Ing.

Lucie Jedličková

Ph.D.

FEKT, FEKTDěk VO

+420 54114 6398
jedlickoval@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lucie Jedličková, Ph.D.

Publikace

 • 2015

  SYCHROVÁ, L.; ŠIMBEROVÁ, I. Evaluation of selected criteria in the buildings life cycle from the perspective of supplier and user. In The 25th International Business Information Management (IBIMA) Conference: Conference Proceedings. IBIMA, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail | WWW

 • 2013

  SYCHROVÁ, L. TREND OF THE CZECH CONSTRUCTION MARKET. Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1). 2013. s. 141-147. ISBN: 978-80-210-6187- 3.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; ŠMAKALOVÁ, P.; SYCHROVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Obchodování. Obchodování. Brno: VUTIUM, 2013. ISBN: 978-80-214-4709- 7.
  Detail

  SYCHROVÁ, L. METRIKY EFEKTIVNOSTI ČESKÝCH STAVEBNÍCH PODNIKŮ VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU CYKLU. Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1). Brno: 2013. s. 135-141. ISBN: 978-80-210-6187- 3.
  Detail

  SYCHROVÁ, L. Measuring the effectiveness of marketing activities use in relation to company size. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 500-506. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2012

  ŠIMBEROVÁ, I.; SYCHROVÁ, L.; ŠMAKALOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. The choice and intensity of marketing activities use in relation to company size. In International Conference. In Trends in economics and management for the 21st century (id 20445). 2012. Brno, Česká republika: CERM, 2012. s. 1-11. ISBN: 978-80-214-4581- 9.
  Detail

  SYCHROVÁ, L.; ŠIMBEROVÁ, I. KEY PERFORMANCE INDICATORS AS A BASIC ELEMENT FOR A MARKETING EFFICIENCY MEASUREMENT. Business: Theory and Practice, 2012, roč. 13, č. 4, s. 488-493. ISSN: 1648- 0627.
  Detail

  SYCHROVÁ, L. ANALYSIS OF CZECH CONSTRUCTION FOR FURTHER RESEARCH IN THIS AREA. Mezinárodní workshop doktorandských prací. 2012. ISBN: 978-80-214-4632- 8.
  Detail

  SYCHROVÁ, L. EVALUATION OF APPROACHES USING THE PRODUCT LIFECYCLE. Economics and management- 2007, 2012, roč. 17, č. 4, s. 1479-1483. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

 • 2011

  SYCHROVÁ, L. Aspects of evaluation of the effectiveness of the Czech construction industry due to the life cycle. International Scientific Conference “ Whither Our Economies, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 151-157. ISSN: 2029- 8501.
  Detail

  MILICHOVSKÝ, F.; SOLČANSKÝ, M.; SYCHROVÁ, L. Přístupy k měření efektivnosti marketingových činnost. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, roč. V, č. 8, s. 131-138. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  SOLČANSKÝ, M.; SYCHROVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Marketing Effectiveness by Way of Metrics. Economics and management- 2007, 2011, roč. 2011, č. 16, s. 1323-1328. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

  SOLČANSKÝ, M.; MILICHOVSKÝ, F.; SYCHROVÁ, L. Study of measuring marketing effectiveness. In Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendel University of Brno, Faculty of Business and Economics, 2011. s. 822-837. ISBN: 978-80-87106-40- 2.
  Detail

 • 2009

  SOLČANSKÝ, M.; SYCHROVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Současné metódy měření efektívnosti marketingových činností. Dny Práva 2009. Brno: 2009. s. 163-164. ISBN: 978-80-210-4989- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.