Detail produktu

Třípatrový kaskádový impaktor PM10/PM2,5/PM1 pro průtok vzduchu 20l/min

KODAD, D. POSPÍŠIL, J. ŠNAJDÁREK, L. SITEK, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o laboratorní kaskádový impaktor pro identifikaci hmotnostního množství částic PM10, PM2,5 a PM1 v proudu spalin nebo vzduchu. Impaktor pracuje s objemovým průtokem 20 l/min a je vhodný pro záchyt částic z proudu spalin/vzduchu až do teploty 200 °C. Impaktor by navržen na základě analýtického výpočtu využívajících bezrozměrných kritérií Re a Stk. Na každém patře impaktoru je odlučována příslušná velikostní frakce částic. Množství částic zachycené na jednotlivých patrech impaktoru jsou hodnoceno gravimetricky. Zachycené částice jsou dále využívány pro následné prvkové a morfologické analýzy. Impaltor byl vyroben z oceli a současně z PLA plastu. Jeho funkce byla ověřena porovnávacím měřením s komerčním impaktorem.

Klíčová slova

jemné částice, impaktor, emise, imise, znečištění ovzduší

Datum vzniku

1. 3. 2021

Umístění

VUT FSI EÚ, Technická 2, Brno 616 69

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www