prof. Dr. Ing.

Jiří Marek

Ph.D., DBA

FSI, ÚVSSR OVS – profesor

+420 54114 2465
marek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1987, ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Konstrukce PRaM
 • 1996, Dr., Fakulta strojní VUT v Brně, Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2004, doc., Fakulta strojního inženýrství v Brně, Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2008, prof., Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava, Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2019, Ph.D., UAM Washington, Aplikovaná psychologie
 • 2019, DBA, UAM Washington, Aplikovaná psychologie

Přehled zaměstnání

 • 07/1987 - 01/1993, konstruktér,TOS Kuřim
 • 02/1993 - 03/1997, odborný asistent FS VUT v Brně
 • 04/1997 - 07/2000, vývojový konstruktér TOS Kuřim a odborný asistent FSI VUT Brno
 • 08/2000 - 09/2014, technický ředitel TOSHULIN, (docent), profesor FSI VUT Brno
 • 10/2014 - 02/2016, technický ředitel KSK Precise motion Kuřim, profesor FSI VUT Brno
 • 03/2016 - 08/2016, technický ředitel TOS Kuřim-OS,a.s, profesor FSI VUT Brno
 • 09/2016 - dosud, VUT v Brně, UVSSR

Vědeckovýzkumná činnost

 • Engineering Design Science
 • Hodnotový management
 • Konstrukce CNC obráběcích strojů a center
 • Risk Management
 • Integrovaný vývoj produktu
 • Automatizace a robotizace
 • Industrie 4.0
 • Inteligence obráběcích strojů

Univerzitní aktivity

 • zástupce ředitele Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky
 • vedoucí Odboru technologie obrábění

Mimouniverzitní aktivity

 • 2003 - dosud, člen redakční rady MM Průmyslové Spektrum
 • 2008 - dosud, Management Board MM Science Journal

 

Spolupráce s průmyslem

 • vyžádané konzultace s výrobními firmami strojírenského zaměření
 • vyžádané konzultace s nestrojírenskými firmami

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2010: cena Inženýrské Akademie za vynikající realizované technické dílo, soustružnické obráběcí centrum POWERTURN 1600 II generace (tým TOSHULIN)
 • 2010: člen Inženýrské Akademie ČR
 • 2017: cena Nadace profesora Štefana Kassaye za osobnostní vzor a příkladnou profesionální životní dráhu ve spojení vědy a praxe, za mimořádný vklad a excelentní realizování progresívních konstrukcí obráběcích strojů a mimořádné výsledky v edukační, vědecko-výzkumné, publikační aktivitě a mezinárodní spolupráci.
 • 2019: Na základě vynikajícího výkonu člen British Publishing House
 • 2020: Zlatá medaile děkana Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava, za dlouholetou práci pro rozvoj Fakulty strojní 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

8

Citace ostatní (bez autocitací)

27