Ing.

Lubomír Drápal

FSI, ÚADI OPJ – vědecký pracovník

+420 54114 2264
drapal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lubomír Drápal

Publikace

 • 2021

  FRIDRICHOVÁ, K.; DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J.; DLUGOŠ, J. Overview of the potential and limitations of cylinder deactivation. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 2021, roč. 146, č. August, s. 1-15. ISSN: 1364-0321.
  Detail | WWW

 • 2020

  DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V.; DLUGOŠ, J.; VOPAŘIL, J. Connection of a Two-cylinder Concept Engine for the Range Extender to the Dynamometer. In KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. s. 130-136. ISBN: 978-80-01-06744-4.
  Detail

  DRÁPAL, L.; DLUGOŠ, J.; VOPAŘIL, J. Simulation of torsional dynamics of a two-cylinder internal-combustion engine connected to a dynamometer. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2020. s. 318-321. ISBN: 978-1-7281-5601-9.
  Detail

 • 2019

  DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J. Introduction to Crank Train Concept Design of an Internal-combustion Engine for the Range Extender of an Electric Vehicle. In Proceedings of the L. International Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with the Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. s. 71-77. ISBN: 978-80-7509-668-5.
  Detail

  DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J. Modification of Valve Train with Overhead Valves of Inverted Aircraft Reciprocating Engine. In Transport Means 2019, Sustainability: Research and Solutions – Proceedings of the 23rd International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2019. s. 734-737. ISSN: 1822-296X.
  Detail

 • 2018

  VOPAŘIL, J.; DRÁPAL, L. Computational Modelling and Measurement of Vibration of Power Train Mountings of a Passenger Car. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. Kaunas, Lithuania: JVE International, 2018. s. 144-149. ISSN: 2345-0533.
  Detail | WWW

  RAFFAI, P.; DRÁPAL, L. Computer Simulation of the Piston Ring Pack with Reflect to Lubricant Oil Consumption. Journal of the Balkan Tribological Association, 2018, roč. 24, č. 2, s. 263-277. ISSN: 1310-4772.
  Detail | WWW

  DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J. Investigation of torsional vibration of an innovative crank train concept for a four-cylinder engine. In KOKA 2018 Scientific Proceedings. Nitra: Publishing Centre of Slovak University of Agriculture in Nitra, 2018. s. 73-78. ISBN: 978-80-552-1880-9.
  Detail

  DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J. Crank Train Concept Design of an In-Line Two-Cylinder Range Extender Engine. In Transport Means 2018 – Proceedings of the 22nd International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2018. s. 978-982. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J.; PÍŠTĚK, V. Crank Train Concept Design and Balancing of an Internal-Combustion Engine for Range Extending of an Electric Vehicle. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. Kaunas, Lithuania: JVE International, 2018. s. 279-283. ISSN: 2345-0533.
  Detail | WWW

  DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J. Design Concept of a Crankshaft for Reduction of Main Bearings Power Losses and a Deep Skirt Engine Block Load. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2018. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 533-536. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

  DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J. Investigation of an Engine Block Load by means of Crank Train Rotating Parts. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. Kaunas, Lithuania: JVE International, 2018. s. 117-122. ISSN: 2345-0533.
  Detail | WWW

 • 2017

  VOPAŘIL, J.; DRÁPAL, L.; PROKOP, A. Verification of FEM Design Process of Vehicle Powertrain Mounts. In Transport Means 2017 – Proceedings of the 21st International Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2017. s. 741-746. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  VOPAŘIL, J.; DRÁPAL, L. Simulation of Mounting System of Vehicle Powertrain. In Transport Means 2017 – Proceedings of the 21st International Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2017. s. 782-787. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J. Torsional Vibration of Unconventional Crankshaft in Four-cylinder Passenger Car Engine. In Transport Means 2017 – Proceedings of the 21st International Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2017. s. 699-703. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; DRÁPAL, L.; PROKOP, A.; ŘEHÁK, K. Modelling the powertrain rubber coupling under dynamic conditions. Journal of Vibroengineering, 2017, roč. 19, č. 5, s. 3710-3719. ISSN: 1392-8716.
  Detail

  DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P. Torsional vibration analysis of crank train with low friction losses. Journal of Vibroengineering, 2017, roč. 19, č. 8, s. 5691-5701. ISSN: 1392-8716.
  Detail

