Ing.

Lubomír Otrusina

FIT, UPGM – vědecký pracovník

+420 54114 1424
iotrusina@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lubomír Otrusina

Tvůrčí aktivity

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: ADFSN; Analysis of data from social networks. http://athena3.fit.vutbr.cz:12780/xrylko00/archiv/meco.tar. URL: http://athena3.fit.vutbr.cz:12780/xrylko00/archiv/meco.tar. (software)
  http://athena3.fit.vutbr.cz:12780/xrylko00/archiv/meco.tar, počet stažení: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.; SZNAPKA, J.; ŠAFÁŘ, M.: BURGeoN; BUT Recognizer of GeoNames. www.fit.vutbr.cz/~iotrusina/BURGeoN-0.1.tar.gz. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/228/. (software)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/228/, počet stažení: 1
  Detail

 • HELLER, S.; LOKAJ, T.; OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: reSearcher; Homepage reSearcher. http://athena3.fit.vutbr.cz:55555/. URL: http://athena3.fit.vutbr.cz:55555/. (software)
  http://athena3.fit.vutbr.cz:55555/, počet stažení: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.; JEŘÁBEK, J.; MAREK, T.; RYLKO, V.; SZNAPKA, J.; ŠAFÁŘ, M.; UHERČÍK, M.: M-Eco WP3 package; Content collector and document analysis for the M-Eco project. https://github.com/iotrusina/M-Eco-WP3-package. URL: https://github.com/iotrusina/M-Eco-WP3-package. (software)
  https://github.com/iotrusina/M-Eco-WP3-package, počet stažení: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.; SZNAPKA, J.; ŠAFÁŘ, M.: Decipher NER+IR; Decipher NER a Decipher IE. www.fit.vutbr.cz/~iotrusina/Decipher_NER+IE.tar.gz. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/287/. (software)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/287/, počet stažení: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: Decipher SA; Decipher Semantic Annotator. http://knot09.fit.vutbr.cz:8090/http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/server/NER.zip. URL: http://knot09.fit.vutbr.cz:8090/http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/server/NER.zip. (software)
  http://knot09.fit.vutbr.cz:8090/http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/server/NER.zip, počet stažení: 3
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: SA; Semantic Annotator. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=406. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=406. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=406, počet stažení: 1
  Detail

 • DOLEŽAL, J.; SMRŽ, P.; DYTRYCH, J.; OTRUSINA, L.; KOUŘIL, J.: SEC; Semantic Enrichment Component. http://sec.fit.vutbr.cz/. URL: http://sec.fit.vutbr.cz/. (software)
  http://sec.fit.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: WTF-LOD; WTF-LOD Extractor. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=480. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=480. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=480, počet stažení: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: BLOGS4ME; Blogs downloader for MixedEmotions project. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=481. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=481. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=481, počet stažení: 1
  Detail

 • DYTRYCH, J.; KOUŘIL, J.; KARÁSEK, M.; SMRŽ, P.; DOLEŽAL, J.; OTRUSINA, L.: corpproc; Corpora Processing Software. http://knot.fit.vutbr.cz/corpproc/. URL: http://knot.fit.vutbr.cz/corpproc/. (software)
  http://knot.fit.vutbr.cz/corpproc/, počet stažení: 1
  Detail

 • SMRŽ, P.; KURÁK, O.; OTRUSINA, L.: CPKclassifier; Automatický klasifikátor pro Centrální portál knihoven. https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKclassifier. URL: https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKclassifier. (software)
  https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKclassifier, počet stažení: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: CPKLinkedOpenDataLinker; Softwarové nástroje pro poloautomatické provazování katalogizačních záznamů s databází národních autorit a relevantními národními zdroji LOD (Linked Open Data). https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKLinkedOpenDataLinker. URL: https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKLinkedOpenDataLinker. (software)
  https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKLinkedOpenDataLinker, počet stažení: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: CPKFulltextAnalyser; Software pro doplňování informací o původcích dokumentů a dalších metadat na základě analýzy plných textů dokumentů. https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKFulltextAnalyser. URL: https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKFulltextAnalyser. (software)
  https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKFulltextAnalyser, počet stažení: 0
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: CPKSemanticEnrichment; Systém pro sémantické obohacování plných textů o vazbu na jmenné autority. https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKSemanticEnrichment. URL: https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKSemanticEnrichment. (software)
  https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKSemanticEnrichment, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.