TESAŘ, M. EFFECT OF LAND CONSOLIDATION AND WATERSHED CONSERVATION MANAGEMENT ON WATER QUALITY IN HUBENOV WATER RESOURCE. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. s. 956-956. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; KAMENÍČKOVÁ, I.; PODHRÁZSKÁ, J.; MUCHOVÁ, Z. Zhodnocení půdoochranných technologií z hlediska vybraných hydrofyzikálních charakteristik. Acta horticulturae et regiotecturae, 2011, roč. 14, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1335- 2563.
  Detail

  VÁCHALOVÁ, R., MATĚJKOVÁ, Š., VÁCHAL, J., PÁRTLOVÁ, P., DUMBROVSKÝ, M., JURÍK, L. Evaluation methods of agricultural land potential including environmental function. ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES, 2011, roč. 43, č. 1, s. 87-97. ISSN: 1898- 8857.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J. Objemová kvantifikace erozních rýh v povodí Šardického potoka. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 1, s. 145-154. ISSN: 1802- 503X.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PODHRÁZSKÁ, J.; VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.; PÁRTLOVÁ, P. Hodnocení účinnosti navržených přírodě blízkých opatření v povodí Opavy. In Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, 2011. s. 65-70. ISBN: 978-80-02-02290- 9.
  Detail

  KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J. Posouzení vlivu přípravku PRP SOL na hydro- fyzikální vlastnosti půdy. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 1, s. 133-144. ISSN: 1802- 503X.
  Detail

  SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J. Možnosti měření projevů vodní eroze objemovou kvantifikací erozních rýh. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2011, roč. 61, č. 4, s. 164-167. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J. Minimalizační agrotechnologie a jejich vliv na hydro- fyzikální vlastnosti půdy. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 2, s. 179-191. ISSN: 1802- 503X.
  Detail

  PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; KONEČNÁ, J. INFLUENCE OF WATER EROSION PROCESSES ON SEDIMENT AND NUTRIET TRANSPORT FROM SMALL AGRICULTURAL CATCHMENT AREA. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. s. 952-952. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ŠKODA, S.; VÁCHAL, J.; TESAŘ, M.; VÁCHALOVÁ, R.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. Reflection of underlying rocks in chemistry of underground and surface waters. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. s. 951-951. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VAŠINOVÁ, K.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F. VLIV ZMĚNY FAKTORU EROZNÍ ÚČINNOSTI DEŠTĚ NA EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 2, s. 257-270. ISSN: 1802- 503X.
  Detail

  PODHRÁZSKÁ, J.; VITÁSKOVÁ, J.; KONEČNÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M. Analýza účinnosti opatření na ochranu půdy a vody v pozemkových úpravách při povodních roku 2009. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 1, s. 34-38. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  KONEČNÁ, J.; FIALA, R.; PODHRÁZSKÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M. Transport splavenin v malém zemědělském povodí Hustopeče. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 6, s. 246-249. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M., KAMENÍČKOVÁ, I., PODHRÁZSKÁ, J., PAVLÍK, F., SOBOTKOVÁ, V. Evaluation of soil conservation technologies from the perspective of selected hydro-physical soil properties. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1211-8516.
  Detail

 • 2010

  MUCHOVÁ, Z., DUMBROVSKÝ, M., VÁCHAL, J., RUČKOVÁ SALA, A., VÁCHALOVÁ, R. Dlhodobý vývoj krajiny z pohľadu popisnej štatistiky. Littera Scripta, 2010, roč. 3, č. 1- 2, s. 190-203. ISSN: 1802- 503X.
  Detail

  PRAŽAN, J., DUMBROVSKÝ, M. Soil conservation policies: conditions for their effectiveness in the Czech Republic. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, 2010, roč. 22, č. 1, s. 124-133. ISSN: 1085- 3278.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M., HOŠKOVÁ, V., PODHRÁZSKÁ, J., VAŠÍNOVÁ, K. Trends in soil degradation in the upper Svratka river basin (Czech Republic). MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, 2010, roč. 18, č. 4, s. 20-27. ISSN: 1210- 8812.
  Detail

  RUČKOVÁ SALA, A., KORSUŇ, S., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J. Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky. Littera Scripta, 2010, roč. 3, č. 1- 2, s. 280-295. ISSN: 1802- 503X.
  Detail