  DRÁPAL, L. Inflencing of Engine Block Load by Means of Crankshaft Design. In Sborník přednášek XLVIII. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. s. 161-169. ISBN: 978-80-7494-354- 6.
  Detail

 • 2016

  DRÁPAL, L.; ŠOPÍK, L.; VOPAŘIL, J. Investigation of Torsional Vibration of Unconventional Crank Train. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. Kaunas, Lithuania: JVE International, 2016. s. 31-36. ISSN: 2345-0533.
  Detail

  DRÁPAL, L.; ŠOPÍK, L. Influence of Crankshaft Counterweights upon Engine Block Load. In Transport Means 2016: Proceeding of the 20th International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2016. s. 809-814. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J. Shape Design of a Piston Ring. In Transport Means 2016: Proceeding of the 20th International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2016. s. 767-771. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  KOTEK, L.; JONÁK, M.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L.; TRÁVNÍČEK, P. Design and verification of a large combustion chamber for testing of fuel injection nozzles. In Transport Means 2016: Proceeding of the 20th International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. s. 741-744. ISSN: 1822-296X.
  Detail

 • 2015

  DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P. Shape Design of a Fire- ring. In Scientific Proceedings KOKA 2015. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 175-184. ISBN: 978-80-227-4424- 9.
  Detail

  KOTEK, L.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L. Identification of possible causes of faults of fuel injection nozzles. In Transport Means - Proceedings of the International Conference. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2015. s. 253-256. ISBN: 9955-09-935- 6. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  VOPAŘIL, J.; DRÁPAL, L. Optimisation of Crankshaft Webs. In Transport Means 2015: Proceeding of the 19th International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2015. s. 448-452. ISBN: 9955-09-935- 6. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V. Dynamic Simulation of Progressive Crank Train. In Advanced Mechatronics Solution. Advances in Intelligent Systems and Computing. 393. Scientific Publishing Services Pvt. Ltd. Chemai India: Springer International Publishing Switzerland, 2015. s. 207-212. ISBN: 978-3-319-23921-7. ISSN: 2194-5357.
  Detail

  DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P. Design and Simulation of Progressive Crank Train. In Transport Means 2014: Proceeding of the 19th International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2015. s. 240-243. ISBN: 9955-09-935- 6. ISSN: 1822-296X.
  Detail

 • 2014

  NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.; ZUBÍK, M.; DRÁPAL, L. Analysis of Slide Bearing Computational Models Considering Elastic Deformations and Rough Surfaces. In Engineering Mechanics 2014. 1. Brno University of Technology, 2014. s. 444-447. ISBN: 978-80-214-4871-1.
  Detail

  VOPAŘIL, J.; DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P. Aircraft engine crankshaft optimisation. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2014, roč. XII, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1214- 0821.
  Detail

  JONÁK, M.; KOTEK, L.; DRÁPAL, L. Numerická CFD- DEM simulace vstřikování paliva. In Sborník XL. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Bílá: Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3439- 9.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.; KNOTEK, J.; DRÁPAL, L. Computational approaches for slide bearing modelling. In Proceedings of the 45th International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engine. I. Kostelec nad Černými lesy: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE PRAGUE, 2014. s. 25-32. ISBN: 978-80-7375-801- 1.
  Detail

  KOTEK, L.; JONÁK, M.; DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V. High- speed inspection and visualization of fuel injection in the large combustion chamber. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2014. s. 59-62. ISBN: 9955-09-935- 6. ISSN: 1822- 296X.
  Detail

  JONÁK, M.; KOTEK, L.; DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V. Modelling of the fuel flow out of the injection nozzle in the application for increasing the efficiency of the diesel fuel injection process. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. "Technologija", Studentu St. 54, LT- 51424 Kaunas: Kaunas University of Technology, K. Donelaičio st. 73, LT- 44029 Kaunas, 2014. s. 173-176. ISBN: 9955-09-935- 6. ISSN: 1822- 296X.
  Detail

 • 2013

  DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.; RAFFAI, P.; PÍŠTĚK, V. Progressive Cranktrain with Low Friction Losses. In Proceedings of the XLIV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 174-183. ISBN: 978-80-7375-801- 1.
  Detail

