prof. Ing.

Jiří Stráský

DSc.

FAST, BZK – profesor

+420 54114 7845
strasky.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Publikace

 • 2022

  VELEŠÍK, M.; STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R. Zvýšení stability štíhlých mostních obloukových konstrukcí vnějšími kabely. BETONÁRSKE DNI 2022, Zborník príspevkov. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2022. s. 201-206. ISBN: 978-80-227-5235-0.
  Detail | WWW

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté mostní konstrukce. 28. Betonářské dny (2022), sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2022. s. 39-53. ISBN: 978-80-907611-6-2.
  Detail

 • 2021

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté konstrukce. MOSTY 2021 26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 113-117. ISBN: 978-80-86604-86-2.
  Detail | WWW

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Minto Island pedestrian bridge, Salem, Oregon, USA. Structural Concrete, 2021, roč. 22, č. 6, s. 3200-3201. ISSN: 1464-4177.
  Detail | WWW

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté mostní konstrukce. Beton TKS, 2021, roč. 21, č. 3/2021, s. 48-55. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

 • 2019

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Three Arch Pedestrian Bridges. In Proceedings of ARCH 2019. Structural Integrity. 1. Springer, 2019. s. 938-946. ISBN: 978-3-030-29227-0. ISSN: 2522-560X.
  Detail | WWW

  STRÁSKÝ, J.; ROMPORTL, T.; ŠOPÍK, L.; NEČAS, R. Soutěžní návrhy lávek přes Labe v Nymburce a přes Berounku v Hlásné Třebáni. In MOSTY 2019 24. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 343-348. ISBN: 978-80-86604-79-4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Three Arch Pedestrian Bridge. In Proceedings of ARCH 2019 9th International Conference on Arch Bridges. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2020, 2019. s. 938-946. ISBN: 978-3-030-29226-3.
  Detail

  ZLATUŠKA, K.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J. Progressive Spatially Curved Footbridges. In 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2019. s. 183-190. ISSN: 1662-9779.
  Detail

 • 2018

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, Usa. Silnice a železnice, 2018, roč. 13, č. 4/2018, s. 45-48. ISSN: 1801-822X.
  Detail

  ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J. Prostorové konstrukce podepřené kabelem. In MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník přednášek. Brno: Sekurkon s.r.o., 2018. s. 161-166. ISBN: 978-80 86604-74-9.
  Detail

  ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Konstrukce podepřené kabelem. In Betonárske dni 2018 - Zborník prednášok. 1. Bratislava: 2018. s. 207-212. ISBN: 978-80-227-4852-0.
  Detail | WWW

  ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Prograsivní prostorově zakřivené lávky. In 25. Konference BETONÁŘSKÉ DNY (2018), Sborník přednášek. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. Konstrukce Media, s.r.o., 2018, roč. 5/2018, č. 17, s. 31-34. ISSN: 1803-8433.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 4/2018, s. 40-46. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. In MOSTY 2018, 23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 121-125. ISBN: 978-80 86604-74-9.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Nedávné realizace konstrukcí s předpjatou mostovkou v severní Americe. In Betón na Slovensku 2014-2018 Zborník prednášok z konferencie SNK fib. Bratislava: Slovenský národný komitét fib a IRIS, 2018. s. 132-139. ISBN: 978-80-8200-019-4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada. In MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 126-131. ISBN: 978-80 86604-74-9.
  Detail

 • 2017

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Footbridge with prestressed concrete decks. In FOOTBRIDGE 2017 Berlin, Tell a Story. 1. Berlin: Chair of Conceptual and Structural Design, Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren – Massivbau, 2017. s. 44-53. ISBN: 978-3-9818968-0-0.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; JUCHELKOVÁ, P.; KALÁB, P.; NEČAS, R. Roofs of prestressed concrete membranes. Structural Concrete, 2017, roč. 18, č. 1, s. 5-18. ISSN: 1464-4177.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Navrhování dálničních mostů. In Sborník přéspěvků; 22. Mezinárodní sympozium mosty/ bridges 2017. 2017. Brno: Sekurkon s.r.o., 2017. s. 289-294. ISBN: 978-80-86604-71- 8.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. In Sborník příspěvků konference 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada. In 24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnosT ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan v kanadském Edmontonu. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 4/ 2017, s. 22-30. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Spatially curved cable-supported bridge structures. In 23rd International Conference on Concrete Days, 2016. Solid State Phenomena. Trans Tech Publication, 2017. s. 125-129. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Mostní konstrukce s hlavním nosným prvkem kabelem. In Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