  SOBOTKOVÁ, V., DUMBROVSKÝ, M., CHLUBNA, L. Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů. Littera Scripta, 2010, roč. 3, č. 1- 2, s. 296-307. ISSN: 1802- 503X.
  Detail

  VÁCHALOVÁ, R., ONDR, P., MORAVCOVÁ, J., KOUPILOVÁ, M., VÁCHAL, J., PÁRTLOVÁ, P., DUMBROVSKÝ, M. Landscape potential assessment, a prerequisite for regional development. Journal of Landscape Studies, 2010, roč. 3, č. 4, s. 237-245. ISSN: 1802- 4416.
  Detail

  SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; CHLUBNA, L. Vliv umístění liniového protierozního opatření na zanášení koryta toku. In Rizika ve vodním hospodářství 2010. Brno: CEERM, 2010. s. 70-76. ISBN: 978-80-7204-703-1.
  Detail

 • 2009

  PRAŽAN, J., DUMBROVSKÝ, M. Sustainable Agriculture and Soil Conservation, Czech Republic. 1. 1. Spain: European Communities, 2009. 67 s. ISBN: 978-92-79-14864- 4.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F. Analýza faktorů rozhodujících pro vznik odtoku a erozního smyvu v povodí Luhy při povodni v roce 2009. In Říční krajina 6. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 204-209. ISBN: 978-80-244-2358- 6.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; KORSUŇ, S. Optimisation of Soil Conservation Systems within Integrated Territorial Protection. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 2, s. 57-65. ISSN: 1801- 5395.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V. Příspěvek k řešení návrhu komplexních pozemkových úprav na terasách. In Konference krajinné inženýrství 2008. 1. Praha: PowerPrint, 2009. s. 338-346. ISBN: 978-80-903258-7- 6.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; TRANTINOVÁ, M.; HOŠKOVÁ, V. Výsledky inventarizace zemních teras v České republice. In Konference krajinné inženýrství 2008. Praha: PowerPrint, 2009. s. 317-324. ISBN: 978-80-903258-7- 6.
  Detail

 • 2008

  DUMBROVSKÝ, M.; ŠINDLAR, M. a kol. Metodika, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. Věstník MŽP, 2008, roč. 18, č. 11, s. 1-21. ISSN: 0862-9013.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; MUCHOVÁ, Z. Návrh plánu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. Acta horticulturae et regiotecturae, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 29-34. ISSN: 1335-2563.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V. Možnosti využití DMT pro kvantifikaci erozního smyvu jako podklad pro návrh prvků společných zařízení. In Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území. Sborník z meziregionálního odborného semináře. Ústí nad Labem: 2008. s. 23-26. ISBN: 978-80-86671-52- 9.
  Detail

 • 2007

  DUMBROVSKÝ, M. CS02 Geografické informační systémy M01 Geografické informační systémy. 2007. s. 1-118.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. CS03 Úpravy odtokových poměrů povodí M01 Úpravy odtokových poměrů povodí. 2007. s. 1-113.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Optimalizace vodního režimu krajiny návrhem opatření v ploše povodí Horní Moravy. Urbanismus a územní rozvoj, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 18-22. ISSN: 1212- 0855.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; PAVELKOVÁ CHMELOVÁ, R.; ŠARAPATKA, B.; PAVKA, P. Soil and Water Research Runoff processes and land use changes in the upper reaches of the Krupá river catchment during the last 70 years. Soil and Water Research, 2007, roč. 2, č. 3, s. 77-84. ISSN: 1801- 5395.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; STARÝ, M. Koncepce řešení ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy. In Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007. Praha a Bratislava: neuveden, 2007. s. 99-109. ISBN: 978-80-01-03960- 1.
  Detail

  ŠARAPATKA, B.; CHMELOVÁ, R.; DUMBROVSKÝ, M. Optimalizace využití krajiny na základě historických dat a odtokových poměrů. In ENVIRO NITRA 2007. 1. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 63-70. ISBN: 978-80-552-0054- 5.
  Detail

  HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M. RIZIKOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STABILITU SVAHŮ ZEMNÍCH TERAS. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: Econ publishing, s.r.o., 2007. s. 190-197. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

