prof. Ing.

Jiří Hirš

CSc.

VUT – prorektor pro zahraničí

+420 54114 5160, +420 54114 7920, +420 54114 8077
prorektor-zahranici@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Publikace

 • 2020

  VYHLÍDALOVÁ, K.; HIRŠ, J.; BLASINSKI, P.; HORKÁ, L.; KOMÍNEK, P. Problematika vnitřního prostředí škol. Vnútorná klíma budov 2020 - Vnútorné prostredie budov. Bratislava: SSTP, 2020. s. 1-23. ISBN: 978-80-89878-69-7.
  Detail

 • 2019

  MIČEK, D. et al. The forced ventilation analysis of panel block building pilot project. In Conference Proceeding: 11th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for PhD. Students and Young Scientists, YS 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing Ltd., 2019. s. 2-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  WEYR, J.; HIRŠ, J.; KALNÝ, R. Impact of IPPC Scenarios on indoor environment quality of historic buildings. In E3S Web of Conferences. E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. s. 1-7. ISSN: 2555-0403.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MIČEK, D.; HIRŠ, J. Energy, economic and environmental analysis of opened natural healing water source. In E3S Web of Conferences. E3S Web of Conferences. E3S Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2019. s. 1-8. ISSN: 2555-0403.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DOLEŽAL, J.; KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J.; FORMÁNEK, M. Optimalizace akumulačního zásobníku. In 2019. s. 1-4.
  Detail

  MIČEK, D.; FLOREKOVÁ, S.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HIRŠ, J. Daylighting Simulation Analysis for Historical Hotel Rooms. In IAPE'19, Oxford. 1. Oxford, UK: The International Conference on Innovative Applied Energy (IAPE’19), 2019. s. 1-5. ISBN: 978-1-912532-05-6.
  Detail

  WEYR, J.; ŠIKULA, O.; HIRŠ, J. Building Performance Simulation of Industrial Hall with Excessive Heat Loads. Vytápění, větrání, instalace, 2019, roč. 27, č. 6, s. 344-347. ISSN: 1210-1389.
  Detail | WWW

 • 2018

  HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Transient simulation study of floor heating systems. International Review of Applied Sciences and Engineering, 2018, roč. 9, č. 2, s. 1-8. ISSN: 2063-4269.
  Detail

  HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Transient simulation study of floor heating systems. Book of Abstracts of the 13th International enviBUILD 2018. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2018. s. 17-17. ISBN: 978-963-490-026-9.
  Detail | WWW

 • 2017

  WEYR, J.; HORKÁ, L.; KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J. Numerical simulation of wooden-frame wall during fire. In Science.Research.Pannonia. Zukunft der Gebäude. Band 16. Graz: Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H, 2017. s. 355-364. ISBN: 978-3-7011-0399-7.
  Detail

  KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J.; WEYR, J. The use of modern technologies in carbon dioxide monitoring. 2017, s. 129-137.
  Detail

  KOMÍNEK, P.; WEYR, J.; HIRŠ, J. The Use of Modern Technologies in Carbon Dioxide Monitoring. In Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Košice-Lviv-Rzeszów - Book of Extended Abstracts. 2017. ISBN: 978-80-553-3188-1.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Energy assessment and daylight study of a residential building in renovation. CIENC TEC VITIVINIC, 2017, roč. ID TiSlf, č. 1, s. 1-15. ISSN: 0254-0223.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; SELUCKÁ, A.; HIRŠ, J. a kol. Uplatnění simulační analýzy při o věření efektivity vytápění metodou "conser vation heating" v historické budově. Vytápění, větrání, instalace, 2017, roč. 26, č. 8/2017, s. 270-278. ISSN: 1210-1389.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; MIČEK, I.; MIČEK, D. Environmentálna analýza odpadovej energie získanej z prírodného liečivého zdroja. In Zborník prednášok zo 17- vedeco- odbornej konferencie so zahraničnou účasťou OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 2017 na tému Budovy s takmer nulovou potrebou energie. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2017. s. 67-72. ISBN: 978-80-89878-09- 3.
  Detail

  HIRŠ, J.; AUER, Z. E- T KŘIVKY PRO ENERGETICKÝ MANAGEMENT. In VIII. sympozium GREEN WAY 2017. Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1 (ČSVTS). Praha: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1 (ČSVTS), 2017. s. 50-51. ISBN: 978-80-02-02731- 7.
  Detail | WWW

  VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P.; HIRŠ, J. ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV V ČR - TEPELNÉ ZTRÁTY POTRUBÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY V SIMULAČNÍM NÁSTROJI TRNSYS. In Sborník Vykurovanie 2017. Bratislava: SSTP, 2017. s. 100-104. ISBN: 9788089216871.
  Detail

  HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; FILLA, J.; SELUCKÁ, A.; BROTAS, L. Daylight study in a chateau hall. In Proceedings of 33rd PLEA International Conference. 2017. Edinburgh, Skotland, UK: Network for Comfort and Energy Use in Buildings, 2017. s. 3229-3236. ISBN: 978-0-9928957-5-4.
  Detail | WWW

 • 2016

  HORÁK, P.; HIRŠ, J. Energetická efektivnost budov v ČR. In Sborník Vykurovanie 2016. Bratislava: SSTP, 2016. s. 100-104. ISBN: 9788089216871.
  Detail

  HIRŠ, J.; HRŮZA, V.; TŮMOVÁ, E. Smart Region koncept Nový Lískovec. In VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. s. 12-16. ISBN: 978-80-02-02677- 8.
  Detail

  HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Parametric analysis of cooling consumption in high- rise building. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. s. 189-195. ISBN: 978-80-89878-04- 8.
  Detail

  HIRŠ, J.; DERMEKOVÁ, S.; WAWERKA, R.; VOLAŘÍK, T.; MOHELNÍKOVÁ, J. Information Modelling Process Based on Integrated Data Acquisition. ENERGY AND BUILDINGS, 2016, roč. 130, č. October 2016, s. 122-130. ISSN: 0378-7788.
  Detail

  HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. High- rise building with PV facade. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, č. 2016, s. 2682-2683. ISSN: 2010-3778.
  Detail

  MOHELNÍKOVÁ, J.; HIRŠ, J. Effect of externally and internally reflective components on interior daylighting. Journal of Building Engineering, 2016, roč. 7, č. 1, s. 31-37. ISSN: 2352-7102.
  Detail

  PAIVA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HIRŠ, J.; MOCOVÁ, P. Renovation of kindergarten buildings in Brno. In Proceedings of the 7th International Conference on Safety and Durability of Structures. 1. UTAD Portugal: Universidade de Trás-os- Montes e Alto Douro, 2016. s. 11-16. ISBN: 978-989-20-6683- 7.
  Detail

  HIRŠ, J.; PAIVA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J.; MOHELNÍK, P. Renovation of residential building. Book of Anstracts of the 7th International Conference on Safety and Durability of Structures. 1. Universidade de Trás-os- Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal: Universidade de Trás-os- Montes e Alto Douro UTAD, 2016. s. 59-59. ISBN: 978-989-20-6676- 9.
  Detail

  FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; DIBLÍK, J.; HIRŠ, J. Experimental Increase in the Efficiency of a Cooling Circuit Using a Desuperheater. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2016, roč. 60, č. 3, s. 355-360. ISSN: 0553-6626.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J. Využití odpadní energie tepelným čerpadlem. In Sborník Vykurovanie 2016. Bratislava: SSTP, 2016. s. 89-94. ISBN: 9788089216871.
  Detail

  KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J. INTELIGENTNÍ REGIONY. In Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2016. s. 82-86. ISBN: 978-80-02-02636- 5.
  Detail

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2016. s. 1-120. ISBN: 978-80-02-02636- 5.
  Detail

  KUBÍN, M.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J. Experimental Analysis of Steam Condensation in Vertical Tube with Small Diameter. International journal of heat and mass transfer, 2016, roč. 94, č. March 2016, s. 403-410. ISSN: 0017-9310.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HRŮZA, V.; KOMÍNEK, P. Post-occupancy daylight study in high- rise building. In Processings of the 28th international conference CIE 2015. 1. Manchester: The University of Manchester, 2015. s. 1188-1198. ISBN: 978-3-902842-55- 8.
  Detail

  KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J. Zvyšování provozní účinnosti tepelného čerpadla. idb journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 31-33. ISSN: 1338- 3337.
  Detail

  HIRŠ, J.; KUBÍN, M. Parametric Study of Heat Insulation in Case of Plate Heat Exchangers. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 2015, č. 775, s. 50-53. ISSN: 1662- 7482.
  Detail | WWW

  KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J. Provozní účinnost tepelného čerpadla. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2015, roč. 2015, č. 13, s. 25-27. ISSN: 1335- 9614.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Pasivní využití solární energie ve funkcionalistické vile. In VYKUROVANIE 2015, 23. medzinárodná vedecko- odborná konferencia, na tému: Vykurovanie a budovy s takmer nulovou, potrebou energie. Bratislava: SSTP Bratislava, 2015. s. 289-293. ISBN: 978-80-89216-70- 3.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; HIRŠ, J. Reálná a simulovaná spotřeba energie. In VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2015, Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov, Sborník - 26. vedecká konferencia. SSTP Bratislava. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015. s. 137-140. ISBN: 978-80-89216-84- 0.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Pasívne využitie solárnej energie vo funkcionalistickej vile Tugendhat. TZB Haustechnik, 2015, roč. XXIII., č. 3/ 2015, s. 22-24. ISSN: 1210- 356X.
  Detail

  KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J. ZVYŠOVÁNÍ PROVOZNÍ ÚČINNOSTI TEPELNÉHO ČERPADLA. In VYKUROVANIE 2015 23. medzinarodná vedecko-odborná konference na tému: Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie. 2015. s. 30-35. ISBN: 978-80-89216-70- 3.
  Detail

  KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J. OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI. In Konference Vytápění Třeboň 2015. Sborník přednášek. Třeboň: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02589- 4.
  Detail

  KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J. The Use of a Mathematical Model for the Management and Distribution, of Heat. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 824, č. 824, s. 299-306. ISSN: 1660- 9336.
  Detail | WWW

 • 2014

  HIRŠ, J.; KUBÍN, M. Hydraulic Diameter of Compact Design Tubes with Small Diameter. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 11-14. ISBN: 978-3-03835-280-8. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; KUBÍN, M. Theoretical Calculation of Heat Losses of Heat Exchangers to Vicinity. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 7-10. ISBN: 978-3-03835-280-8. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  KUBÍN, M.; HIRŠ, J. Clean Steam from a Plate-type Exchanger of a Steam Generator for Medical Facilities. In Innovative Materials: Engineering and Applications. Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 308-311. ISBN: 978-3-03835-318-8. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J. Aktivní domy - Možnosti optimalizace energetické bilance. In Sborník konference Progress 2014, Nové trendy v energetice, Inteligentní budovy, Energeticky soběstačné budovy. Vysoká škola báňská. Ostrava: Vysoká škola báňská, Fakulta stavební, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-3623- 2.
  Detail

  HIRŠ, J. Technická zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie. Brno: 2014.
  Detail

  VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J. Možnosti využití transferu energie z obnovitelných zdrojů. In Sborník přednášek 12. Letní školy TZB 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. s. 79-82. ISBN: 978-80-02-02551- 1.
  Detail

  VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J. Využití transferu energie z obnovitelných zdrojů v komplexu budov. In Zborník prednášok z 25. vedeckej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2014. Bratislava, SK: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-89216-67- 3.
  Detail

  VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J. Budova s téměř nulovou spotřebou energie a inteligentní regiony. In Technická zařízení a kvalita vnitřního prsotředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. s. 5-7. ISBN: 978-80-02-02526- 9.
  Detail

  RUBINA, A.; HAVLÍČEK, Z.; HIRŠ, J. Modelling the delineation of airflow and new access solution in a standard surgery room. International Journal of Engineering , Science and Innovative Technology, 2014, roč. 3, č. 1, s. 89-95. ISSN: 2319- 5967.
  Detail | WWW

  VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J. Vliv provedení zateplení na tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a návratnost investice. In Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví. Brno: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4864- 3.
  Detail

  RUBINA, A.; HAVLÍČEK, Z.; HIRŠ, J. Application of new solutions air supply to a standard operating theatre, two- way laminar ceiling panel. International Journal of Current Research, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-4. ISSN: 0975- 833X.
  Detail | WWW

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Elements of Passive Solar Architecture in Villa Tugendhat. Architecture and Civil Enineering, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 420-424. ISSN: 2301- 394X.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Villa Tugendhat as a Technical Monument - Elements of Passive Solar Architecture. GSTF Journal of Engineering Technology, 2014, roč. 3, č. 1, s. 74-80. ISSN: 2251- 3701.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J. TZB a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: 2014.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; KUBÍN, M. Possible influence of the flow of liquids in pipes of small diameter with plastically finished surface for heat transfer. Magyar Épületgépészet, 2014, roč. LXIII, č. 9, s. 16-19. ISSN: 1215- 9913.
  Detail | WWW

 • 2013

  ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J. Maximization of Solar Gains of an Air Collector by Simulations. In Proceedings of a meeting held 2-6 November 2012, Kaohsiung, Taiwan. Selected, peer reviewed papers from the Second International Conference on Engineering and Technology Innovation 2012 (ICETI 2012). Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2013. s. 483-487. ISBN: 9781627480550. ISSN: 1660- 9336.
  Detail | WWW

  KUBÍN, M.; HIRŠ, J. Kogenerační technologie v rodinných domech a v malých bytových komplexech. Topenářství, 2013, roč. XXXXVII, č. 1/ 2013, s. 42-47. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J. VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ VE VZDUCHOTECHNICE. In VYKUROVANIE 2013 21. medzinárodná konferencia na tému: Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2013. s. 277-280. ISBN: 978-80-89216-53- 6.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J. Metodika návrhu, výroby, montáže a provozování vzduchotechnických jednotek v hygienickém provedení. Technická literatura. Technická literatura. Brno: Litera Brno, 2013. 54 s. ISBN: 80-903586-5- 9.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Villa Tugendhat - An Unique Air- conditioning System in Residential Hall. In Proceedings of CLIMA 2013. 1. Praha: Society of Environmental Engineering (STP), 2013. s. 1-11. ISBN: 978-80-260-4001- 9.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J. The Effect of Shielding Barriers on Solar Air Collector Gains. In TerraGreen 13 International Conference 2013 - Advancements in Renewable Energy and Clean Environment. Proceedings of a meeting held 15-17 February 2013, Beirut, Lebanon. Energy Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2013. s. 1070-1075. ISBN: 9781629935706. ISSN: 1876- 6102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Historické budovy a jejich systémy TZB. In Sborník přednášek 11. Letní školy TZB 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. s. 65-71. ISBN: 978-80-260-4001- 9.
  Detail

  KUBÍN, M.; HIRŠ, J. Ztrátový tepelný tok nerozebíratelného deskového výměníku do okolí. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2013, roč. 11, č. 5/ 2013, s. 26-31. ISSN: 1335- 9614.
  Detail

  VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J. Energy rating of the active house in the Czech republic. In International Conference INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2013. Bratislava: SSTP, 2013. s. 177-181. ISBN: 978-80-89216-59- 8.
  Detail

  VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J. Aktivní dům. In Konference Vytápění Třeboň 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. s. 19-22. ISBN: 9788002024316.
  Detail

  VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J. Energetické hodnocení rodinného domu s aktivní energetickou bilancí. In Zborník prednášok z 21. medzinárodnej konferencie Vykurovanie 2013. Bratislava: SSTP, 2013. s. 53-57. ISBN: 978-80-89216-53- 6.
  Detail

  VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J. Snižování energetické náročnosti starších objektů. In Sborník přednášek 11. letní školy TZB. Praha: STP, 2013. s. 112-120. ISBN: 978-80-02-02475- 0.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; DERMEKOVÁ, S.; HIRŠ, J. Souhrnná zpráva - Budovy Magistrátu města Brna. Brno: 2013. s. 1-16.
  Detail