 • 2016

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Arch Pedestrian Bridges. In ARCH 2016 - Arch Bridges in Culture. 2016. Wroclaw, Poland: DWE, Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, 2016. s. 120-135. ISBN: 978-83-7125-265- 5.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Search for the true structural solution. In 26. Dresdner Bruckenbausymposium. Dresden: Technische Universitat Dresden, Institut fur Massivbau, 2016. s. 47-64. ISBN: 978-3-86780-467- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Předpjaté ocelové konstrukce. In Sborník přéspěvků; 21. Mezinárodní sympozium mosty/ bridges 2016. 2016. Brno: SEKURON s.r.o., 2016. s. 243-248. ISBN: 978-80-86604-68- 8.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; JUCHELKOVÁ, P.; KALÁB, P.; NEČAS, R. Membránové konstrukce z předpjatého betonu. In Betonárske dni 2016, zborník príspevkov. Bratislava: Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 37-42. ISBN: 978-80-227-4622- 9.
  Detail

  ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely. In 23. Betonářské dny 2016, Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  NOVÁK, R.; KOCOUREK, P.; ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Most Anita Garibaldi v Brazílii. Beton TKS, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 52-59. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ROMPORTL, T.; KOLENČÍK, P.; ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Ocelobetonový integrovaný most na silnici I/ 11 u Mokrých Lazců. Beton TKS, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 34-39. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  KOLENČÍK, P.; STRÁSKÝ, J. Integrované mosty na silnici I/ 11. Beton TKS, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 14-20. ISSN: 1213-3116.
  Detail

 • 2015

  DVOŘÁK, T.; SVOBODA, P.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Ocelobetonová mostovka viaduktů přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka na silnici I/ 11. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 14-21. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Experimental Verification of Plan Curved Arch Structures. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 203-206. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Experimentální model půdorysně zakřivené lávky podepřené obloukem. In Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/ bridges 2015. 2015. Brno: SEKURON s.r.o., 2015. s. 226-231. ISBN: 978-80-86604-65- 7.
  Detail

  HOCHMAN, D.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Návrh a fyzikální model půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku. In Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/ bridges 2015. 2015. Brno: SEKURON s.r.o., 2015. s. 220-225. ISBN: 978-80-86604-65- 7.
  Detail

  SLÁNSKÝ, B.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Effects of creep and shrinkage on an integrated arch structure. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 199-203. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

 • 2014

  STRÁSKÝ, J.; FORMÁNEK, M.; KOCOUREK, P.; NEČAS, R. Integral arch footbridges. In Footbridge 2014, Past, Present and Future. 2014. London: Hemming Information Services, 2014. s. 282-283. ISBN: 978-0-7079-7139- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M.; NOVOTNÝ, P. Prestressed concrete bridges with progressively erected decks are described in terms of their architectural and structural arrangement, static analyses and erection. BRIDGES WITH PROGRESSIVELLY ERECTED DECKS BRIDGES WITH PROGRESSIVELLY ERECTED DECKS. 9th International Conference on Short and Medium Span Bridges 9th International Conference on Short and Medium Span Bridges, SMSB-IX. Calgary: 2014. s. 48-49.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Mosty rychlostní komunikace R1 na Slovensku. In Školící materiály k semináři MOSTY. Brno: 2014. s. 11-68. ISBN: 978-80-214-4859- 9.
  Detail

  NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J. Space arch pedestrian bridges. In Footbridge 2014, Past, Present and Future. 2014. London: Hemming Information Services, 2014. s. 242-243. ISBN: 978-0-7079-7139- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; BOLLMAN, J. Most přes řeku Willamette, Eugene, Oregon, USA. Beton TKS, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 28-37. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Experimentální ověření půdorysně zakřivených obloukových konstrukcí. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. P14- 1 (P14-7 s.)ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  SLÁNSKÝ, B.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Účinky dotvarování a smršťování integrované obloukové konstrukce. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 25- 1 (25-6 s.)ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

 • 2013

  NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J. Space arch structures. In ARCH 13 - Proceedings of the 7th International Conference on Arch Bridges. 2013. Trogir - Split: SECON-CSSE, Zagreb, Croatia, 2013. s. 287-294. ISBN: 978-953-7621-16- 2.
  Detail

  RŮŽIČKA, S.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Model půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 300-305. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M.; NOVOTNÝ, P. Konstrukce s postupně budovaným příčným řezem. Inžinierske stavby, 2013, roč. 61, č. 6, s. 124-129. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  HOCHMAN, D.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Návrh půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 294-299. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Půdorysně zakřivené konstrukce podporované obloukem. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 288-293. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

 • 2012

  ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Extradosed most předs nádraží v Bohumíně. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 2/ 2012, s. 20-22. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  NOVÁK, R.; KOCOUREK, P.; STRÁSKÝ, J.; FIŠER, P. Sportmost - hraniční lávka přes řeku Olši. Stavebnictví, 2012, roč. VI, č. 8/ 2012, s. 18-23. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Architektura mostů rychlostní komunikace R1 na Slovensku. In Sborník příspěvků konference 19. betonářské dny 2012. 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 37-42. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  JUCHELKOVÁ, P.; STRÁSKÝ, J. Návrh optimálního uspořádání předpjaté membrány nad eliptickým půsorysem. In Sborník příspěvků konference 19. betonářské dny 2012. 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 158-163. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Mosty o konstrukcji cięgnowej zaprojektowane przez biuro SHP w Brnie, Republika Czeska. Inzynieria budownictwo, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 91-99. ISSN: 0021- 0315.
  Detail

