Ing.

Lenka Širáňová

Ph.D.

FP, ÚI – odborný asistent

+420 54114 2617
Lenka.Siranova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lenka Širáňová, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  KOŠŤÁLOVÁ, J.; DOSKOČIL, R.; ŠIRÁŇOVÁ, L.; LACKO, B. Podpora z fondů Evropské unie pro cukrovary v Česku (Financování rozvoje z evropských fondů a možnosti podpory v programovém období 2021+). LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2023, roč. 139, č. 1, s. 26-33. ISSN: 1210-3306.
  Detail | WWW

  ŠIRÁŇOVÁ, L.; VOCHOZKA, M.; JANEK, S. Geopolitical deadlock and phosphate shortfall behind the price hike? Evidence from Moroccan commodity markets. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 2023, roč. 69, č. 8, s. 301-308. ISSN: 1805-9295.
  Detail | WWW

  KOŠŤÁLOVÁ, J.; DOSKOČIL, R.; ŠIRÁŇOVÁ, L.; LACKO, B. Project Management in European Structural and Investment Funds Financed Projects in the Czech Republic. In Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2023. Hradec Economic Days. 13. Hradec Králové, Czech Republic: University of Hradec Králové, 2023. s. 326-334. ISBN: 978-80-7435-901-9. ISSN: 2464-6067.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  ŠIMBEROVÁ, I.; KORAUŠ, A.; SCHÜLLER, D.; SMOLÍKOVÁ, L.; STRAKOVÁ, J.; VÁCHAL, J. Threats and Opportunities in Digital Transformation in SMEs from the Perspective of Sustainability: A Case Study in the Czech Republic. Sustainability, 2022, roč. 14, č. 6, s. 3628-3645. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIMBEROVÁ, I.; STRAKOVÁ, J.; ZICH, R.; VÁCHAL, J.; CHLEBOVSKÝ, V.; KOCMANOVÁ, A.; SCHÜLLER, D.; ŠIRÁŇOVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F.; BŘEČKOVÁ, P.; MAREŠ, M.; FRÉLICH, M.; KAŇOVSKÁ, L. Souhrnná výzkumná zpráva. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2022. s. 1-82.
  Detail | WWW

  ŠIMBEROVÁ, I.; STRAKOVÁ, J.; ZICH, R.; CHLEBOVSKÝ, V.; KOCMANOVÁ, A.; VÁCHAL, J.; SCHÜLLER, D.; KAŇOVSKÁ, L.; SMOLÍKOVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice. GRADA Publishing, a.s. 2022. GRADA Publishing, a.s. 2022. Praha: GRADA Publishing, 2022. 312 s. ISBN: 978-80-271-3431-1.
  Detail

 • 2021

  VOCHOZKA, M.; KALINOVÁ, E.; GAO, P.; SMOLÍKOVÁ, L. Development of copper price from July 1959 and predicted development till the end of year 2022. Acta Montanistica Slovaca, 2021, roč. 26, č. 2, s. 262-280. ISSN: 1335-1788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMOLÍKOVÁ, L.; SCHÜLLER, D. Importance of Stakeholders within University Social Responsibility. Economics and Culture, 2021, roč. 18, č. 1, s. 46-58. ISSN: 2256-0173.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMOLÍKOVÁ, L. CHANGES IN MANAGING PROJECT DUE TO COVID-19 IN THE CZECH REPUBLIC. In Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering 2021. 2021. s. 1-7. ISBN: 978-609-476-260-4.
  Detail

 • 2019

  SMOLÍKOVÁ, L. Business agility – new trend in business. In TITLE PAGES OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CIBMEE" 2019. 2019. s. 789-796. ISBN: 978-609-476-161-4.
  Detail

  SMOLÍKOVÁ, L. NEW CHALLENGES OF PROJECT MANAGEMENT SPECIFIC PROJECT ENVIRONMENTS. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2019. 2019. s. 829-834. ISBN: 978-619-7408-92-8.
  Detail

 • 2018

  SMOLÍKOVÁ, L. Projektové řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. ISBN: 978-80-214-5695.
  Detail

  SMOLÍKOVÁ, L. Project manager – manager or leader?. In Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. 2018. s. 1904-1908. ISBN: 978-0-9998551-0-2.
  Detail

  SMOLÍKOVÁ, L. COMPETENCIES OF PROJECT MANAGERS IN TODAY’S COMPETITIVE GLOBAL MARKET. In Conference Proceedings vol. 5. 2018. s. 149-155. ISBN: 978-619-7408-65-2.
  Detail

 • 2016

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; ŠKAPA, S.; SMOLÍKOVÁ, L. Measuring Corporate Sustainability and Environmental, Social, and Corporate Governance Value Added. Sustainability, 2016, roč. 8, č. 9, s. 1-13. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  KŘÍŽ, J.; SMOLÍKOVÁ, L.; KŘÍŽ, J. Agile Reporting Process as a Part of Data- Driven Decision Support System. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015. Economics and Tourism. Sofia, Bulgaria: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference, 2015. s. 17-23. ISBN: 978-619-7105-48- 3.
  Detail