  HIRŠ, J. Smart regiony a energetická náročnost budov. Brno: 2013.
  Detail | WWW

 • 2012

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J. Numerical Simulation of the Effect of Heat Gains in the Heating Season. Energy Procedia, 2012, roč. 2012, č. 14, s. 906-912. ISSN: 1876-6102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HIRŠ, J.; HOŘÍNKOVÁ, L. Vývojové trendy vytápění budov s téměr nulovou spotřebou energie. In Sborník příspěvků konference. Bratislava: SSTP Bratislava, 2012. s. 85-88. ISBN: 978-80-89216-45- 1.
  Detail

  HIRŠ, J.; VELÍSKOVÁ, E. Energetická bilance pavilonu výzkumného centra s uplatněním obnovitelných zdrojů energie. In Sborník příspěvků konfrence. Bratislava: SSTP Bratislava, 2012. s. 365-368. ISBN: 978-80-89216-45- 1.
  Detail

  HIRŠ, J.; ADAM, P. Využití odpadního tepla u bytového větrání. Topenářství, 2012, roč. 2012, č. 01, s. 22-24. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  HIRŠ, J. Aktivní dům. Praha: 2012.
  Detail | WWW

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Vliv pomocných energií na stanovení energetické náročnosti budov. Topenářství, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 32-34. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  WAWERKA, R.; HIRŠ, J. Energetické hodnocení, certifikace a zelené budovy v Malajsii. TZB- info, 2012, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HIRŠ, J. Aktivní domy a inteligentní regiony. Brno: 2012.
  Detail | WWW

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Prvky solární architektury ve vile Tugendhat. In Sborník přednášek 10. Letní školy TZB 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. s. 45-50. ISBN: 978-80-02-02396- 8.
  Detail

 • 2011

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K. Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice. Havlíčkuv Brod: Střední škola stavební HB, 2011. s. 1-143. ISBN: 978-80-254-8921- 5.
  Detail

  ŠIKULA, O.; HIRŠ, J. ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF THE COOLING CEILING IN AN OFFICE ROOM WITH A VIEW OF THERMAL COMFORT. In Proceedings The 23rd IIR International Congress of Refrigeration. Prague: International Institute of Refrigeration IIR/ IIF, 2011. s. 0-8. ISBN: 978-2-913149-88- 5.
  Detail

  WAWERKA, R.; HIRŠ, J. Energetické hodnocení, certifikace a zelené budovy v Malajsii. In Zborník prednášok z 22. medzinárodnej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2011 na tému Environmentálne a energetické hodnotenie budov. 1. Bratislava: SSTP Bratislava, 2011. ISBN: 978-80-89216-44- 4.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J.; VAHALA, J. Revitalizace základní školy na parametry budovy s téměř nulovou spotřebou energie. In Zborník prednášok z 22. medzinárodnej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2011 na tému Environmentálne a energetické hodnotenie budov. Bratislava: SSTP Bratislava, 2011. s. 119-123. ISBN: 978-80-89216-44- 4.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Pasivní využití solární energie v budovách - stínění. In Sborník přednášek 9. Letní školy TZB 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. s. 45-50. ISBN: 978-80-02-02334- 0.
  Detail

 • 2010

  ŠPAČKOVÁ, L.; HIRŠ, J. Sledování kvality vnitřního prostředí v historické aule. In Sborník přednášek 19. Konference klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010. s. 143-150. ISBN: 978-80-02-02202- 2.
  Detail

  ŠPAČKOVÁ, L.; HIRŠ, J. Regulace vytápění v zatepleném rodinném domě. In Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2010 na tému Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla. Bratislava: SSTP Bratislava, 2010. s. 405-408. ISBN: 978-80-89216-32- 1.
  Detail

  ŠPAČKOVÁ, L.; HIRŠ, J. Bilance solární energie v Zámeckém palmovém skleníku v Lednici na Moravě. In Sborník příspěvků Konference Alternativní zdroje energie 2010. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010. s. 83-89. ISBN: 978-80-02-02241- 1.
  Detail

  WAWERKA, R.; HIRŠ, J. Zkušenosti s redukcí spotřeby energie obytných domů v Dánsku. In SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 8. LETNÍ ŠKOLY TZB 2010. Praha: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2010. s. 101-104. ISBN: 978-80-02-02256- 5.
  Detail

  HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Prefabricated System for Low energy Renovation of Residential Buildings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 1-66. ISBN: 978-80-7399-960- 5.
  Detail

  WAWERKA, R.; HIRŠ, J. Renewable Energy and Energy Savings in Residential Buildings in Denmark. In Budovy a prostředí 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 10-14. ISBN: 978-80-214-4155- 2.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Influence of solar gains to greenhouse' s indoor climate during the year. In The 8th International Conference Indoor Climate of Buildings 2010 focused on Indoor Environment, Energy Auditing and Certification of Buildings. Bratislava: SSTP, 2010. s. 265-271. ISBN: 978-80-89216-37- 6.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Vliv přirozeného větrání na vnitřní prostředí skleníku. In Sborník příspěvků Simulace budov a technika prostředí 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. s. 177-182. ISBN: 978-80-254-8661- 0.
  Detail

  MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J. Sledování kvality vnitřního prostředí v historické aule. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 19, č. 4/ 2010, s. 190-193. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

 • 2009

  HIRŠ, J.; ŠPAČKOVÁ, L.; WAWERKA, R. Modelování spotřeby energie budov. In Building Services and Energy in Buildings. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 77-80. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  VAVERKA, J.; BRADÁČOVÁ, I.; HAVÍŘOVÁ, Z.; STRAKA, B.; HIRŠ, J.; PANOVEC, V. Větrání a vytápění. In Dřevostavby pro bydlení. stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. s. 114-117. ISBN: 978-80-247-2205-4.
  Detail

  ŠIKULA, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J. Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách. In Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia na tému: energetická efektivnosť zásobovania teplom. 0815. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2008. s. 305-312. ISBN: 978-80-89216-19- 2.
  Detail

 • 2007

  HIRŠ, J. Ecobuildingcluster - podpora nízkoenergetického stavění. Praha, Kongresové centrum ČNB: 2007.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J. Hybridní větrání. Konference Vytápění Třeboň 2007 - sborník přednášek. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. s. 37-40. ISBN: 978-80-02-01926- 8.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J. Tepelné zisky a ztráty v koupelnách a kuchyních. In Konference Vytápění Třeboň 2007 - sborník přednášek. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. s. 55-59. ISBN: 978-80-02-01926- 8.
  Detail | WWW

  POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J. Střešní nástavby a úsporné bydlení. Topenářství, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 32-34. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  HIRŠ, J. Větrání bytů. Brno: 2007.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; ADAM, P.; HORÁK, P. Možnosti chlazení v pasivním domě. In Pasivní domy 2007. Brno: centrum pasivní domy, 2007. s. 338-339. ISBN: 978-80-254-0126- 2.
  Detail

  HIRŠ, J.; HOŘÍNKOVÁ, L. Termovizní snímání solárních kolektorů. In Konference Vytápění Třeboň 2007 - sborník přednášek. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. s. 149-152. ISBN: 978-80-02-01926- 8.
  Detail

 • 2006

  HIRŠ, J. Energetický průkaz budov. In Sborník Konference s mezinárodní účastí Vykurovanie 2006. Tatranské Matliare: SSTP Bratislava, 2006. s. 602-607. ISBN: 80-89216-06- 4.
  Detail

  HIRŠ, J. Stanovení požadavků na energetickou náročnost budov v rámci Implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES. Brno: 2006.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J. Energeticky úsporné budovy z pohledu legislativy EU. Praha, Hospodářská komora ČR: 2006.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J. Energetický audit a monitoring spotřeby energií nízkoenergetických staveb. Brno: 2006.
  Detail

  HIRŠ, J. Energie na větrání budov - významná položka v energetické bilanci. ASB, 2006, roč. III., č. 4/ 2006, s. 90-91. ISSN: 1214- 7486.
  Detail | WWW

  VAVERKA, J.; MEIXNER, M.; HIRŠ, J. Stavební tepelná technika a energetika budov. 1. 1. VUT Brno: Vutium, 2006. ISBN: 80-214-2910- 0.
  Detail