  ZAPLETALOVÁ, L.; MOJZÍK, P.; STRÁSKÝ, J.; PITOŇÁK, P. Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4/ 2012, s. 8-15. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Extradosed most před nádraží v Bohumíně. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4/ 2012, s. 36-41. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  JURÍK, M.; KOCOUREK, P.; STRÁSKÝ, J. Lávky pro pěší tvořené půdorysně zakřiveným předpjatým pásem a plochým obloukem. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4/ 2012, s. 80-85. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Samokotvená membrána nad obdélníkovým půdorysem. In 19. Betonářské dny 2012 - Sborník ke konferenci. 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 164-169. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  MUSIL, J.; STRÁSKÝ, J. Získání optimálního tvaru skořepinové konstrukce. In 19. Betonářské dny 2012 - Sborník ke konferenci. 2012. Praha: ČBS Servic, s.r.o., 2012. s. 375-378. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamic response of concrete footbridges. Structural Concrete, 2012, roč. 13, č. 2, s. 109-118. ISSN: 1464- 4177.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P. Dvě zavěšené lávky pro pěší ve městě Eugene, Oregon, USA. Stavebnictví, 2012, roč. 2012, č. 06- 07, s. 39-43. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Stavba mostu přes řeku Willamette Eugene, Oregon, USA. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/ Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 93-98. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

  ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Předpjatá membrána podepřená visutým kabelem. Konstrukce, 2012, roč. 11, č. 4, s. 30-33. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NOVOTNÝ, P. Most přes řeku Ebro ve Španělsku. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 3, s. 6-12. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamic response of concrete footbridges. In Third International Workshop - Design of concrete structures using EUROCODES. Vídeň, Rakousko: Technische Universität Wien, 2012. s. 155-162. ISBN: 978-3-902749-03- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; KONEČNÝ, L.; KLIMEŠ, P.; STRÁSKÝ, J. Most přes údolí Hosťovského potoka na rychlostní komunikaci R1, úsek Selenec- Beladice. Silniční obzor, 2012, roč. 73, č. 9, s. 253-256. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Konstrukce využívající vysokopevnostní beton. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 6, s. 021-041. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Most typu extradosed přes nádraží v Bohumíně. Inžinierske stavby, 2012, roč. 60, č. 06/ 2012, s. 48-51. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J. Extradosed most přes nádraží ČD v Bohumíně. In Betonárské dni 2012 - Zborník prednášok. 2012. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 151-156. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
  Detail

  ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Samokotvená membrána nad obdélníkovým půdorysem. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 5/ 2012, s. 76-79. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. PROJEKT A SLEDOVÁNÍ MOSTU PŘES ÚDOLÍ HOŠŤOVSKÉHO POTOKA NA SLOVENSKU. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4, s. 44-51. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/ Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 215-220. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

 • 2011

  STRÁSKÝ, J.; MATASCIK, M.; NOVÁK, R.; TÁBORSKÁ, K. Urban viaduct in Povazska Bystrica, Slovakia. Structural Engineering International, 2011, roč. 21, č. 3, s. 356-359. ISSN: 1016- 8664.
  Detail

  NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza lávky v San Diegu, Kalifornie, USA. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, 2011. s. 202-207. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; COBO DEL ARCO, D.; NOVOTNÝ, P.; RAVENTOS, I. Technologie předpjatého betonu při stavbě mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 6-13. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie. Inžinierske stavby, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 42-44. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; MOJZÍK, P.; PUDA, V.; NEČAS, R. Bicyclist and pedestrian bridge across the motorway D1 Bohumin, Czech Republic. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 152-153. ISBN: 978-83-7125-204- 4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; MOJZÍK, P.; PUDA, V.; NEČAS, R. Bicyclist and pedestrian bridge across the motorway D1 Bohumin, Czech Republic. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 233-238. ISBN: 978-83-7125-205- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Lávka přes Harbor Drive v San Diegu, Kalifornie, USA. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 14-20. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; BOLLMAN, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Willamette river bridge, Eugene, Oregon, USA. In fib Symposium PRAGUE 2011 CONCRETE ENGINEERING FOR EXCELLENCE AND EFFICIENCY. 2011. Praha: Czech Concrete Society (CBS) / Czech fib National Member Group, 2011. s. 963-966. ISBN: 978-80-87158-29- 6.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, Usa. In Mosty 2011. 1. Brno: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 164-169. ISBN: 978-80-86604-52- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ŠTEFAN, P.; NEČAS, R. Footbridge across the Svratka river in Brno, Czech Republic. Structural Concrete, 2011, roč. 12, č. 2, s. 76-81. ISSN: 1464- 4177.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Recent development in design of stress ribbon pedestrian bridge. Structural engineers world congress 2011. 31. Italy: L.E.G.O., Italy, 2011. s. 171-171.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NOVÁK, R. Lávka pro pěší přes Lake Hodges, San Diego, Kalifornie, USA. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 28-33. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visuté a zavěšené mosty. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, 2011. s. 79-91. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KONEČNÝ, L.; NOVÁK, R.; ROMPORTL, T. Cable-stayed bridge across the Odra river and Antosovice Lake, Czech Republic. Structural Engineering International, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 224-227. ISSN: 1016- 8664.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Model půdorysně zakřivené visuté a zavěšené lávky. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2011. s. 196-201. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Zkouška modelu půdorysně zakřivené visuté a zavěšené konstrukce. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 46-52. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J. Flat arch stiffened by a suspension cable. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 298-299. ISBN: 978-83-7125-204- 4.
  Detail

