Detail publikace

Bezkontaktní měření objemu ruky

ZAHRADNÍČKOVÁ, L. SEKORA, J.

Originální název

Bezkontaktní měření objemu ruky

Anglický název

Contactless Limb Volume Measurement

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Stanovení rozsahu a stavu edému končetin je založeno na informacích o jeho aktuálním objemu. Existuje řada metod pro měření objemu, jsou však časově náročné, drahé nebo nedostatečně přesné. Cílem projektu je navrhnout vlastní zařízení pro měření bezkontaktních končetin s ultrazvukovým modulem. Celý polohovací a skenovací systém je řízen mikrokontrolérem.

Anglický abstrakt

Determination of the extent and state of a limb edema is based on information about its current volume. There are a number of methods for volume measurements, but they are timeconsuming, expensive or not accurate enough. The aim of the project is to design own device for a contactless limb volume measurement with an ultrasonic module. The whole positioning and scanning system is controlled by a microcontroller.

Klíčová slova

Otok končetin, posiční systém, krokový motor, ultrazvukový modul, měření objemu.

Klíčová slova v angličtině

Limb edema, positioning system, stepper motor, ultrasonic module, volume measurement.

Autoři

ZAHRADNÍČKOVÁ, L.; SEKORA, J.

Vydáno

27. 4. 2017

ISBN

978-80-214-5496-5

Kniha

Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017

Číslo edice

první

Strany od

158

Strany do

160

Strany počet

3

BibTex

@inproceedings{BUT140145,
  author="Ludmila {Zahradníčková} and Jiří {Sekora}",
  title="Bezkontaktní měření objemu ruky",
  booktitle="Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017",
  year="2017",
  number="první",
  pages="158--160",
  isbn="978-80-214-5496-5"
}