  VAVERKA, J.; HIRŠ, J. Zásady výpočtu potřeby tepla a energie pro budovy podle ČSN EN ISO 13 790. Topenářství, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 72-75. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VAVERKA, J.; HIRŠ, J. Zásady výpočtu potřeby tepla a energie pro budovy podle ČSN EN ISO 13 790. Topenářství, 2006, roč. XXXX, č. 3/ 2006, s. 72-75. ISSN: 1211- 0906.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J. Hybridní větrání. Topenářství, 2006, roč. XXXX, č. 3/ 2006, s. 26-29. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  HIRŠ, J. Calculation of Energy Performance of Building - Part: Ventilation and Air Condoitioning Installations. In Proceedings of 17th Air- conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. s. 89-92. ISBN: 80-02-01811- 7.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; PÍŠOVÁ, P.; JANULÍKOVÁ, P. Provozní mikroklima koupelen a kuchyní v bytových domech. In Brno: 2006. ISBN: 80-214-3146- 6.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; GEBAUER, G. Vzduchotechnika v příkladech 1. kniha. Brno: CERM Brno, 2006. s. 10-230. ISBN: 80-7204-486- 9.
  Detail

  BECHNÍK, B.; HIRŠ, J. Teplota v nevytápěné stavbě v závislosti na úrovni tepelné ochrany stavby. Brno: Cebtrum psivního domu, 2006. s. 337-338.
  Detail

 • 2005

  HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J. Restoring the greenhouse at Lednice chateau. In Structural analysis of historical constructions - possibilities of numerical and experimental techniques (Volume 2). Great Britain: A.A.Balkema Publisher, Leiden, The Netherlands, a member of Taylor and Francis Group plc, 2005. s. 1367 ( s.)ISBN: 0415363799.
  Detail

  HIRŠ, J.; HOLUBOVÁ, I. Influence of Position and Shading on the Energy Budget of a Flat in a Panel Building. Simulation in BSIM Software. In Sborník prednášok Vykurovanie 2005 na tému: Zásobovanie teplom v SR v podmienkach EU. Bratislava: SSTP Bratislava, 2005. s. 481 ( s.)ISBN: 80-89216-00- 5.
  Detail

  PETRÁŠ, D. a kol. Vytápění rodinných a bytových domů. Vytápění, svazek 3. Vytápění, svazek 3. Bratislava: Jaga group, s.r.o., Bratislava, 2005. 248 s. ISBN: 80-8076-020- 9.
  Detail

  HIRŠ, J. Hybridní větrání. In Sborník Letní školy TZB 2005. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2005. s. 31-38. ISBN: 80-02-01748- X.
  Detail

  HIRŠ, J. Úloha větrání v obytném a pracovním prostředí. In Zdravé domy 2005. Brno: FA, VUT v Brně, 2005. s. 163-168. ISBN: 80-214-3040- 0.
  Detail

  HIRŠ, J.; FORETOVÁ, K. Zlepšení stavu kamínkové mozaiky systémem přirozeného větrání. In Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 103-109. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  HIRŠ, J. EPBD - Česká metodika. Praha: 2005.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J. Kombinované systémy větrání NEB. Brno: 2005.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J. Hodnocení budov z hlediska spotřeby a potřeby energie. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy. Brno: VUTIUM, 2005. ISBN: 80-214-2857- 0. ISSN: 1213- 418X.
  Detail

  HIRŠ, J. Energetická bilance větracích systémů obytných budov. TZB- info, 2005, ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J. Hybridní větrání obytných budov. Praha: 2005.
  Detail

  GEBAUER, G.; HIRŠ, J.; RUBINOVÁ, O. TZB- Vzduchotechnika. elektronická skripta. opory. Brno: VUT, FAST, Brno, 2005. s. 1-220.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.
  Detail

 • 2004

  HIRŠ, J. Zásady uvádění teplovodních vytápěcích soustav do provozu. In Zásobovanie teplom na 3 E: efektívne, ekonomicky a ekologicky. Bratislava: SSTP Bratislava, 2004. s. 393 ( s.)ISBN: 80-969030-3- 9.
  Detail