  KOCOUREK, P.; JURÍK, M.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved stress ribbon and flat arch pedestrian bridges. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 294-295. ISBN: 978-83-7125-204- 4.
  Detail

  KOCOUREK, P.; JURÍK, M.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved stress ribbon and flat arch pedestrian bridges. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 777-784. ISBN: 978-83-7125-205- 1.
  Detail

  NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J. Flat arch stiffened by a suspension cable. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 794-801. ISBN: 978-83-7125-205- 1.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. Vědecko- výzkumná činnost na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 50-56. ISBN: 978-80-553-0748- 0.
  Detail

  NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Bridge progressively cast span-by- span using stationary or movable scaffolding. In Second international worshop - Design of concrete structures and bridges using eurocodes. Bratislava: Slovak university of technology in Bratislava, 2011. s. 243-250. ISBN: 978-80-8076-094- 6.
  Detail

  HOUŠŤ, V.; ELIÁŠ, J.; STRÁSKÝ, J. Vliv geologie podloží na optimální geometrii tenkostěnné přesypané klenby. In Mosty 2011. Brno: Sekurkon s.r. o, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-86604-52- 7.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 286-287. ISBN: 978-83-7125-204- 4.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges. In Footbridge 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 741-748. ISBN: 978-83-7125-205- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Recent development in design of stress ribbon pedestrian bridges. Como, Italy: SEWC, 2011. s. 1-8.
  Detail

 • 2010

  STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P.; NEČAS, R.; TERZIJSKI, I. Development of membrane roofs from prestressed concrete. In Konstrukční beton v České republice 2006- 2009. 1. Praha: ČBS ČSSI, 2010. s. 214-219. ISBN: 978-80-903806-0- 8.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Zavěšený most přes řeku Elbow v Kanadě. Stavebnictví, 2010, roč. IV, č. 08/ 2010, s. 10-11. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P. Dvě zavěšené lávky v městě Eugene, Oregon, USA. In 15. Mezinárodní sympozium Mosty/ Bridges 2010. 2010. Brno: Sekurkon s.r.o., 2010. s. 138-142. ISBN: 978-80-86604-48- 0.
  Detail

 • 2009

  HOUŠŤ, V.; STRÁSKÝ, J. Analýza přesypaných tenkostěnných kleneb. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 5, s. 60-65. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; HRDINA, L.; ŠTEFAN, P. Lávky kombinující předpjatý pás s oblouky. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 4, s. 10-16. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J. Self- anchored structure with straight bridge deck. In Technical sheets 2008 - Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures. CIDEAS. Praha: CTU in Prague, 2009. s. 79-80. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Félix Candela - stavitel, inženýr, umělec. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 2, s. 10-15. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J. Samokotvená visutá konstrukce s rovnou mostovkou. In Technické listy 2008 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: ČVUT, 2009. s. 81-82. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamická odezva betonových lávek. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 4, s. 80-87. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2008

  STRÁSKÝ, J. Skořepinové lávky pro pěší. ASB, 2008, roč. V, č. 11, s. 44-46. ISSN: 1214- 7486.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; ŠTEFAN, P. Lávka přes Svratku v Brně. Stavitel, 2008, roč. XVI, č. 08, s. IV (V s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  KALÁB, P.; BERNÁT, M.; STRÁSKÝ, J. Model membránové střechy z předpjatého betonu. Beton TKS, 2008, roč. 8, č. 1, s. 54-65. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Membránové střechy z předepjatého betonu. Beton TKS, 2008, roč. 8, č. 1, s. 14-21. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2007

  ROMPORTL, T.; BROŽ, R.; STRÁSKÝ, J. Mosty přes Moravu a obtok v Olomouci. In Mosty 2007, 12. mezinárodní sympozium. 2007. Brno: SEKURKON, s.r. o, 2007. s. 377-381. ISBN: 978-80-86604-30- 5.
  Detail

  ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ. In Technical Sheets 2006 Technical Sheets of Results. CIDEAS. Praha: CIDEAS, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  HRDINA, L.; ŠTEFAN, P.; STRÁSKÝ, J. Integrované mosty SHP. In Mosty 2007, 12. mezinárodní sympozium - sborník příspěvků. 2007. Brno: SEKURKON, s.r.o., 2007. s. 191-195. ISBN: 978-80-86604-30- 5.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Lávky. In Kolokvium Světový Beton 2002-2006 - Sborník příspěvků. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 57-70. ISBN: 80-903807-3- 5.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.; NEČAS, R. Bridges utilizing high strength concrete. In Innovative materials and technologies for concrete structures - Proceedings of the fib Congress. 2007. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2007. s. 35-40. ISBN: 978-963-420-923- 2.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P. Model test of the prestressed concrete membrane. In IASS 2007: Shell and Spatial Structures. 2007. Venice- Italy: University IUAV, 2007. s. 325-326.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Membránové konstrukce z předpjatého betonu. In Sborník příspěvků 14. Betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 32-37. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Konstrukce z předpjatého pásu realisované v UK a USA. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 44-50. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.l., 2007. s. 57-62. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  ROMPORTL, T.; STRÁSKÝ, J. Most z vysokopevnostního betonu přes řeku Moravu v Olomouci. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.ro., 2007. s. 141-146. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  KONEČNÝ, L.; NOVÁK, R.; ROMPORTL, T.; STRÁSKÝ, J. Zavěšený most přes Odru. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 209-214. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  KALÁB, P.; STRÁSKÝ, J. Zkouška modelu membránové konstrukce z předpjatého betonu. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r. o, 2007. s. 381-386. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  NOVÁK, R.; SVOBODA, P.; STRÁSKÝ, J. Ekodukty SHP. In Sborník přednášek 14. betonářské dny. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r. o, 2007. s. 198-202. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; ŠTEFAN, P. Lávka přes Svratku v Brně. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 483-488. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Pedestrian lbridges utilising high strength concrete. Space Structures, 2007, roč. 22, č. 1, s. 61-79. ISSN: 0266- 3511.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Membránové střechy z předpjatého betonu. ASB, 2007, roč. IV, č. 7, s. 100-104. ISSN: 1214- 7486.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Městské mosty pro auta i pro lidi. ASB, 2007, roč. IV, č. 5, s. 50-53. ISSN: 1214- 7486.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Hledání pravdivého konstrukčního řešení. In Stavební ročenka 2007. 2007. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2007. s. 83-86. ISBN: 80-8076-039- X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Hladanie pravdivého konštrukčného riešenia. In Stavebnícka ročenka 2007. 2007. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2007. s. 83-86. ISBN: 80-8076-030- 6.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Membránové střechy z předpjatého betonu. Membránové střechy z předpjatého betonu - CD. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-24. ISBN: 978-80-214-3469- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; BERNÁT, M. Ocelové konstrukce vyplněné betonem. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-29.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P. Vývoj visuté střechy z předpjatého betonu. Dílčí výzkumná zpráva výzkumného centra CIDEAS za rok 2007, č. 2233- 6. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-63.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P. Návrh a realizace modelu visuté střechy z předpjatého betonu. Dílčí výzkumná zpráva výzkumného centra CIDEAS za rok 2007, č. 2233- 7. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-43.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P. Zatěžovací zkouška modelu střešní konstrukce. Dílčí výzkumná zpráva výzkumného centra CIDEAS za rok 2007, č. 2233- 8. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-26.
  Detail

  ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. Program dlouhodobého sledování mostů na dálnici D47. In Mosty 2007, 12. mezinárodní sympozium, sborník příspěvků. 2007. Brno: SEKURKON, s.r.o., 2007. s. 78-82. ISBN: 978-80-86604-30- 5.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; KALA, J.; ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. Kontrolní výpočet vysokoplodlažních multifunkčních administrativních budov v areálu Spielberk Office Centre. In 14. Betonářské dny 2007. Hradec Králové, Česká republika: 2007. s. 471-476.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. In 14. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2007. s. 57-61.
  Detail

  ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. Dlouhodové sledování mostů na dálnici D47. In Experiment 07 - sborník. 2007. Olomučany: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 541-546. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ. In Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení. CIDEAS. Praha: CIDEAS, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  KONEČNÝ, L.; NOVÁK, R.; ROMPORTL, T.; STRÁSKÝ, J. Projekt zavěšeného mostu přes řeku Odru. In Mosty 2007, 12. mezinárodní sympozium - sborník příspěvků. 2007. Brno: SEKURKON, s.r.o., 2007. s. 300-304. ISBN: 978-80-86604-30- 5.
  Detail

