Ing.

Jiří Hvožďa

FSI, LPTP – vědecký pracovník

+420 54114 4907
Jiri.Hvozda@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Hvožďa

Tvůrčí aktivity

  • KALIVODA, J.; ŠTEFKA, K.; BARTULI, E.; HVOŽĎA, J.; KUČERÍK, J.: Funkční vzorek č.FW03010181-V2; Membránová destilace druhé generace Funkční vzorek č.FW03010181-V2. Vysoké učení technickí v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Laboratoř přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 616 69 Brno, FSI D5/107c. (funkční vzorek)
    Detail

  • KALIVODA, J.; KUČERÍK, J.; MENSHIKH, M.; BARTULI, E.; HVOŽĎA, J.: FW03010181-V3; Membránové destilace třetí generace Funkční vzorek č. FW03010181-V3. Vysoké učení technickí v Brně, Fakulta chemická, Laboratoř environmentálních technologií, Purkyňova 464/118, 612 00, Brno. (funkční vzorek)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.