Detail publikace

Microcontroller Audiostimulation for Brain fMRI Examinations

SOBOTKOVÁ, M. SEKORA, J.

Originální název

Microcontroller Audiostimulation for Brain fMRI Examinations

Anglický název

Microcontroller Audiostimulation for Brain fMRI Examinations

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro audiostimulaci při vyšetření fMRI.

Klíčová slova

audiostimulace, funkční MRI, mikrokontrolér

Autoři

SOBOTKOVÁ, M.; SEKORA, J.

Vydáno

28. 4. 2016

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5350-0

Kniha

Student EEICT, Proceedings of the 22nd Conference

Číslo edice

první

Strany od

134

Strany do

136

Strany počet

3

URL

BibTex

@inproceedings{BUT129187,
  author="Marika {Sobotková} and Jiří {Sekora}",
  title="Microcontroller Audiostimulation for Brain fMRI Examinations",
  booktitle="Student EEICT, Proceedings of the 22nd Conference",
  year="2016",
  number="první",
  pages="134--136",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5350-0",
  url="http://eeict.feec.vutbr.cz/2016/sbornik/EEICT-2016-sborn%C3%ADk-komplet.pdf"
}