 • 2006

  STRÁSKÝ, J. Freeway bridge from highstrength concrete. Structural Concrete in the Czech Republic. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. s. 6-6. ISBN: 80-903501-9- 4.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Oblouková skořepinová konstrukce velkého rozpětí. In Konference s mezinárodní účastí 13. betonářské dny. Hradec Králové: 2006. s. 415-420. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Projekt lávky přes Vltavu v Českých Budějovicích. In Sborník z 11. mezinárodního stavebního veletrhu IBF "Mosty 2006". Brno: SEKURKON, 2006. s. 307-311. ISBN: 80-86604-26- 8.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Puentes proyectados por Strasky, husty and Partners (Bridges designed by Strasky, Husty and Partners). Cemento Hormigón, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 78-90. ISSN: 0008- 8919.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Hledání pravdivého konstrukčního řešení. ASB, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 72-75. ISSN: 1214- 7486.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R., HRADIL, P. Obloukový most Redmond, Oregon, USA. In 13. Betonářské dny 2006. Praha: ČBS Servis, s,r, i, 2006. s. 17-22. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Most přes řeku Odru na stavbě dálnice D47091/ 2. In 13. Betonářské dny 2006. 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 35-40. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; BARON, J.; NEČAS, R. Obloukové lávky pro pěší v Českých Budějovicích a v Portlandu, Oregon. In 13. Betonářské dny 2006. 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 70-75. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. Zpráva o průběhu řešení projektu FI-IM/ 185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu. Zpráva o průběhu řešení projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu v roce 2006, etapa 5 - Dlouhodobé sledování pilotní mostní konstrukce z vysokopevnostního betonu. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-28.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; BERNÁT, M. Uzavřené ocelové profily vyplněné betonem. Model netradiční konstrukce. Etapová zpráva projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu. Etapa 7, Etapa 8, Brno, 2006. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-203.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P. Visuté střechy 2. Etapová zpráva projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu. Etapa 7, Etapa 8, Brno, 2006. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-103.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; VÍTEK, J. Návrh skořepinové mostní konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Etapová zpráva projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu. Etapa 7, Etapa 8, Brno, 2006. 2006. Brno: FAST VUT, 2006. s. 1-97.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Závěrečná zpráva o řešení projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu za roky 2004- 2006. Závěrečná zpráva o řešení projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu za roky 2004- 2006. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-28.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; BARON, J. Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích. Silnice a železnice, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 37-42. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KONEČNÝ, L.; JORDÁN, J. Cable- stayed bridge across the Odra River. In 2nd CCC Congress - Sborník příspěvků. 2006. Praha: ČBS- ČSSI, 2006. s. 80-85. ISBN: 80-903502-8- 3.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ MOSTŮ S RESPEKTOVÁNÍM POSTUPU VÝSTAVBY. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. CALCULATION MODELS OF BRIDGES WITH RESPECT TO THE PROCESS OF ASSEMBLY. In Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. ČASOVÁ ANALÝZA MOSTŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU SE SPŘAŽENOU DESKOU. In Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03487- 9.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. TIME-DEPENDENT ANALYSIS OF BRIDGES FROM HIGH- STRENGTH CONCRETE WITH COMPOSITE DECK SLAB. In Technical Sheets 2005 Volume 2: Technical Sheets of Results. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03631- 6.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A.; ZICH, M. Statický přepočet železniční estakády přes Masarykovo nádraží v Praze. In 13. Betonářské dny 2006. beton. Hradec Králové, Česká republika: 2006. s. 391-396. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Obloukové mosty REDMOND a McLOUGHIN, Oregon, USA. In Sborník z 11. mezinárodního stavebního veletrhu IBF "Mosty 2006". Brno: SEKURKON, 2006. s. 113-117. ISBN: 80-86604-26- 8.
  Detail

 • 2005

  STRÁSKÝ, J.; LEVÍČEK, P.; ŠENBERGER, J.; BAŽAN, J.; KAVIČKA, F. Oxygen blowing to the remelts of the high-alloy steels for castings- Hadfield steel and Cr13Ni1 steels. Przeglad Odlewnictwa, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 454-460. ISSN: 0033- 2275.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J. Numerické modely lití keramiky EUCOR. In Sborník přednášek Hutní keramika. Ostrava: TANGER, 2005. s. 87-93. ISBN: 80-86840-17- 4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Visuté předpjaté střechy. Beton TKS, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 10-15. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; BROŽ, R. Spodní stavba mostu přes Rybný potok. Beton TKS, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 8-13. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Architektura mostů. Beton TKS, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 95-112. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; BROŽ, R. Projekt mostu přes Rybný potok na dálnici D8. In 12. Betonářské dny - Sborník příspěvků. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 53-60. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Čtyři velké mosty. In 10. mezinárodní sympozium Mosty 2005. 1. Brno: SECURCON Brno, 2005. s. 25-29. ISBN: 80-86604-17- 9.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Bridges designed by Strasky, Husty and Partners. In Nuovi orientamenti per la progettazione di ponti e viadotti. Venice, Italy: Dario Flaccovio Editore, 2005. s. 462-486.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Pedestrian bridges utilizing high strength concrete. In Footbridge 2005. Italy: University IUAV Italy, 2005. s. 225-231.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Mostní konstrukce z vysokopevnostního betonu. In 12. Betonářské dny - Sborník příspěvků. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 192-197. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Bridges designed by Strasky, Husty and Partners. In La vida de los puentes zubien iraupenari buruzko jardunaldiak. 1. Spain: Asociación Espaňola de la Carretera, 2005. s. 255-297. ISBN: 84-89875-51- 0.
  Detail

