Detail publikace

METRIKY EFEKTIVNOSTI ČESKÝCH STAVEBNÍCH PODNIKŮ VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU CYKLU

SYCHROVÁ, L.

Originální název

METRIKY EFEKTIVNOSTI ČESKÝCH STAVEBNÍCH PODNIKŮ VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU CYKLU

Anglický název

EFFICIENCY METRICS OF THE CZECH CONSTRUCTION COMPANIES DUE TO THE LIFE CYCLE

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předmětem tohoto příspěvku je propojení stavebního oboru s jednotlivými prvky fází životního cyklu zakázky a nastínění nejdůležitějších metrik sledovaných napříč jednotlivými fázemi. Cíl příspěvku spočívá v analýze informací týkajících se stavebnictví a životního cyklu stavby a stanovení, které aspekty jsou pro stavební firmu nejklíčovější. Byly použity analytické metody - dedukce a indukce, syntéza a analýza.

Anglický abstrakt

The subject of this paper is to link the construction industry with the elements of life cycle stages of contract and outline the most important metrics tracked across phases. The objective of the paper is in the analysis of information relating to the construction and life cycle of buildings and determining which aspects are most urgent challenges for the construction company. Analytical methods were used - deduction and induction, synthesis and analysis.

Klíčová slova

Stavebnictví, metriky výkonnosti, životní cyklus zakázky

Klíčová slova v angličtině

Construction, performance metrics, life cycle procurement

Autoři

SYCHROVÁ, L.

Vydáno

5. 2. 2013

Místo

Brno

ISBN

978-80-210-6187-3

Kniha

Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1)

Číslo edice

1

Strany od

135

Strany do

141

Strany počet

192

BibTex

@proceedings{BUT98904,
  editor="Lucie {Jedličková}",
  title="METRIKY EFEKTIVNOSTI ČESKÝCH STAVEBNÍCH PODNIKŮ VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU CYKLU",
  year="2013",
  number="1",
  pages="135--141",
  address="Brno",
  isbn="978-80-210-6187-3"
}