Ing.

Jiří Hvožďa

FSI, LPTP – vědecký pracovník

+420 54114 4907
Jiri.Hvozda@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Hvožďa

Publikace

 • 2024

  KROULÍKOVÁ, T.; MRÁZ, K.; HVOŽĎA, J.; BOHÁČEK, J. Crossflow polymeric hollow fiber heat exchanger: fiber tension effects on heat transfer and airside pressure drop. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2024, roč. 149, č. 8, s. 3155-3164. ISSN: 1588-2926.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2023

  KUČERA, J.; HVOŽĎA, J.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. POLYMERIC HOLLOW FIBERS HEAT EXCHANGERS AND THEIR POTENTIAL APPLICATION IN AUTOMOTIVE INDUSTRY. 2023.
  Detail | WWW

  BARTULI, E.; BOHÁČEK, J.; MRÁZ, K.; HVOŽĎA, J. Polymeric Hollow Fiber Heat Exchangers for Automotive Applications. In Sborník z konference 10th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer, FFHMT 2023. 2023. s. 191-1 (191-7 s.)ISBN: 9781990800245.
  Detail

  KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B.; JEŽÍK, K.; SATERNÍK, F.; BARTULI, E.; HVOŽĎA, J.; RAUDENSKÝ, M. Polymeric hollow fiber heat transfer surface for heat exchanger. Applied Thermal Engineering, 2023, roč. 233, č. 121120, s. 1-6. ISSN: 1359-4311.
  Detail | WWW

  HVOŽĎA, J.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. POLYMERIC HOLLOW FIBERS SERVING AS A CROSS-FLOWHEAT EXCHANGER IN LIQUID-TO-GAS APPLICATIONS. In Sborník z konference Proceedings of the Thermal and Fluids Engineering Summer Conference. 4th Thermal and Fluids Engineering Conference. 2023. s. 1473-1479. ISSN: 2379-1748.
  Detail | WWW

 • 2022

  LANG, F.; BARTULI, E.; HVOŽĎA, J. Zvyšování měrného tepelného toku v tepelném výměníku z polymerních dutých vláken pomocí vytvořeného programu v jazyce Python. 2022. s. 1-6.
  Detail

  HVOŽĎA, J.; BARTULI, E.; BOHÁČEK, J. Srovnání kanálků tepelných výměníků různé geometrie při tepelném managementu plochých prvků. 2022.
  Detail | WWW

  BOHÁČEK, J.; HVOŽĎA, J.; MRÁZ, K.; VAKHRUSHEV, A.; KARIMI-SIBAKI, E. Polymeric hollow fibers: a modular heat exchanger for thermal management systems of battery modules in electric vehicles. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2022. s. 1-5. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HVOŽĎA, J.; STRUNGA, A.; KŮDELOVÁ, T. Fully polymeric distillation unit based on polypropylene hollow fiber membranes: thermal performance analysis. In ENGINEERING MECHANICS 2022. Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences: 2022. s. 161-164. ISBN: 978-80-86246-48-2.
  Detail | WWW

 • 2021

  KŮDELOVÁ, T.; BARTULI, E.; STRUNGA, A.; HVOŽĎA, J.; DOHNAL, M. Fully Polymeric Distillation Unit Based on Polypropylene Hollow Fibers. Polymers, 2021, roč. 13, č. 7, s. 1031-1031. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.