 • 2004

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentového mostu se spřaženou mostovkou. In Sborník z konference Experimet 2004. 1. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2004. s. 529-534. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., ROMPORTL, T. Oprava visutého mostu St. Johns. In 9. mezinárodní sympozium Mosty 2004. Brno: SEKURKON Brno, 2004. s. 137- 140 ( s.)ISBN: 80-86604-10- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Projekty českých konstrukcí ve Spojených státech a Spojeném Království. 2004, roč. 2004, č. 03, s. 4- 11 ( s.)
  Detail

  STRÁSKÝ, J., BELDA, I., KALÁB, P. Konstrukce střech z předpjatého pásu. 2004, roč. 2004, č. VII-VIII/ 2004, s. 76- 77 ( s.)
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Koncepce mostů stavby dálnice D4708. Beton TKS, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 14- 18 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Koncepce mostů stavby dálnice D4708. Beton TKS, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 13- 21 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Composite Bridges Built in the Area Influenced by a Mining Subsidence. In Proceeding of "fib symposium 2004". Avignon: fib institution, 2004. s. 45- 52 ( s.)
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Recent development in design of stress ribbon bridges. In Proceeding of "2004 Concrete Bridge Conference". Charlotte: 2004. s. 122- 129 ( s.)
  Detail

  STRÁSKÝ, J., BELDA, I., KALÁB, P. Konstrukce střech z předpjatého pásu. In 2. Mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV. Brno: Stavoprojekta stavební firma, a.s. Brno, 2004. s. 7- 12 ( s.)ISBN: 80-214-2588- 1.
  Detail

 • 2003

  STRÁSKÝ, J. The pover of prestressing. Structural Concrete, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 25-43. ISSN: 1464- 4177.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Bridges Designed by Strasky Husty and Partners. In Proceeding of the International Bridge Symposium Recent Developments in Bridge Design. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt, 2003. s. 1- 24 ( s.)ISBN: 3-9808875-3- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. The power of prestressing. In Proceedings of the International Symposium " Role of Concrete Bridge in Sustainable Development. London: Thomas Telford Publishing, London E14 4JD, 2003. s. 1-16. ISBN: 0-7277-3248- X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., ROMPORTL, T. Most přes řeku McKenzie, Eugene, Oregon, USA. In Sborník příspěvků konference "Betonářské dny 2003". Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. s. 17- 22 ( s.)ISBN: 80-239-1840- 0.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., KULHAVÝ, T. The millennium bridge. L´ industria italiana del Cemento, 2003, roč. 2003, č. 792, s. 860- 872 ( s.)ISSN: 0019- 7637.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Upřesněná časově závislá analýza mostu přes Odru při zohlednění skutečné charakteristiky betonu a skutečného postupu výstavby. Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce. Brno: 2003. s. 2- 53 ( s.)
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Síla předpětí. In Sborník příspěvků z 8.mezinárodního sympozia "Mosty 2003". Brno: SECURKON, 2003. s. 151-166. ISBN: 80-86604-05- 5.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. The Power of Prestressing. Bridge and Foundation Engineering, 2003, roč. 2003, č. 12, s. 45-48. ISSN: 0287- 170X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., SVOBODA, P. Analýza prostorového chování konstrukcí systémem ANSYS. Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce. 2003. s. 2- 635 ( s.)
  Detail

  STRÁSKÝ, J., SVOBODA, P. Analýza prostorového chování spřažené konstrukce systémem ANSYS - podetapa 2b. Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 2- 865 ( s.)
  Detail

  STRÁSKÝ, J., NOVOTNÝ, P. Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblasti spřažené konstrukce - podetapa 2c. Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 2- 65 ( s.)
  Detail

  STRÁSKÝ, J., KULHAVÝ, T. Most přes řeku McKenzie, Eugene, Oregon, USA. In Sborník příspěvků z 8.mezinárodního sympozia "Mosty 2003". Praha: SECURKON, 2003. s. 139- 143 ( s.)ISBN: 80-86604-05- 5.
  Detail

 • 2002

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentové konstrukce. In Zborník prednášok. 3. sekcia: Betónové a murované konštrukcie a mosty. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. s. 149-157. ISBN: 80-7099-809- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. D202 and D204 vidaducts on the R35 freeway near the city of Olomouc. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2002. s. 32- 35 ( s.)
  Detail

