Detail publikace

Přístupy k měření efektivnosti marketingových činnost

MILICHOVSKÝ, F. SOLČANSKÝ, M. SYCHROVÁ, L.

Originální název

Přístupy k měření efektivnosti marketingových činnost

Anglický název

Approaches to Measuring the Effectiveness of Marketing Activities

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem této práce je najít metriku z recenzovaných studií, které organizace používají k měření vlastních marketingových aktivit s rozdělením mezi finanční a nefinanční ukazatele Vědecký cíl tohoto článku je založen na vztazích mezi různými druhy metrik pro měření podnikové výkonnosti a efektivity. Článek představuje pokrok v použitelných ukazatelích, zejména finančních a nefinančních. Autoři analyzovali studie, které byly zaměřené na různá odvětví a různé metriky. Výsledky studie popisují důležité metriky, aby prokázal účinnost metrik v různých typech organizací v souvislosti s efektivitou marketingu. Studie také nastiňují možné postupy pro další výzkum se zaměřením na uplatnění metrik v různorodém prostředí. Závěry zahrnují identifikaci různých přístupů k jednotlivým metrikám, zejména marketingovým.

Anglický abstrakt

The purpose of this paper is to find metric from reviewed studies which organization use to measuring own marketing activities with following separating into financial metrics and non-financial metrics. Scientific aim of this article is based on the relationships between different kinds of metrics for measurement of corporate performance and effectiveness. The paper presents advance in useable metrics, especially financial and nonfinancial metrics. Selected studies, focusing on different branches and different metrics, were analyzed by the authors. The results of the study are describing relevant metrics to prove efficiency in varied types of organizations in connection with marketing effectiveness. The studies also outline the potential methods for further research focusing on the application of metrics in a diverse environment. Conclusions includes identification of different approaches to individual metrics, especially marketing metrics.

Klíčová slova

Efektivita, měření efektivnosti, výkonnost, finanční a nefinanční metriky, benchmarking

Klíčová slova v angličtině

Efficiency, measuring effectiveness, performance, financial and non-financial metrics, benchmarking

Autoři

MILICHOVSKÝ, F.; SOLČANSKÝ, M.; SYCHROVÁ, L.

Rok RIV

2011

Vydáno

30. 6. 2011

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISSN

1802-8527

Periodikum

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Ročník

V

Číslo

8

Stát

Česká republika

Strany od

131

Strany do

138

Strany počet

8

BibTex

@article{BUT72479,
  author="František {Milichovský} and Marek {Solčanský} and Lucie {Jedličková}",
  title="Přístupy k měření efektivnosti marketingových činnost",
  journal="TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU",
  year="2011",
  volume="V",
  number="8",
  pages="131--138",
  issn="1802-8527"
}