  MELUZÍN, T.; DOHNAL, M.; KŘÍŽ, J.; ZINECKER, M.; SMOLÍKOVÁ, L. Equationless Model of Knowedge Management and Scientific Parks. In Proceedings Paper of 12th International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management and Organisational Learning (ICICKM). Bangkok, THAILAND: 2015. s. 81-89. ISBN: 978-1-910810-74- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. PROJECT DOCUMENTATION AS A RISK FOR PUBLIC PROJECTS. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2015, roč. 9, č. 23, s. 43-48. ISSN: 1802- 8527.
  Detail | WWW

  SMOLÍKOVÁ, L. How to build effective project team?. In The 25th International Business Information Management Association Conference. 2015. s. 2603-2611. ISBN: 978-0-9860419-4- 5.
  Detail

 • 2014

  OBROVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. Creative and Classic Methods of Risk Identification. In Proceedings of The 23nd International Business Information Management Association Conference. Valencia: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. s. 1808-1813. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. Strategic Management and its Influence on Project Management. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference, Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. s. 1250-1255. ISBN: 978-0-9860419-3- 8.
  Detail

 • 2013

  BUDÍK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Snižování rizika pokročilé investiční strategie. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2013, roč. 20, č. 29, s. 14-24. ISSN: 1211- 555X.
  Detail

  OBROVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. Risk Management and the Life Cycle of the Project. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. Rome, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. s. 1370-1377. ISBN: 978-0-9860419-1- 4.
  Detail

  BUDÍK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Optimalizace nákupu a prodeje měnového páru EUR/ USD pomocí genetických algoritmů jako klíč ke zvyšování ziskovosti investiční strategie. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. 7, č. 15, s. 18-26. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  OBROVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. The role of risk management in successful project management. In Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. s. 1496-1503. ISBN: 978-0-9860419-0- 7.
  Detail

  OBROVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. The Comparison of Selected Risk Management Methods for Project Management. In Environmental Software Systems. Neusiedl am See, Austria: Springer, 2013. s. 517-525. ISBN: 978-3-642-41150- 2.
  Detail

  SMOLÍKOVÁ, L.; KOLEŇÁK, J. Metody řízení projektových týmů v podnikové praxi České republiky. Scientia& Societas, 2013, roč. 9, č. 1, s. 153-160. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  SMOLÍKOVÁ, L.; KOLEŇÁK, J. Using the tools of project management in the Czech Republic. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. 7, č. 13, s. 68-75. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  BUDÍK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Citlivostní analýza řízení rizika spekulativní strategie pro obchodování měnového páru EUR/ USD. Scientia& Societas, 2013, roč. 9, č. 1, s. 87-98. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  BUDÍK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Advanced Investment Strategy for Trading Major Currency Pairs. Littera Scripta, 2013, roč. 6, č. 1, s. 18-29. ISSN: 1802- 503X.
  Detail

 • 2012

  BUDÍK, J.; DOSKOČIL, R.; SMOLÍKOVÁ, L. PROPOSAL OF INVESTMENT PORTFOLIO OF HEDGE FUND. In The 7th Internation Scientific Conference. 1. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2012. s. 17-21. ISBN: 978-609-457-116- 9.
  Detail

  DOSKOČIL, R.; SMOLÍKOVÁ, L. KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A SUPPORT OF PROJECT MANAGEMENT. In Znalosti pro tržní praxi 2012, Význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012. s. 40-48. ISBN: 978-80-87533-04- 8.
  Detail

  KOLEŇÁK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Use of the Instruments of Project Management in Business Practice in the Czech Republic. In International Conference Trends in Economics and Management for the 21st Century. Brno: FP VUT, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4581- 9.
  Detail

 • 2007

  NIEBAUEROVÁ, L. The importance of human recources in acquisition. In Sborník příspěvků - Workshop doktorandů Fakulty podnikatelské. 2007. ISBN: 9788021435216.
  Detail

 • 2006

  NIEBAUEROVÁ, L. Designing a strategic alliance. In Sborník příspěvků. 2006. ISBN: 802143323X.
  Detail

  NIEBAUEROVÁ, L. alliances and partnership. In New trends for a new Europe: research for enterpreneuership. 2006. ISBN: 8021432985.
  Detail

  NIEBAUEROVÁ, L. Alliances. In Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. 2006. ISBN: 8086851621.
  Detail

 • 2005

  NIEBAUEROVÁ, L. Fúze a akvizice. In Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktoradnů. 2005. ISBN: 8073021072.
  Detail

  NIEBAUEROVÁ, L. risk management. In Sborník příspěvků - doktorandský workshop. 2005. ISBN: 802143080X.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.