prof. Ing.

Miroslav Dumbrovský

CSc.

FAST, VHK – profesor

+420 54114 7777
Miroslav.Dumbrovsky@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.: soubor map eroze (R-faktor); Vliv změny faktoru erozní účinnosti deště z hlediska kvantifikace erozních smyvů v modelovém území okresu Břeclav. Ministerstvo zemědělství , Odbor environmentálních podpor PRV, archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • JANEČEK, M.; DUMBROVSKÝ, M.: metodika eroze (Janeček); Ochrane zemědělské půdy před erozí. Odbor přímých plateb, Ministerstvo zemědělství ČR, archiv zpracovatele. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; MENŠÍK, P.: Dimenzov; Dimenzování záchytných a svodných prvků protierozní ochrany. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
  http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php, počet stažení: 1
  Detail

 • SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.: Mapa 1 Nový Jičín; Prostorová lokalizace erozního smyvu při R40 v okrese Nový Jičín. Ministerstvo zemědělství, Územní odbor, Ústřední pozemkový úřad Moravskoslezský kraj, Husova 13, 741 01 Nový Jičín. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.: Mapa 2 Nový Jičín; Prostorová lokalizace míst potenciálního vzniku efemerních rýh v modelovém území okresu Nový Jičín. Ministerstvo zemědělství, Územní odbor, Ústřední pozemkový úřad Moravskoslezský kraj, Husova 13, 741 01 Nový Jičín. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.: Mapa 3 Nový Jičín; Identifikace míst povodňového ohrožení v modelovém území okresu Nový Jičín. Ministerstvo zemědělství, Územní odbor, Ústřední pozemkový úřad Moravskoslezský kraj, Husova 13, 741 01 Nový Jičín. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.: Mapa efemerních rýh - Břeclav; Prostorová lokalizace míst potenciálního vzniku efemerních rýh v modelovém území okresu Břeclav. Ministerstvo zemědělství Územní odbor ÚPU Jihomoravský kraj, Kotlářská 53, Brno, 602 00. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.: Mapa eroze Břeclav; Prostorová lokalizace pozemků ohrožených vodní erozí v okrese Břeclav - dle nové metodiky Janeček a kol. (2012). Ministerstvo zemědělství, Územní odbor ÚPU Jihomoravský kraj, Kotlářská 53, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.: Mapa KB Břeclav; Identifikace míst povodňového ohrožení v okrese Břeclav. Ministerstvo zemědělství, Územní odbor ÚPU Jihomoravský kraj, Kotlářská 53, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; SOBOTKOVÁ, V.: Mapa CN před; Mapa prostorové lokalizace CN a odtokových charakteristik před PEO s využitím speciálních kultur. Ministerstvo zamědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; SOBOTKOVÁ, V.: Mapa CN po; Mapa prostorové lokalizace CN a odtokových charakteristik po PEO s využitím speciálních kultur. Ministerstvo zamědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: 6/2013; Rozlišení zemních teras z hlediska jejich využití. Vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: 5/2013; Kategorizace zemních teras z hlediska ozelenění terasových svahů. Vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: 6/2013; Vymezení zemních teras, kategorizace podle typu zemních teras a jejich poškození. Vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: 4/2013; Mapa erozního smyvu po zhutnění půdy. Vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • VÁCHAL, J.; ONDR, P.; SKLENIČKA, P.; MAYER, Z.; DUMBROVSKÝ, M.; NOVÁK, P.: Metodika KPÚ; Metodika hodnocení účinnosti projekce a realizace KPÚ. Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • VÁCHAL, J.; DUMBROVSKÝ, M.; NOVÁK, P.; ONDR, P.; MORAVCOVÁ, J.; KOUPILOVÁ, M.; BYSTŘICKÝ, V.; PAVLÍČEK, T.; MAYER, Z.; SKLENIČKA, P.; LECHNER, P.: Software KPÚ; Software hodnocení účinnosti projekce a realizace KPÚ. Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. URL: http://www.jcu.cz. (software)
  http://www.jcu.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: Hodonínsko-eroze; Mapa erozní ohroženosti zemědělských půd vodní erozí v Mikroregionu Hodonínsko. VUT v Brně, FAST, ÚVHK. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: Hodonínsko-hydro; Mapa hydrologických poměrů v Mikroregionu Hodonínsko. VUT v Brně, FAST, ÚVHK. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: Podluží-hydro; Mapa hydrologických poměrů v Mikroregionu Podluží. VUT v Brně, FAST, ÚVHK. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L.: Eroze - CN; Eroze - CN. Ústav vodního hospodářství krajiny. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/cs/software.php. (software)
  http://uvhk.fce.vutbr.cz/cs/software.php, počet stažení: 1
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L.: C faktor; C faktor. Ústav vodního hospodářství krajiny. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/cs/software.php. (software)
  http://uvhk.fce.vutbr.cz/cs/software.php, počet stažení: 1
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: Metodika Terasy; Řešení plošných technických protierozních opatření v procesu pozemkových úprav. ústav Vodního hospodářství krajiny, FAST, VUT v Bně. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • DOLEŽAL, P.; PODHRÁZSKÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M.; KARÁSEK, P.; MARTÉNEK, J.; KUČERA, J.; KONEČNÁ, J.; POCHOP, M.; TOMAN, F.: Metodický návod PÚ; Metodický návod k provádění vybraných činností v procesu pozemkových úprav. VUT v Brně, FAST, Ústav vodního hospodářství krajiny. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • VÁCHALOVÁ, R.; KOLÁŘ, L.; DUMBROVSKÝ, M.; ŠARAPATKA, B.; PÁRTLOVÁ, P.; VÁCHAL, J.; SOBOTKOVÁ, V.: Metodika - organická hmota; Metodika hodnocení kvality půdní organické hmoty. VUT v Brně, FAST, ÚVHK. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: G3 línie; Vzorová mapa erozního ohrožení - stávající stav - výpočtové linie - G3. VUT v Brně, FAST, ÚVHK, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: G3 - GIS; Vzorová mapa erozního ohrožení - stávající stav - GIS - G3. VUT v Brně, FAST, ÚVHK, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: G4 - línie; Vzorová mapa erozního ohrožení - G4 - výpočtové linie. VUT v Brně, FAST, ÚVHK, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: 8/2017-SPU/O; Plán společných zařízení G4- erozní ohroženost plošná - návrh. VUT v Brně, FAST, ÚVHK, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: G5; Hlavní výkres PSZ - G5. VUT v Brně, FAST, ÚVHK, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; ŠARAPATKA, B.; SOBOTKOVÁ, V.; KUČERA, J.; KARÁSEK, P.; BEDNÁŘ, M.; NETOPIL, P.: Metodika Retence; RETENČNÍ SCHOPNOSTI KRAJINY A JEJÍ ŘEŠENÍ V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV. web. stránky UVHK. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • DRBAL, K.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; SOBOTKOVÁ, V.; ŠTĚPÁNKOVÁ, P.: Efektivita_MetC_2019; Integrovaná ochrana území v rámci sběrných ploch kritických bodů. webové stránky ÚVHK. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • Weger, J., Lojka, B., Dumbrovský, M., Knápek, J., Vávrová, K., Kotrba, R., Sobotková, V., Houška, J., Preininger, D., Bubeník, J., Stehno, J., Vymazalová, M., Šinko, J., Humešová, T., Úradníček,L.: Metodika ALS; Doporučené postupy a komponenty agrolesnických systémů pro obnovu a posílení mimoprodukčních funkcí krajiny. stránky hl. řešitele, stránky UVHK. (metodika schválená)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.