  HIRŠ, J., MACHYNKA, P. Monitorovací systém měření a regulace areálu stavební fakulty VUT v Brně. In Zásobovanie teplom na 3 E: efektívne, ekonomicky a ekologicky. Bratislava: SSTP Bratislava, 2004. s. 405 ( s.)ISBN: 80-969030-3- 9.
  Detail

  HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J. Restaurování zámeckého skleníku v Lednici. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2004, roč. L, č. 9, s. 42-46. ISSN: 0862- 7010.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P. STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY. Brno: 2004.
  Detail

  HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J. Restaurování zámeckého skleníku v Lednici. Zpravodaj STOP, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 4-20. ISSN: 1212- 4168.
  Detail

  HIRŠ, J., HOLUBOVÁ, I. Building Energy Budget Simulation in BSim Software. In Sborník 3. národní konference Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA- CZ, 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 80-02-01678- 5.
  Detail

 • 2003

  HIRŠ, J. Kombinace teplovzdušného a klasického vytápění v obytném domě. In Vykurovanie 2003 - 11. medzinárodná konferencia na tému: Legislatívne, normalizačné a technické aspekty zásobovania teplom pred vstupom SR do EU. Bratislava: SSTP Bratislava, 2003. s. 250 ( s.)ISBN: 80-967479-6- 7.
  Detail

  DAHLSVEEN, T.; PETRÁŠ, D.; HIRŠ, J. Energetický audit budov. Bratislava: Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2003. 312 s. ISBN: 80-88905-86- 9.
  Detail

  HIRŠ, J. Zkušenosti z rekonstrukce otopných soustav v panelových budovách. In Konference Vytápění - Třeboň 2003 - Sborník přednášek. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2003. s. 60 ( s.)ISBN: 80-02-01546- 0.
  Detail

 • 2002

  HIRŠ, J. Specifické vytápění památkově chráněného skleníku v Lednici. In Vykurovanie 2002 10. konferencia so zahraničnou účasťou na tému: Progresívne, energeticky úsporne a environmentálne bezpečná zariadenia a systémy. Bratislava: SSTP Bratislava, 2002. s. 242 ( s.)ISBN: 80-967479-1- 6.
  Detail

  HIRŠ, J. Větrání panelových obytných domů. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 28 ( s.)ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  BUCHTA, S.; HIRŠ, J. Sanace dřeva při zvýšené vlhkosti. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 60-60. ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  HIRŠ, J., TICHAVSKÁ, R. Regenerované nízkoenergetické panelové domy. In Teorie techniky prostředí budov VII. vědecká konference s mezinárodní účastí. Košice: TU Košice, 2002. s. 90 ( s.)ISBN: 80-967479-1- 6.
  Detail

  HIRŠ, J., DRÁPAL, R. Chateau Greenhouse - Heating, Temerature Measurement and Regulation. In Chateau Palm House. Brno: Státní památkový ústav v Brně, 2002. s. 153 ( s.)ISBN: 80-85032-90- 2.
  Detail

 • 2001

  HIRŠ, J. Vytápěcí soustavy při regeneraci panelových staveb. In Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou Vykurovanie 2001 - Prevádzka vykurovacích systémov v ponikateľskom prostredí. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2001. s. 153 ( s.)
  Detail

  HIRŠ, J. Energetické audity obytných budov. In Stavební ročenka 2002. Stavení ročenka. Bratislava: Vydavatelstvo JAGA group, v.o.s. Bratislava, 2001. s. 144 ( s.)ISBN: 80-88905-59- 1.
  Detail

  HIRŠ, J. Energetická bilance a úsporná opatření v energetických auditech panelových bytových staveb. In 16. Konference o vytápění - sborník příspěvků. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2001. s. 39 ( s.)ISBN: 80-02-01403- 0.
  Detail

 • 2000

  HIRŠ, J. Regenerace panelových budov a energetické audity. Acta Mechanica Slovaca, 2000, roč. 6, č. 6, s. 215 ( s.)ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  HIRŠ, J. Energetická bilance a úsporná opatření v energetických auditech panelových bytových staveb. In Simulace budov 2000. Praha: ČVUT, 2000. s. 41 ( s.)ISBN: 80-02-01375- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.