prof. Ing.

Miloslav Pekař

CSc.

FCH, ÚFSCH – ředitel ústavu

+420 54114 9330
pekar@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

Konzultace jsou možné po předchozí e-mailové domluvě v době 14:00-16:00.

Garantované programy

NPCP_CHCHTEChemie a chemické technologie
prezenční studium, Česky, Ing., 2 roky, FCH,
NKCP_CHCHTEChemie a chemické technologie
kombinované studium, Česky, Ing., 2 roky, FCH,
DPCP_BCHBiofyzikální chemie
prezenční studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DPAP_BCHBiophysical Chemistry
prezenční studium, Anglicky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DKCP_BCHBiofyzikální chemie
kombinované studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DKAP_BCHBiophysical Chemistry
kombinované studium, Anglicky, Ph.D., 4 roky, FCH,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Garantované předměty

DA_KPDAdvanced Colloids Chemistry
Anglicky, celoroční, FCH, ÚFSCH
MC_AKCAplikovaná koloidní chemie
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
B_SLP-BBachelor Summer Laboratory Project – Biocolloids (Applied Chemistry)
Anglicky, letní, FCH
B_WLP-BBachelor Winter Laboratory Project – Biocolloids (Applied Chemistry)
Anglicky, zimní, FCH
DC_BFCHBiofyzikální chemie
Česky, celoroční, FCH, ÚFSCH
DA_BFCHBiophysical Chemistry
Anglicky, celoroční, FCH, ÚFSCH
DAO_KCHPColloid Chemistry for Food Industry
Anglicky, celoroční, FCH, ÚFSCH
MC_DP_CHCHTEDiplomová práce
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
MC_DS_CHDiplomový seminář - CH
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_DS_ADiplomový seminář - CHMA
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BC_FCH1Fyzikální chemie I
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
DCO_KPDKoloidika pro pokročilé
Česky, celoroční, FCH, ÚFSCH
DCO_KCHPKoloidní chemie pro potravináře
Česky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
MC_LSPLaboratorní projekt - CH
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
M_SLP-BMaster Summer Laboratory Project – Biocolloids (Applied Chemistry)
Anglicky, letní, FCH
M_WLP-BMaster Winter Laboratory Project – Biocolloids (Applied Chemistry)
Anglicky, zimní, FCH
BC_ODP_CHTOdborná praxe - CHT
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
BC_ODP_NOdborná praxe - MA
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
DC_KPDPokročilá koloidní chemie
Česky, celoroční, FCH, ÚFSCH
DCA_PFDPokroky ve fyzikální chemii
Česky, celoroční, FCH, ÚFSCH
MC_KOL_PPraktikum z koloidů
Česky, letní, FCH, ÚFSCH

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

MC_AKKAplikovaná kinetika a katalýza
Seminář, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_AKCAplikovaná koloidní chemie
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_DS_CHDiplomový seminář - CH
Diplomový seminář, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_DS_ADiplomový seminář - CHMA
Seminář, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BC_FCH1Fyzikální chemie I
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_LSPLaboratorní projekt - CH
Cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_KOL_PPraktikum z koloidů
Laboratorní cvičení, Česky, letní, FCH, ÚFSCH

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024