Ing.

Jiří Sekora

MBA

FEKT, UBMI – asistent

+420 54114 6665
sekora@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Sekora, MBA

Publikace

 • SKOPALÍK, J.; TRÁVNÍK, J.; HORÁK, T.; SEKORA, J.; ČMIEL, V.; PARÁK, T. Detection of Gd-Rhod liposomes diffusion and stability in model of dermal tissue and wound structure. Book of the 14th International Conference OLOMOUC 2023. Olomouc.
  Detail

  SKOPALÍK, J.; SEKORA, J.; PARÁK, T.; ČMIEL, V.; HORAK, T. Micro-chamber recording system for stem cell adhesion quantification. 14th International Conference MEASUREMENT 2023, Smolenice, Slovakia. Smolenice, Slovakia.
  Detail

  SKOPALÍK, J.; PARÁK, T.; SEKORA, J. Liposomes in hydrogel combined with ultrasound stimulation as a novel curative dressing for diabetic wound. 18th Warsaw Medical Congress 2023 Warsaw - Poland. Warsaw.
  Detail

 • 2023

  KOLÁŘOVÁ, J.; MÉZL, M.; NĚMCOVÁ, A.; KRÁLÍK, M.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; SEKORA, J. Trendy v biomedicínském inženýrství 2023. Trendy v biomedicínském inženýrství 2023. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023. ISBN: 978-80-214-6173-4.
  Detail | WWW

  SEKORA, J.; KRÁLÍK, M. Mikroprocesorová technika ve výuce biomedicínských oborů. Trendy v biomedicínském inženýrství 2023. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023. s. 216-220. ISBN: 978-80-214-6173-4.
  Detail | WWW

  KADLUBCOVÁ, A.; SEKORA, J. Bezkontaktní monitorování pohybu osob. Olomouc: AGEL, 2023.
  Detail

 • 2022

  SKOPALÍK, J.; SEKORA, J.; BELZA , J.; HORÁK, T.; PARÁK, T. Částice + difuze + fluorescence – aneb co často chybí středoškolákům pro zvládnutí technických a biomedicínských univerzitních oborů. Veletrh nápadů učitelů fyiky 27. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. s. 233-240. ISBN: 978-80-244-6217-2.
  Detail

  SKOPALÍK, J.; PRŮCHA, J.; HORÁK, T; TRÁVNÍK, J; MAŠEK, J; PARÁK, T; SEKORA, J. Upgrade of Fluorometer for Real-Time Measurement of Endothelial Barrier and Liposomes Diffusion. XXII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. Brno: Masaryk University Press, 2022. ISBN: 978-80-280-0087-5.
  Detail

 • 2021

  SKOPALÍK, J.; SEKORA, J.; PEŠL, M.; BÉBAROVÁ, M.; ŠVECOVÁ, O.; PARÁK, T.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.; JEKLOVÁ, E.; MAŠEK, J. Upgrade of The Langendorff Apparatus Using The Infrared Thermo-Control System and An Intelligent Heater. Lékař a technika, 2021, roč. 50, č. 4, s. 137-141. ISSN: 0301-5491.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  SKOPALÍK, J.; PRŮCHA, J.; SEKORA, J.; ČMIEL, V.; PARAK, T.; MASEK, j. TEST OF COMPLEX NANOSTRUCTURES AS GENE DELIVERY SYSTEM TO CARDIAC CELLS. In NANOCON. SLEZSKA: TANGER LTD, 2020. s. 342-346. ISBN: 978-80-87294-98-7.
  Detail

 • 2019

  Skopalík J., Slavík J., , Gabrielová E., Parák T., Sekora J. PDMS MICROTOPOGRAPHICAL PLATES MODIFIED BY INBUILT OXYGEN-SENSITIVE AND GLUCOSESENSITIVE MICROPARTICLES FOR MONITORING OF CARDIAC CELLS MICROENVIRONMENT IN VITRO. Mnichov (SRN): 2019. s. 18-18.
  Detail

  Skopalik J, Sekora J, Parak T, Cmiel V, Provaznik I, Bebarova M. UPGRADE OF LANGENDORF APPARATUS BY INFRARED THERMO-CONTROL SYSTEM AND INTELIGENT PUMP CLINICIAN AND TECHNOLOGY JOURNAL. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Žilina (Slovakia): 2019. s. 1-4. ISBN: 978-80-554-1587-1.
  Detail

 • 2017

  KOVÁŘOVÁ, A.; SEKORA, J. Monoklimatická inkubátorová komora. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. s. 164-166. ISBN: 978-80-214-5496-5.
  Detail

  ZAHRADNÍČKOVÁ, L.; SEKORA, J. Bezkontaktní měření objemu ruky. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. s. 158-160. ISBN: 978-80-214-5496-5.
  Detail

 • 2016

  ČMIEL, V.; GUMULEC, J.; SVOBODA, O.; RAUDENSKÁ, M.; HUDCOVÁ, K.; SEKORA, J.; BALOGH, J.; MASAŘÍK, M.; PROVAZNÍK, I. All-in-one detector of circulating mRNA based on a smartphone. In Proceedings of SPIE. San Francisco: SPIE, 2016. s. 1-6. ISBN: 9781628419498.
  Detail | WWW

  SOBOTKOVÁ, M.; SEKORA, J. Microcontroller Audiostimulation for Brain fMRI Examinations. In Student EEICT, Proceedings of the 22nd Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 134-136. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; SEKORA, J.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; KLEDUS, R. Analysis of Driver Reaction Time Using the Acquisition of Biosignals. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, November 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 68-74. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