  JANEČEK, M.; DUMBROVSKÝ, M. Ochrana zemědělské půdy před erozí. In Ochrana zemědělské půdy před erozí - metodika. 1. Praha: VÚMOP, v.v.i., 2007. s. 1-76. ISBN: 978-80-254-0973- 2.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V.; TRANTINOVÁ, M. GIS ANALÝZY PRO IDENTIFIKACI ROZHODUJÍCÍCH RIZIKOVÝCH PLOCH PRO TVORBU POVRCHOVÉHO ODTOKU. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: Econ publishing, s.r.o., 2007. s. 73-81. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

 • 2006

  DUMBROVSKÝ, M. VYUŽITIE DIGITÁLNEHO MODELU TERÉNU PRI VIZUALIZÁCII NÁVRHU PLÁNU SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ. In Krajinné inžinierstvo v novom tisícročí Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti významného životného jubilea prof. Ing. Dušana HÚSKU, PhD. NITRA, SLOVENSKO: FZKI SPÚ NITRA, 2006. s. 57-61. ISBN: 978-80-8069-841- 6.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Použití hydrologických nástrojů GIS v pozemkových úpravách. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2006, roč. 2006, č. 52, s. 14-17. ISSN: 00- 0101.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Zhodnocení protipovodňové ochrany města Olešnice. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2006, roč. 2006, č. 56, s. 8-10. ISSN: 00- 0101.
  Detail

 • 2005

  DUMBROVSKÝ, M.; KŘIVÁNKOVÁ, R.; SALA, A. Zemní terasy a jejich řešení v rámci KPÚ. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, 2005, roč. 2, č. 52, s. 13-15. ISSN: 1214- 5815.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; MILERSKI, R. Vodní hospodářství krajiny II. Vodní hospodářství krajiny II. Brno: 2005.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; SEDLÁČKOVÁ, R.; SALA, A. Návrh odvodňovacích zařízení polních cest. In Českomoravská komora pozemkových úprav, 2005.
  Detail

 • 2004

  DUMBROVSKÝ, M. Optimalizační model pro navrhování integrované ochrany povodí. In Extrémní hydrologické jevy v povodí, Praha 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 80-01-03161- 6.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Stanovení návrhových parametrů technických a biotechnických opatření v KPU. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, 2004, č. 46, s. 19 ( s.)ISSN: 1214- 5815.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Pozemkové úpravy. doplnit. doplnit. Brno: CERM 2004, 2004. 250 s. ISBN: 80-214- 2668.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav. Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav. Praha: 2004.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Využití bonitovaných půdně ekologických jednotek v pozemkových úpravách. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, 2004, č. 01.01. 2004, s. 12-16. ISSN: 1214- 5815.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Využití bonitovaných půdně ekologických jednotek v pozemkových úpravách. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, 2004, č. 50, s. 12 ( s.)ISSN: 1214- 5815.
  Detail

 • 2003

  DUMBROVSKÝ, M., BILÍK, M. Suché nádrže v KPÚ. In Ochrana před povodněmi a bezpečnost vodních staveb. Bratislava: Bratislava, 2003. s. 16 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M., KORSUŇ, S. Optimalizace návrhu opatření v povodí v KPU. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2003, č. 56, s. 19 ( s.)ISSN: 00- 0101.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Studie protierozní a protipovodňové ochrany v povodí Olešnického potoka. Studie protierozní a protipovodňové ochrany v povodí Olešnického potoka. Česká republika: OPU Blansku, 2003.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M., BILÍK, M., PODHRÁZSKÁ, J., SALA, A. Návrh protipovodňové ochrany v povodí olešnického potoka. In Sešit. FAST - VUT Brno: FAST - VUT Brno, 2003. s. 94 ( s.)ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh KPÚ v k.ú. Vlaštovičky. Návrh KPÚ v k.ú. Vlaštovičky. Česká republika: OPU Opava, 2003.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh opatření pro minimalizaci nepříznivých účinků povrchového odtoku v KPÚ. In Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT. FAST - VUT Brno: FAST - VUT Brno, 2003. s. 64 ( s.)ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

