Ing.

Ladislav Šnajdárek

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – odborný asistent

+420 54114 2580
snajdarek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • POSPÍŠIL, J.; KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.: Podtlakový stend; Podtlaková zkušební komora pro hodnocení přestupu tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku. Fakulta strojního inženýrství VUT, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/213, místnost 2.2. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 2
  Detail

 • ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J.: Datalogger a telemetrický systém; Datalogger a telemetrický systém pro rotační stroje. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav/hala C3. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 1
  Detail

 • KODAD, D.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; SITEK, T.: Kaskádový impaktor I (Daniel Kodad); Třípatrový kaskádový impaktor PM10/PM2,5/PM1 pro průtok vzduchu 20l/min. VUT FSI EÚ, Technická 2, Brno 616 69. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

 • POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.: FLUID LM; Poloprovozní stend fluidní vrstvy s "V" distribucí vzduchu. VUT, FSI, Technická 2. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

 • RIGBY, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; SITEK, T.: Virtuali impaktor PM10; Virtuální impaktor PM10. VUT FSI, Technická 2. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.