Detail předmětu

Koloidika pro pokročilé

FCH-DCO_KPDAk. rok: 2023/2024

Vybrané kapitoly z moderní pokročilé koloidní chemie, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni základního vysokoškolského kurzu fyzikální chemie (zejména termodynamika, elektrochemie, koloidika), fyziky (zejména elektřina) a matematiky (diferenciální a integrální počet).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je uzavřen kolokviem, jehož součástí je přednáška na zadané téma.
Přednášky nepovinné, účast doporučená.

Učební cíle

Prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti chemie koloidních soustav a souvisejících témat.
Studenti získají znalosti z vybraných kapitol pokročilé koloidní chemie, které korespondují s tématem jejich disertační práce.

Studijní opory

S ohledem na konzultační formu výuky nejsou studijní opory vytvářeny 

 

Základní literatura

HIEMENZ, C., RAJAGOPALAN, R. Principles of Colloid and Surface Chemistry. 3rd ed., N.York: M. Dekker, 1997. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_FCH_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DKCP_FCH_4 doktorský

    obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_FCH_4 doktorský

    obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti chemie koloidních soustav a souvisejících témat. Studenti získají znalosti z vybraných kapitol pokročilé koloidní chemie, které korespondují s tématem jejich disertační práce.