Detail produktu

Membránové destilace třetí generace Funkční vzorek č. FW03010181-V3

KALIVODA, J. KUČERÍK, J. MENSHIKH, M. BARTULI, E. HVOŽĎA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Membránová destilace třetí generace je založena na modelu DCMD (direct contact membrane distillation). Modul má délku 28,9 cm a průměr v centrální části 8,5 cm. Ke koncům se zužuje a je zakončen závity GL45 s průměrem 5 cm (nákres viz obrázek 2). Jeden z nejdůležitějších parametrů je možnost separace PP membránových vláken ve svazku za účelem maximalizace plochy, na které dochází k destilaci. To je řešeno skleněnými přírubami na skleněné aparatuře (obrázek 1a). Tento způsob umožňuje snadnou výměnu svazku, instalaci separátoru (tvar viz obrázek 3b) a rychlé zprovoznění jednotky. Tento způsob bere v potaz možné znečištění odpadní vody více či méně jemnými částečkami, které by mohly systém ucpávat, proto je volen systém membránové destilace zvenku-dovnitř, při němž se zanáší pouze vnější část membrán, která je snadno mechanicky čistitelná. Na spodní části je v zužujících se (spodní) části pro odtah pro destilát s vodní parou (obrázek 3a). Na závity GL45 jsou našroubovány perforované protikusy pro provlečení a utěsnění mosazných nástavců. Mosazné závity mají na jedné straně svěrnou spojku pro uchycení membránové svazku a na druhé G ½´´ závit pro spojení se zbytkem aparatury. Mosazné části jsou zevnitř potaženy ochranou polymerní vrstvou chránicí kov před agresivní kapalinou. Mosazné závity jsou při vyšších teplotách odolnější vůči vyšším teplotám a mechanickému namáhání. Membránový svazek má délku 25 cm. Prodloužené nástavce umožňují regulovat vzdálenost mezi konci svazku, a tak rozdělení vláken ve vnitřním prostoru modulu. Svěrné spojky na mosazných nástavcích umožňují pevné uchycení a zároveň rychlou výměnu svazku.

Klíčová slova

membrány z dutých vláken, membránová destilace, polypropylen

Datum vzniku

20. 11. 2023

Umístění

Vysoké učení technickí v Brně, Fakulta chemická, Laboratoř environmentálních technologií, Purkyňova 464/118, 612 00, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek