prof. Ing.

Miloslav Pekař

CSc.

FCH, ÚFSCH – ředitel ústavu

+420 54114 9330
pekar@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • PEKAŘ, M.: Terraclean; Terraclean. Lignit, s.r.o. Hodonín. (prototyp)
  Detail

 • SALAŠ, P.; LOŠÁK, M.; PEKAŘ, M.; VYMYSLICKÝ, T.: POLOPROVOZ2; Použití obalovaného osiva pro ozelenění písčitých půd v aridních oblastech. Hodonín-Pánov. (poloprovoz)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: granule; Lignitové granule. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: lignitové hydrogely; lignitové hydrogely pro zemedelské, environmentální a sorpcní použití. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: lignitové gely; porézní lignitové gely pro zemedelské, environmentální a sorpční použití. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: lyo-hyal-sol; solubilizace hydrofobu v nativním hyaluronanu. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • SALAŠ, P. et al.: Certifikovaná metodika; Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Publikováno tiskem. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • SALAŠ, P.; VYMYSLICKÝ, T.; LOŠÁK, M.; PEKAŘ, M.; BURGOVÁ, J.; CHOVANČÍKOVÁ, E.; ENEV, V.; KNOTOVÁ, D.; ROŽNOVSKÝ, J.; FRYDRYCH, J.; KALINA, M.; PELIKÁN J.: CERTMET-2020-1; Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR. FCH VUT. URL: https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_ppl_travnik.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_ppl_travnik.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • SALAŠ, P.; LOŠÁK, M.; VYMYSLICKÝ, T.; PEKAŘ, M.; ROŽNOVSKÝ, J.; RAAB, S.; ENEV, V.; KNOTOVÁ, D.; VLK, R.; ŠEVČÍKOVÁ, M.; KALINA, M.; PELIKÁN, J.: CERTMET-2020-2; Využití obalovaného osiva pro zakládání porostů trav a jetelovin. ÚFSCH FCH (tištěná forma). URL: https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_wasp_osivo.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_wasp_osivo.pdf, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.