Ing.

Martin Bednář

FIT, VZ NES@FIT – člen

xbedna60@stud.fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Bednář