Detail produktu

Membránová destilace druhé generace Funkční vzorek č.FW03010181-V2

KALIVODA, J. ŠTEFKA, K. BARTULI, E. HVOŽĎA, J. KUČERÍK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Membránová destilace druhé generace je založena na modelu DCMD (direct contact membrane distillation). Sestavená jednotka je uvedena na obrázku 1, detail umístění membránového svazku (25 cm) je pak na obrázku 2. Svazek membrán je oběma konci upevněn k podložce a ponořen do nádrže s destilovaným roztokem (detail uchycení membránového svazku viz obrázek 2). Jedna část slouží k nasávání vzduchu, druhá je připojena na vývěvu, tlak je regulován ventilem. Nádrž s destilovaným roztokem je zvenku termostatována vodní lázní. Vývěva odvádí páry ústí do chladiče, kde dochází k jejich kondenzaci. Sestavená jednotka řeší dílčí problémy předcházejícího modelu, především tepelné ztráty a čištění membránových vláken od inkurstací. K omezení slepování kapilár a polohování svazku v nádrži byly navrženy mechanické separátory různých tvarů vyrobených z PLA, jak je uvedeno na obrázku 3. Obrázek 4 pak ilustruje zavedení mechanického separátoru do svazku.

Klíčová slova

Membránová destilace; dutá vlákna; polypropylénové kapiláry, polypropylén

Datum vzniku

1. 10. 2022

Umístění

Vysoké učení technickí v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Laboratoř přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 616 69 Brno, FSI D5/107c

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek