Ing.

Ladislav Šnajdárek

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – odborný asistent

+420 54114 2580
snajdarek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D.

Patenty

  • 2019

    užitný vzor
    ZATOČILOVÁ, A.; ŠNAJDÁREK, L.; Aneta Zatočilová, Ladislav Šnajdárek: Zařízení krytu průmyslové kamery. 32525, užitný vzor. (2019)
    Detail