 • 2015

  PAPAJOVÁ, G.; SEKORA, J. Indication of the microplates position. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. s. 134-136. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail

 • 2014

  PAŠTĚKA, R.; SEKORA, J. Oscilloscope using the Arduino ADT Kit. In Proceedings of the 20th Conference Student EEICT 2014. 2014. s. 144-146. ISBN: 978-80-214-4922- 0.
  Detail

  KARKOŠKA, J.; ŠPIRKA, D.; PÁNEK, L.; SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I. Využití izolátorové technologie při přípravě lidských tkání a buněk - 3 roky zkušeností. Olomouc: Česká transplantologická společnost, 2014. s. 49-49.
  Detail

 • 2013

  FROHNER, M.; WINDISCH, M.; SAUERMANN, S.; SEKORA, J.; FORJAN, M. Organ Telemonitoring in Ex-vivo Nutrition Circulation of Porcine Lungs Using Interoperability Standards. In PDeS 2013 : 12th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : Velké Karlovice, September 25th-27th, 2013, Czech Republic. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: 2013. s. 335-340. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
  Detail

 • 2012

  KARKOŠKA, J.; KUBEŠOVÁ, B.; VALEK, S.; PÁNEK, L.; ZEMAN, J.; SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I.; PAVLOVSKÝ, Z. Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně. 4. ceskoslovenský transplantacný kongres. Donovaly: 2012. s. 85-85.
  Detail

  VÍTOVÁ, H.; SEKORA, J. Non- Invasive Blood Glucose Measuring. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: LITERA Brno, 2012. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4461- 4.
  Detail

  ČMIEL, V.; KUNA, Z.; SEKORA, J.; BALOGH, J.; PROVAZNÍK, I. Bone tissue surface reconstruction and analysis from Swept Source OCT images. In PROCEEDINGS of the 10th International Conference on INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HEALTH. Řecko: 2012. s. 291-298. ISBN: 978-618-5009-04- 5.
  Detail

  VOŽDA, M.; SEKORA, J.; PENHAKER, M. Precise Temperature Stabilizing System of Liquids for the purpose Biomedical Applications. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2012, roč. 18, č. 10, s. 29-32. ISSN: 1392- 1215.
  Detail

 • 2011

  MACÍČEK, O.; SEKORA, J. Design of Flow, Temperature and Pressure Measuring System. In Student EEICT Proceedings of the 17th Conference, Volume 2. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 35-37. ISBN: 978-80-214-4272- 6.
  Detail

  VOŽDA, M.; SEKORA, J. Mikroprocesorem řízené měření a regulace teploty. In Trendy v biomedicínském inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 130-134. ISBN: 978-80-248-2475-8.
  Detail

 • 2010

  SEKORA, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Behavior of Intra- QRS Potentials during Induced Ischemia in Isolated Guinea Pig Hearts. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 447-450. ISBN: 978-80-214-4106- 4. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

  ČMIEL, V.; MRAVEC, F.; HALASOVÁ, T.; SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I. Emission Properties Of Potential-Responsive Probe Di-4- ANEPPS. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 359-363. ISBN: 978-80-214-4106- 4.
  Detail

  FIALOVÁ, K.; KOLÁŘOVÁ, J.; SEKORA, J.; TANNENBERG, M.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Electrophysiological effects of Voltage-Sensitive Dye di-4- ANEPPS in Rabbit and Guinea Pig Isolated Heart. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 108-113. ISBN: 978-80-214-4106- 4.
  Detail

  ŠVRČEK, M.; CHEN, A.; RUTHERFORD, S.; SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I.; SMAILL, B. Suppressing Motion Artifact In Cardiac Electrical Optical Mapping. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 148-153. ISBN: 978-80-214-4105- 7.
  Detail

 • 2009

  SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M. A Wavelet Based Detection of Abnormal Intra- QRS Potentials. In Medical Physics and Biomedical Engineering, World Congress 2009. IFMBE Proceedings, 25/ IV. Heidelberg, Germany: Springer, 2009. s. 1468-1470. ISBN: 978-3-642-03881- 5.
  Detail

  MÉZL, M.; SEKORA, J. Bayesian Methods for Data Mining. In Student EEICT 2009. Brno: VUT v Brně, FEKT & FIT, 2009. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3617- 6.
  Detail

 • 2008

  BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; NOGOVÁ, K.; SEKORA, J. New Recording Setup for Ratiometric Recording of Action Potentials by Optical Means. In Computers in Cardiology. Bologna, Italy: IEEE, 2008. s. 1-4. ISBN: 0-7803-8894- 1.
  Detail

  SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J.; ŠVRČEK, M. The Evolution of Action Potential during Repeated Ischemia in Rabbit Myocardium. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

  SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I. Programovatelný generátor pro neuromodulaci. Sdělovací technika, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 6-8. ISSN: 0036- 9942.
  Detail

  WALEK, P.; SEKORA, J. The Possibilities of Pulsatile Magnetic Field applied in Child Neurology. In Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 1. Brno: VUT v Brně, FEKT & FIT, 2008. s. 59-61. ISBN: 978-80-214-3614- 5.
  Detail

 • 2007

  BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SEKORA, J.; ŠVRČEK, M. Statistical Analysis in Complex-Valued Wavelet Analysis of Voltage- Sensitive Dye Mapping. In Computers in Cardiology. Durham, USA: IEEE, 2007. s. 101-104. ISBN: 978-1-4244-2533- 4.
  Detail

  SEKORA, J. Programovatelný generátor pro léčbu neuromodulační technikou. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 46, s. 1-9. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I. Externí programovatelný generátor pro neuromodulaci. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2007. s. 172-175. ISBN: 978-80-214-3468- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.