Detail publikace

Současné metódy měření efektívnosti marketingových činností

SOLČANSKÝ, M. SYCHROVÁ, L. MILICHOVSKÝ, F.

Originální název

Současné metódy měření efektívnosti marketingových činností

Anglický název

CURRENT METHODS OF MEASURING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING ACTIVITIES

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento příspěvek se zabývá analýzou nejvýznamnějších současných metod pro měření efektivnosti marketingových činností. První analyzovanou metodou je metoda ABC ( Activity based costing ), která patří mezi moderní metody kalkulace nákladů a lze ji s úspěchem použít pro snižování nákladů a růst zisku. Práce se dále zaobírá možností využití finanční analýzy pro měření efektivnosti marketingových činností jako investice a analýzou marketingové výkonnosti s ohledem na jednotlivé sortimentní složky. Přínosem příspěvku je porovnání uvedených metod.

Anglický abstrakt

This paper deals on analyzing the most current methods for measuring the effectiveness of marketing activities. First analyzed method is the method ABC (Activity Based Costing), which belongs to the modern methods of cost calculation and can be successfully used to reduce costs and increase profits. This work also discusses the possibility of using financial analysis to measure the effectiveness of marketing activities such as investment analysis and marketing performance with respect to the individual product components. Main goal is to compare those methods.

Klíčová slova

výkonnost, kvantifikace, rentabilita, náklady, zisk

Klíčová slova v angličtině

performance, quantification, profitability, costs, profits

Autoři

SOLČANSKÝ, M.; SYCHROVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F.

Rok RIV

2009

Vydáno

18. 11. 2009

Místo

Brno

ISBN

978-80-210-4989-5

Kniha

Dny Práva 2009

Strany od

163

Strany do

164

Strany počet

2

BibTex

@proceedings{BUT66077,
  editor="Marek {Solčanský} and Lucie {Jedličková} and František {Milichovský}",
  title="Současné metódy měření efektívnosti marketingových činností",
  year="2009",
  pages="163--164",
  address="Brno",
  isbn="978-80-210-4989-5"
}