prof. Ing.

Lubomír Grmela

CSc.

VUT, RTT – předseda

+420 54114 6001, +420 54114 6007

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

Projekty

 • 2017

  LTI17019, IN IN Centrum VUT, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 30.06.2020
  Detail

  Inovativní metody diagnostiky optických a elektrických vlastností organických a anorganických materiálů a struktur, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  VÝVOJ A INOVACE SYSTÉMU INVYSYS, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 01.04.2018
  Detail

 • 2015

  GA15-05259S, Pasivace povrchů CdTe/CdZnTe detektorů záření, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  TA04010312, Zlepšení povrchové kvality litých sochorů, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Rozvoj pokročilých metod pro diagnostiku elektrotechnických materiálů a součástek, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Kalibrační přístroj regulačních systémů digitálně řízených pohonů, zahájení: 10.01.2013, ukončení: 24.05.2013
  Detail

 • 2012

  Vývoj nedestruktivních metod zjišťování poruch ve speciálních polovodičových součástkách v širokém teplotním rozsahu., zahájení: 01.11.2012, ukončení: 31.01.2013
  Detail

  TA02020998, Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Měnič frekvence DC/AC o nominálním výkonu 3 800 W, zahájení: 15.10.2011, ukončení: 30.04.2012
  Detail

  LH11060, Studium lokálních elektronických a optických charakteristik solárních článků, zahájení: 01.03.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  GAP102/11/0995, Electron transport, Noise and Diagnostic of Shottky and Autoemission Cathodes, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Diagnostika defektů v materiálech pro elektroniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  GAP104/11/0734, Využití elektromagnetické a akustické emise ve výzkumu moderních kompozitních materiálů pro konstrukční aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Nanovědy pro elektroinženýry - inovace studijních programů, zahájení: 01.11.2010, ukončení: 31.10.2013
  Detail

  Výzkum a vývoj měniče frekvence DC/AC , zahájení: 15.07.2010, ukončení: 30.11.2010
  Detail

  FR-TI2/536, Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů , zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Laboratoř pro magisterské fyzikální předměty., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum metodik pro zlepšení kvality optoelektronických materiálů a součástek, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP102/10/2013, Fluktuační procesy v PN přechodech solárních článků, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Výzkum vlastností a chakterizace TaO a NbO vrstev, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 30.05.2011
  Detail

  EE2.3.09.0214, Inkubátor vědeckých týmů pro fyzikální elektroniku a nanotechnologie , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/305, Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků, zahájení: 01.07.2009, ukončení: 30.06.2013
  Detail

 • 2008

  Inovace předmětu Fyzika pevné fáze, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Kadmium-teluridové senzory pro detekci rentgenového a gamma záření: optimalizace poměru signál / šum, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA102/07/0113, Diagnostika Schottkyho a studenoemisních katod pomocí elektronického šumu, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  MSM0021630503, Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN), zahájení: 17.11.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inovace a modernizace laboratoří ústavu fyziky, zahájení: 30.03.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  GA102/03/0621, Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  ME 544, Polovodiče - lokální optické a elektrické vlastnosti, zahájení: 31.08.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Komplexní projekt podpory presenčního a kombinovaného studia různě handicapovaných skupin studentů, zahájení: 26.03.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Studijní opory pro samostatnou práci studentů ve fyzice, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  NK5871, Vliv patologických změn ve vnitřním a středním uchu na kostní vedení zvukových vln., zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  ME 244, Stanovení kvality a spolehlivosti tlustovrstvových rezistorů šumovou spektroskopií, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Inovace kursu "Fyzikální základy optoelektroniky" - F1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  GA103/01/1058, Elektromagnetické a akustické emise v pevných látkách, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  OC 523.40, Nanostruktury: Optické a elektrické vlastnosti, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2004
  Detail