 • 2002

  SPITZ, P., PODHRÁZSKÁ, J., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J. Hodnocení škod na zemědělských a lesních pozemcích vlivem povodní. In Riziková analýza záplavových území. Vědecká práce VÚMOP. Brno: ECON publishing, 2002. s. 126 ( s.)ISBN: 80-86433-15- 3. ISSN: 1210- 1672.
  Detail

  BILÍK, M., DUMBROVSKÝ, M. Poruchy zemních hrází vodních nádrží při povodni v červenci roku 2002 v Olešnici. In Riziková analýza záplavových území. Brno: Econ publishing, 2002. s. 143 ( s.)ISBN: 80-86433-15- 3.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. In Sborník konference Ekotrend. České Budějovice: Jihočeská universita České Budějovice, 2002. s. 5 ( s.)ISBN: 80-7040-534- 1.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Využití DMT pro rozbor erozních a odtokových poměrů v KPÚ. In GIS Seč 2002. Pardubice: Universita pardubice, 2002. s. 55 ( s.)ISBN: 80-86143-23- 06.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Možnosti zvyšování retenční schopnosti povodí v KPÚ. In sborník z 12 mezinárodní konference pozemkových úprav. Praha: Českomoravská komora pozemkových úprav, 2002. s. 16 ( s.)ISBN: 0000.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Rozbor erozních a odtokových poměrů v povodí Huntavy. Rozbor erozních a odtokových poměrů v povodí Huntavy. Česká republika: Česká, 2002.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Řešení vodního hospodářství krajiny v komplexních pozemkových úpravách. In Ekotrend. Jihočeská univerzita: Jihočeská univerzita, 2002. s. 12 ( s.)ISBN: 80-7040-534- 1.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Využití DMT pro rozbor erozních a odtokových poměrů v KPÚ. In GIS Seč 2002. Seč: Seč, 2002. s. 12 ( s.)ISBN: 80-86143-23- 06.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Možnosti zvyšování retenční schopnosti povodí v KPÚ. In Sborník přednášek z 12mezinárodní Konference pozemkových úprav. Jestřábí: Jestřábí, 2002. s. 14 ( s.)ISBN: 00-00- 004.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Retenční schopnost povodí a její vliv na transformaci povodňových vln. In Hydrologické dny 2000. ČHMU Praha: ČHMU Praha, 2002. s. 16 ( s.)ISBN: 80- 8581.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Řešení vodního hospodářství krajiny v komplexních pozemkových úpravách. In Sborník konference Ekotrend. České Budějovice: Jihočeská universita České Budějovice, 2002. s. 5 ( s.)ISBN: 80-7040-534- 1.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Možnosti automatizace rozborů hydrologických a erozních poměrů v procesu komplexních pozemkových úprav s využitím GIS. 2002, č. 42, s. 15 ( s.)
  Detail

 • 2001

  DUMBROVSKÝ, M., MILERSKI, R. Ochrana krajiny proti erozi liniovými prvky. In Stavební objekty a konstrukce v krajinném inženýrství. Brno: Dům techniky Brno, spol. s.r.o., 2001. s. 117 ( s.)ISBN: 80-02-01439- 1.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Degradace krajiny a co na to zákon o pozemkových úpravách. In 2001.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Aktuální stav návrhu normy polních cest. In 2001.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh nové české státní normy pro projektování polních cest. 2001.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Praktické postupy při uplatnění návrhu plošné rozptýlené zeleně v rámci návrhu KPÚ. In 2001.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Aktuální stav návrhu normy polních cest. In 2001.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci studie plánu společných zařízení PÚ Pohořelice. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci studie plánu společných zařízení PÚ Pohořelice. Česká republika: OPU Břeclav, 2001.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Praktické postupy při uplatnění návrhu plošné rozptýlené zeleně v rámci návrhu KPÚ. In Obnova plošné zeleně v krajině. MZLU Brno: MZLU Brno, 2001. s. 34 ( s.)ISBN: 80-7157-515- 1.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh nové české technické normy pro projektování polních cest. 2001, č. 12, s. 14 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Aktuální stav návrhu normy polních cest. In Sborník přednášek z 11 mezinárodní Konference pozemkových úprav. Jestřábí: Jestřábí, 2001. s. 17 ( s.)ISBN: 00-00- 006.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M., MILERSKI, R. Ochrana krajiny proti erozi liniovými prvky. In Stavební objekty a konstrukce v krajinném inženýrství. Brno: Dům techniky Brno, 2001. s. 117 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci plánu společných zařízení PÚ Starovice. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci plánu společných zařízení PÚ Starovice. Česká republika: OPU Břeclav, 2001.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci studie plánu společných zařízení PÚ Mikulov. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci studie plánu společných zařízení PÚ Mikulov. Česká republika: OPU Břeclav, 2001.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Degradace krajiny a co na to zákon o pozemkových úpravách. In Tvář naší Země Krajina domova – Krajina v ohrožení. Praha: Tvář naší Země Krajina domova – Krajina v ohrožení, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 80-86512-00- 2.
  Detail

