Detail předmětu

Pokroky ve fyzikální chemii

FCH-DCA_PFDAk. rok: 2023/2024

Vybrané kapitoly z pokročilé fyzikální chemie, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní znalosti z chemické termodynamiky, chemické kinetiky, elektrochemie, nauky o struktuře hmoty. Znalost angličtiny, umožňující studium odborné literatury.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení formou známky je provedeno na základě posouzení průběhu přednášky po stránce její prezentace po stránce odborné a formální, jakož i úrovně odpovědí posluchače v rámci diskuse garant předmětu.
není

Učební cíle

Cílem předmětu je, aby posluchač mohl na základě studia doporučené literatury a následné prezentaci formou přednášky dokázat, že chápe fyzikálně-chemickou podstatu jevů, bezprostředně souvisejících s tematem disertační práce.
Studenti při studiu vybraných částí z Fyzikální chemie získají potřebné znalosti, které využijí při vypracování disertační práce.

Studijní opory

S ohledem na konzultační formu výuky nejsou studijní opory vytvářeny 

Základní literatura

ATKINS, P., DE PAULA, J. Fyzikální chemie. Praha: VŠCHT, 2013. (CS)

Doporučená literatura

ATKINS, P., DE PAULA, J.Atkins' Physical Chemistry. 9th edition. Oxford: Oxford University Press, 2010. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cílem předmětu je, aby posluchač mohl na základě studia doporučené literatury a následné prezentaci formou přednášky dokázat, že chápe fyzikálně-chemickou podstatu jevů, bezprostředně souvisejících s tematem disertační práce. Studenti při studiu vybraných částí z Fyzikální chemie získají potřebné znalosti, které využijí při vypracování disertační práce.