  MARŠÁLEK, O.; NOVOTNÝ, P.; RAFFAI, P.; DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V. Mixed Lubrication Simulation of Slide Bearings. In Setkání uživatelů MSC.Software s.r.o. 2013. Brno: MSC. Software, 2013. s. 157-163. ISBN: 978-80-260-4173- 3.
  Detail

  DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.; RAFFAI, P.; PÍŠTĚK, V. Methods of Enhancing Mechanical Efficiency of Cranktrain. In Setkání uživatelů MSC.Software s.r.o. 2013. Příkop 4, 602 00, Brno: MSC. Software, 2013. s. 144-156. ISBN: 978-80-260-4173- 3.
  Detail

  MARŠÁLEK, O.; NOVOTNÝ, P.; DRÁPAL, L.; RAFFAI, P.; PÍŠTĚK, V. Comprehensive Strategy for Computational Modelling of Mixed Lubrication Regime. In Proceedings of the XLIV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 51-56. ISBN: 978-80-7375-801- 1.
  Detail

  DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; MARŠÁLEK, O. Advanced Crankshaft for Low Power Losses. In Deterioration, Dependability, Diagnostics. University of Defence. Brno: University of Defence, 2013. s. 229-236. ISBN: 978-80-7231-939- 8.
  Detail

  MARŠÁLEK, O.; NOVOTNÝ, P.; RAFFAI, P.; DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V. Overview of Computational Models Used for Mixed Lubrication. In Mechatronics 2013 - Recent Technological and Scientific Advances. Scientific Publishing Services Pvt. Ltd. Chemai India: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2013. s. 111-117. ISBN: 978-3-319-02293- 2.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; SVÍDA, D.; DRÁPAL, L. Efficient approach for solution of the mechanical losses of the piston ring pack. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D- JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING, 2013, roč. 2013, č. 224, s. 1377-1388. ISSN: 0954- 4070.
  Detail

  DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.; RAFFAI, P.; PÍŠTĚK, V. A Conceptual Study of Cranktrain with Low Friction Losses. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2013, roč. XI, č. 2, s. 6-11. ISSN: 1214- 0821.
  Detail

  DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; MARŠÁLEK, O. Computational Modelling of a Progressive Cranktrain. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3616-3625. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
  Detail

  RAFFAI, P.; NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; MARŠÁLEK, O.; DRÁPAL, L. Piston Rings Dynamics Simulation. In Setkání uživatelů MSC.Software s.r.o. 2013. Příkop 4, 602 00, Brno: MSC. Software, 2013. s. 139-144. ISBN: 978-80-260-4173- 3.
  Detail

 • 2012

  DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V.; NOVOTNÝ, P.; BERAN, M. Cranktrain Dynamics Simulation. Perners' Contacts, 2012, roč. VII, č. 4, s. 26-34. ISSN: 1801- 674X.
  Detail

 • 2011

  NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L. Dynamic Simulation Of Piston Ring Pack. Technológ, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 12-20. ISSN: 1337- 8996.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L. Simulation of Piston Ring Pack Tribology. 1. 1. Brno: University of Defence, 2011. 249 s. ISBN: 978-80-260-0633- 6.
  Detail

  DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V.; NOVOTNÝ, P.; AMBRÓZ, R. Virtual Prototyping as Tool for Powertrain Development. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Scientific Publishing Services Pvt. Ltd. Chemai India: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2011. s. 3-8. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

  DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V.; NOVOTNÝ, P.; AMBRÓZ, R. Virtual Engine Application For Powertrain Dynamics. Technológ, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 45-56. ISSN: 1337- 8996.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L. Modeling of Piston Ring Pack Dynamics. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 12-20. ISSN: 1214- 0821.
  Detail

  DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; AMBRÓZ, R. Crankshaft Development of a Two-stroke Compression-ignition Engine with Contra- running Pistons. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2011, roč. IX., č. 1, s. 18-27. ISSN: 1214-0821.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L.; AMBRÓZ, R. Development of Aircraft Diesel Engine for Military Use. Advances in Military Technology, 2011, roč. 2011 (6), č. 1, s. 5-20. ISSN: 1802- 2308.
  Detail

 • 2010

  NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L.; AMBRÓZ, R. Modern computational approaches to powertrain mechanical loss solution. Perners' Contacts, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 159-170. ISSN: 1801- 674X.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L. Computational Tools in 3kW Stirling Engine Development. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 31-36. ISSN: 1214- 0821.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.