 • 2000

  DUMBROVSKÝ, M., MEZERA, J. Metodický návrh pro pozemkové úpravy a související informace. T01. T01. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, 189 s. ISBN: 1211- 3972.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci studie plánu společných zařízení PÚ Dlouhá loučka. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci studie plánu společných zařízení PÚ Dlouhá loučka. Česká republika: OPU Olomouc, 2000.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Nový metodický návod a informace pro pozemkové úpravy. roč. 9, č. 32, s. 3 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Ochrana zemědělské půdy před erozí v rámci řešení komplexních pozemkových úprav. roč. 9, č. 31, s. 13 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh a dimenzování biotechnických prvků protierozní ochrany. In Ekotrend. České Budějovice: Jihočeská universita, s. 37 ( s.)ISBN: 80-7040-398- 5.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Příprava a realizace KPÚ v rámci krajového plánování. In Koncepce uceleného krajinného plánování. Brno: Česká společnost krajinných inženýrů, Dům techniky Brno, s. 117 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Metodický návod pozemkové úpravy. In Úkoly životního prostředí pro vstup ČR do EU. Kutná Hora: Sdružení vodohospodářů ČR, s. 111 ( s.)ISBN: 80-02-01346- 8.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Problematika suchých nádrží v systému KPÚ. In Úkoly životního prostředí pro vstup ČR do EU. Kutná Hora: Sdružení vodohospodářů ČR, s. 137 ( s.)ISBN: 80-02-01346- 8.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Doprovodná zeleň prvků protierozní ochrany v návrhu KPÚ. In Obnova liniové zeleně. Brno: Mendelova zemědělsá a lesnická universita Brno, s. 61 ( s.)ISBN: 80-7157-438- 4.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. In 10. mezinárodní konference pozemkových úprav. Jestřábí: Českomoravská komora pozemkových úprav, s. 59 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Doporučený postup řešení protierozní ochrany půdy s využitím výpočetní techniky. roč. 9, č. 34, s. 10 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Doporučený postup řešení protierozní ochrany půdy s využitím výpočetní techniky. 2000, s. 35 ( s.)
  Detail

  STEJSKALOVÁ, D., DUMBROVSKÝ, M. Krajinné úpravy v okolí ochranných nádrží. In Suché ochranné nádrže v projektech pozemkových úprav. FAST - VUT Brno: FAST - VUT Brno, 2000. s. 59 ( s.)ISBN: 80-214-1544- 4.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh a dimenzování biotechnických prvků protierozní ochrany. In Ekotrend. Jihočeská univerzita: Ekotrend, 2000. s. 59 ( s.)ISBN: 80-7040-398- 5.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Příprava a realizace KPÚ v rámci krajjinného plánování. In Koncepce uceleného krajinného plánování. Lednice: Lednice, 2000. s. 87 ( s.)ISBN: 00-00- 007.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Metodický návod pro KPÚ. In Úkoly životního prostředí pro vstup ČR do EU. Kutná Hora: Kutná Hora, 2000. s. 56 ( s.)ISBN: 80-02-01346- 8.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Problematika suchých nádrží v systému KPÚ. In Úkoly životního prostředí pro vstup ČR do EU. Kutná Hora: Kutná Hora, 2000. s. 79 ( s.)ISBN: 80-02-01346- 8.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Doprovodná zeleň prvků protierozní ochrany v návrhu KPÚ. In Obnova liniové zeleně. MZLU Brno: MZLU Brno, 2000. s. 45 ( s.)ISBN: 00-00- 008.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Zásady stanovení soupisu nároků vlastníků pozemků. In Sborník semináře KPÚ. Velké Bílovice: Velké Bílovice, 2000. s. 74 ( s.)ISBN: 00-00- 019.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Hodnocení škod na zemědělských a lesních pozemcích vlivem povodní. In Sešit 2 - Riziková analýza záplavových území. VUT FAST Brno: VUT FAST Brno, 2000. s. 32 ( s.)ISBN: 80-86433-15- 3.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Poruchy zemních hrází vodních nádrží při povodni v červenci roku 2002 v Olešnici. In Sešit 2 - Riziková analýza záplavových území. FAST - VUT Brno: FAST - VUT Brno, 2000. s. 96 ( s.)ISBN: 80-86433-15- 3.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh KPÚ v k.ú. Lichnov. VÚMOP Praha. Česká republika: Obec Lichnov, 2000.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci plánu společných zařízení PÚ Diváky. Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci plánu společných zařízení PÚ Diváky. Česká republika: OPU Břeclav, 2000.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Ochranné nádrže v procesu pozemkových úprav – praktické zkušenosti z KPÚ Lichnov. In Suché ochranné nádrže v projektech pozemkových úprav. Brno: FAST VUT v Brně, VÚMOP a ICID, s. 5 ( s.)ISBN: 80-214-1544- 4.
  Detail

 • 1999

  DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J., UHLÍŘOVÁ, J. Informace o projektu revize PHO u vodárenské nádrže Hubenov a příprava podkladů pro revize dalších vybraných nádrž. In Ochranná pásma zdrojů podzemních vod. Praha: Praha, 1999. s. 74 ( s.)ISBN: 80-02- 01271.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Komplexní pozemkové úpravy a ochrana vodních zdrojů. In 9. Mezinárodní konference pozemkových úprav. Jestřábí: MZe ČR, 1999. s. 57 ( s.)ISBN: 80-02-01312- 3.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Krajinné plánování v rámci procesu KPÚ. Acta horticulturae et regiotecturae, 1999, s. 35 ( s.)ISSN: 1335- 2563.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Rozbor hydrologických a erozních poměrů v KPU s využitím GIS. 1999, s. 35 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Podklady a návrh ochranných pásem vodárenské nádrže Nová řísě. Brno studie pro Povodí Moravy 1999. Česká republika: Povodí Moravy 1999, 1999.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Podklady a návrh ochranných pásem části „levý břeh“ povodí nádrže Vír. Brno studie pro Povodí Moravy 1999. VÚMOP Praha: VÚMOP Praha, 1999.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Krajinné plánování v rámci procesu KPÚ. In Mezinár. ved. konf. c. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 1999. s. 35 ( s.)
  Detail

  SPITZ, P., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J. Influence of Landscape Retention Capability on the Flood Processes. In Sborník mezinárodního sympozia ICID New Approaches in Irrigation. Bratislava: Slovenský národní výbor ICID, 1999. s. 106 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh KPÚ v k.ú. Moravské Knínice. VÚMOP Praha, Brno 1999. Česká republika: Moravské Knínice, 1999.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Vizualizace návrhu plánu společných zařízení v KPÚ. Acta horticulturae et regiotecturae, 1999, s. 35 ( s.)ISSN: 1337- 2564.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Způsoby snižování povrchového odtoku při pozemkových úpravách. In Navrhování plánu společných zařízení při pozemkových úpravách. Brno: VÚMOP Praha, 1999. s. 49 ( s.)
  Detail

  SPITZ, P., DUMBROVSKÝ, M., ZLATUŠKOVÁ, S. Vyhodnocení retenční schopnosti krajiny při červencové povodni v roce 1997. Acta horticulturae et regiotecturae, 1999, s. 35 ( s.)ISSN: 1335- 2563.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Navrhování plánu společných zařízení při KPÚ. In ENVIRO. Nitra: ENVIRO, 1999. s. 56 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Podklady a návrh ochranných pásem vodárenské nádrže Znojmo. Brno studie pro Povodí Moravy 1999. Česká republika: Povodí Moravy 1999, 1999.
  Detail