  STRÁSKÝ, J., NOVOTNÝ, P. Ocelobetonové mosty dálnice D4708. In 7. mezinárodní sympozium Mosty 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. s. 139- 149 ( s.)ISBN: 80-7204-235- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Projekt dálničního mostu přes Odru. In 7. mezinárodní sympozium Mosty 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. s. 222- 226 ( s.)ISBN: 80-7204-235- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Projekty mostů D202 a D204 na rychlostní komunikaci R3509. 2. In 7. mezinárodní sympozium Mosty 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2002. s. 207- 211 ( s.)ISBN: 80-7204-235- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Most přes dálniciD1 Vyškov - Modřice. In Betonářské dny 2002 - sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2002. s. 97- 101 ( s.)ISBN: 80-238-9644- X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. The power of prestressing. In Concrete Structures in the 21st Century - volume 1. Japan: Prestressed Concrete Engineering Association Tokyo, 2002. s. 69-82.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Rogue River Pedestrian Bridge. In Bridge Builders. neuvedeno. Great Britain: Wiley Academy Great Britain, UK, 2002. s. 92- 95 ( s.)ISBN: 0-471-49786- X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Sacramento River Trail Pedestrian Bridge. In Bridge Builders. neuvedeno. Great Britain: Wiley Acadamy Great Britain, UK, 2002. s. 96- 99 ( s.)ISBN: 0-471-49786- X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Vranov Lake Pedestrian Bridge, Czech Republic. In Bridge Builders. neuvedeno. Great Britain: Wiley Academy Great Britain, UK, 2002. s. 100- 105 ( s.)ISBN: 0-471-49786- X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Willamette River Pedestrian Bridge, Eugene Oregon, USA. In Bridge Builders. neuvedeno. Great Britain: Wiley Academy Great Britain, UK, 2002. s. 106- 109 ( s.)ISBN: 0-471-49786- X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Swiss Bay Footbridge, Lake Vranov, Czech Republic. In 30 Bridges. neuvedeno. Great Britain: Laurence King Publishing, Ltd., London, UK, 2002. s. 160- 165 ( s.)ISBN: 1-85669-217- 5.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Stress- Ribbon Bridges. In Architects + Engineers = Structures. neuvedeno. Great Britain: Wiley Academy Great Britain, UK, 2002. s. 75- 78 ( s.)ISBN: 0-471-49825- 4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., ROMPORTL, T. Recent application of stress- ribon and suspension bridges. Structural concrete in the Czech Republic 1998-2001 Konstrukční beton v České republice 1998- 2001. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI Praha, 2002. s. 6- 15 ( s.)ISBN: 80-238-9282- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Design of segmental bridge with cast-in- situ slab. Structural concrete in the Czech Republic 1998-2001 Konstrukční beton v České republice 1998- 2001. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2002. s. 26- 31 ( s.)ISBN: 80-238-9282- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentové konstrukce. In 7. mezinárodní sympozium Mosty 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. s. 154-158. ISBN: 80-7204-235- 1.
  Detail

 • 2001

  STRÁSKÝ, J. Spolupráce při projektech významných zahraničních mostů. In 2001.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Lávka pro pěší přes řeku Medway v Maidstone, UK. In 6. mezinárodní sympozium Mosty 2001 - sborník příspěvků. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno: Akademické nakladaatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001. s. 16- 20 ( s.)ISBN: 80-7204-195- 9.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Betonové mosty. Betonové mosty. Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. nakladatelství ŠEL, spol. s.r.o. Praha: Nakladatelství ŠEL. spol. s.r.o. Praha, 2001. s. 3- 103 ( s.)ISBN: 80-86426-05- X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., NAVRÁTIL, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentové konstrukce. In Betonářské dny 2001 Sborník ke konferenci. Ediční středisko ČVUT v Praze: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 341-346. ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Lávka pro pěší přes řeku Medway v Maidstone, Velká Británie. In Betonářské dny 2001, sborník ke konferenci. Ediční středisko ČVUT v Praze: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 27- 32 ( s.)ISBN: 80-238-7995- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., BROŽ, R. Mosty rychlostní komunikace R 3509. In Betonářské dny 2001, sborník ke konferenci. Ediční středisko ČVUT v Praze: 2001. s. 45- 50 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NAVRÁTIL, J. Applications of Time- Dependent Analysis in the Design of Hybrid Bridge Structures. PCI Journal, November- December 1997, 2001, roč. 46, č. 4, s. 56- 74 ( s.)ISSN: 0887- 9672.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Projekt dálničního mostu přes Odru. In Betonářské dny 2001, Sborník ke konferenci. Ediční středisko ČVUT v Praze: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 15- 20 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

 • 2000

  STRÁSKÝ, J.; NAVRÁTIL, J.; ZÍDEK, R. Analýza vlivu dotvarování a smršťování konstrukcí z předpjatého pásu. In Betonářské dny 2000. Pardubice: Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, 2000. s. 272-277.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.