Ing.

Lubomír Drápal

FSI, ÚADI OPJ – vědecký pracovník

+420 54114 2264
drapal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lubomír Drápal

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2008, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Dopravní a manipulační technika

Pedagogická činnost

 • Diplomový projekt (M2335)
 • Semestrální projekt (QS3)
 • Vozidlové motory (QVO3)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Dynamika částí spalovacích motorů
 • Životnost částí spalovacích motorů
 • Numerické metody v dynamice
 • Mechanické ztráty
 • Konstrukce spalovacích motorů

Spolupráce s průmyslem

 • 2014dosud, Snižování vibrací a hluku pohonných jednotek, ŠKODA AUTO, a.s.
 • 2012dosud, Zvyšování mechanické účinnosti klikového mechanismu, ŠKODA AUTO, a.s.
 • 20092011, Dynamické simulace namáhání klikového hřídele za chodu motoru, ŠKODA AUTO, a.s.

Projekty

 • 20092018, NETME Centre, MŠMT OP VaVpI, člen řešitelského skupiny Divize letadlové a automobilní techniky
 • 20142017, Letecký motor MIKRON III D, Projekt TA04021257, člen řešitelské skupiny
 • 20122017, Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, Projekt TE01020020, člen řešitelské skupiny
 • 20142016, Výzkum progresivních metod řešení dynamiky hnacích traktů, Standardní grant specifického výzkumu FSI VUT v Brně FSI-S-14-2334, člen řešitelské skupiny
 • 20132015, Plně reverzovatelná dvoutoká převodovka s automatizovaným elektrohydraulickým řazením, Projekt TA03011378, člen řešitelské skupiny
 • 20092014, Výzkum a vývoj dvoudobého vznětového motoru s protiběžnými písty, Projekt FR-TI1/580, MPO, člen řešitelské skupiny
 • 2011, Řešení dynamiky pohonné jednotky s uvažováním elastohydrodynamických dějů, Juniorský grant specifického výzkumu FSI VUT v Brně FSI-J-11-17, řešitel
 • 2010, Vývoj metod umožňujících stanovení mechanických ztrát, Standardní grant specifického výzkumu FSI VUT v Brně FSI-S-10-2, člen řešitelské skupiny