 • 1998

  DUMBROVSKÝ, M., ZLATUŠKOVÁ, S. Vliv eroze na degradaci půdy. In ENVIRO. Nitra: ENVIRO, 1998. s. 104 ( s.)ISBN: 00-00- 001.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Protierozní ochrana v rámci KPU. In ENVIRO. Nitra: ENVIRO, 1998. s. 12 ( s.)ISBN: 00-00- 001.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M., ZLATUŠKOVÁ, S. Effect of Soil Erosion on Soil Degradation. In Soil and Water Use Relating Sustainable development and Environmental Protection. Sarajevo: Sarajevo, 1998. s. 333 ( s.)ISBN: 9958-501-02- 3.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Podklady a návrh ochranných pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Bojkovice. Brno studie pro Povodí Moravy 1998. Česká republika: Povodí Moravy, 1998.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh protierozní ochrany v rámci procesu komplexních pozemkových úprav. In Ochrana půdy před erozí. České Budějovice: České Budějovice, 1998. s. 89 ( s.)ISBN: 80-02-0123- 3.
  Detail

 • 1997

  DUMBROVSKÝ, M. Pozemkové úpravy a možnosti řešení protipovodňové ochrany. 1997, s. 8 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Pozemkové úpravy a protipovodňová opatření. In Povodně a krajina ´ 97. Brno: Povodně a krajina ´ 97, 1997. s. 21 ( s.)ISBN: 8/21-8/ 23.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Prozatímní metodický návod pro komplexní pozemkové úpravy ve vztahu k platné vyhlášce č. 427/ 1991 Sb. In Sborník IV. ročníku celostátního semináře. Velké Bílovice: Velké Bílovice, 1997. s. 1 ( s.)ISBN: 00-00- 018.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Řešení problematiky vodní a větrné eroze při pozemkových úpravách. In 7. mezinárodní konference pozemkových úprav. Jestřábí: Jestřábí, 1997. s. 64 ( s.)ISBN: 00-00- 017.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M., SPITZ, P. Biotechnical Measures an Important Part of Watershed Projects in the Czech Republic. In Management of Landscapes Disturbed by Channel Incision. The University of Mississippi in Oxford (USA): The University of Mississippi in Oxford (USA), 1997. s. 319 ( s.)ISBN: 81-304- 1071.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Podklady a návrh ochranných pásem pro revizi ochranných pásem povodí nádrže Hubenov. Brno studie pro Povodí Moravy 1997. Česká republika: VÚMOP Praha, 1997.
  Detail

 • 1996

  DUMBROVSKÝ, M. Návrh protierozní ochrany v projektu KPÚ. In Sborník Voda v krajině. Brno: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Brno, 1996. s. 377 ( s.)ISBN: 00-00- 013.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Organizace a využití ZPF – pozemkové úpravy. In Aktuální problémy ochranných pásem vodních zdrojů. Brno: Brno, 1996. s. 195 ( s.)ISBN: 00-00- 014.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Doporučené postupy při zavádění KPÚ a jejich specifika v oblastech zvláštního vodohospodářského významu. In Uplatňování vodohospodářských zájmů v procesu KPÚ. Hradec Králové, Brno, Praha: Hradec Králové, Brno, Praha, 1996. s. 250 ( s.)ISBN: 00-00- 015.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Zpracování a projednání nároků KPÚ. In Komplexní pozemkové úpravy. Velké Bílovice: Velké Bílovice, 1996. s. 205 ( s.)ISBN: 00-00- 016.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Vodohospodářská problematika jako důležitá součást polyfunkční kostry KPÚ. In Sborník Voda v krajině. BRno: Česká vědeckotechnická vodohospodářská spol. Brno, 1996. s. 369 ( s.)ISBN: 00-00- 005.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Zvláštnosti řešení KPÚ v pásmech hygienické ochrany. In Inženýrské problémy vodního hospodářství v KPÚ. Praha: Praha, 1996. s. 96 ( s.)ISBN: 00-00- 008.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Komplexní problémy provozu závlah. 1996, č. 5, s. 25 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Komplexní problémy provozu závlah a problematika provozu závlah. 1996, č. 14, s. 19 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Komplexní pozemkové úpravy na pozemcích se závlahou. 1996, č. 12, s. 19 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Privatizace hlavních závlahových zařízení velkoplošných závlah. 1996, č. 11, s. 16 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. The process of Complex Land Consolidation in the Czech Republic. In Lecture notes for International Training Workshop on Soil and Water Conservation and Dryland Farming. Yandling, China: Yandling, China, 1996. s. 34 ( s.)ISBN: 00-00- 003.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Ochrana povrchových vodních zdrojů v KPU. 1996, s. 15 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. The process of Agricultural Land. In Towards Sustainable Land. Bonn: Bonn, 1996. s. 145 ( s.)
  Detail

 • 1995

  DUMBROVSKÝ, M. Specifika řešení komplexních pozemkových úprav v pásmech hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů. 1995.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu KPU. Metodika 16. VÚMOP Praha, 1995.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Jednotné postupy prací v procesu navrhování KPÚ. In Sborník 2. konference pozemkových úprav. Velké Bílovice: Českomoravská komora pro KÚ, 1995. s. 1 ( s.)ISBN: 00-00- 012.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Oceňování pozemků v rámci KPÚ. In Půda v ekonomických souvislostech. Špindlerův Mlýn: Špindlerův Mlýn, 1995. s. 1 ( s.)ISBN: 00-00- 011.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Doporučený systém PEO v procesu KPÚ. In Voda a pozemkové úpravy. Kutná Hora: Svaz vodohospodářů, 1995. s. 31 ( s.)ISBN: 00-00- 009.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Příspěvek k využití vyhl. č. 178/1993 Sb., v procesu KPÚ. 1995, s. 22 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Příprava metodických podkladů pro KPÚ - současný stav řešení. 1995, s. 5 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Land Qality and conservation in Central and Eastern Europe. In Journal of Soil and Water Conservation, 1995, s. 132 ( s.)ISSN: 0022- 4561.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Prozatímní metodický návod pro komplexní pozemkové úpravy. Metodika. Metodika. Praha 1995: VÚMOP Praha, 1995. 201 s.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav. Metodika 19. Metodika 19. Praha 1995: VÚMOP Praha, 1995. 79 s.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Specifika řešení komplexních pozemkových úprav v pásmech hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů. Metodika 17. Metodika 17. Praha 1995: VÚMOP Praha, 1995. 54 s.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M., KOLÁŘOVÁ, D. Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu KPU. Metodika 16. Metodika 16. Praha: VÚMOP Praha, 1995. 22 s.
  Detail

 • 1994

  CHAMALA, S., DUMBROVSKÝ, M., RAIZADA, A. Recomendation from the Technical Session Rehabilitation of Degraded Lands. In Soil and Water Conservation, Challenges and Opportunites. New Delhi (Indie): New Delhi, 1994. s. 12 ( s.)ISBN: 81-204- 1082.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Specifika řešení KPÚ v PHO povrchových vodních zdrojů. In Problematika vodního hospodářství v zemědělství a lesnictví. VÚMOP Praha: VÚMOP Praha, 1994. s. 66 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Role of Soil Conservation in the process of a Present Agricultural Land Reform in Czech Republic. In Soil and Water Conservation, Challenges and Opportunites. India: Dehra Dun, India, 1994. s. 25 ( s.)ISBN: 81-204- 1082.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Asanace drah soustředěného povrchového odtoku. 1994, s. 14 ( s.)
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M. Integrovaný systém protierozní a protipovodňové ochrany v rámci projekce KPÚ. Acta Universita BohemiMeridional Budovicensis- Facultas Agriculturae, 1994, s. 12 ( s.)ISSN: 1212- 0731.
  Detail

 • 1993

  DUMBROVSKÝ, M. The Soil Erosion Control an Important Part of Land- use Planning System. In Sborník konference ISCO Towards Sustainable Land - use. Bonn: Taormina, 1993. s. 00 ( s.)
  Detail

 • 1992

  DUMBROVSKÝ, M., KYSELKA, I. Soil Erosion in Czech Republic - Problems, Conservations and Needs. In Soil Erosion Prevention and Remediation. Budapest: Budapest, 1992. s. 54 ( s.)ISBN: 00-00- 002.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.