Ing.

Lubomír Otrusina

FIT, UPGM – vědecký pracovník

+420 54114 1424
iotrusina@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lubomír Otrusina

Projekty

 • 2020

  HAAWAII - Highly Automated Air Traffic Controller Workstations with Artificial Intelligence Integration, zahájení: 01.06.2020, ukončení: 30.11.2022
  Detail

 • 2017

  enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 06.03.2021
  Detail

 • 2016

  DG16P02R006, CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven (CPK), zahájení: 01.03.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  LQ1602, IT4Innovations excellence in science, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2015

  Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.03.2017
  Detail

 • 2014

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER), zahájení: 01.09.2013, ukončení: 30.11.2015
  Detail

 • 2011

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  ED1.1.00/02.0070, The IT4Innovations Centre of Excellence, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail