prof. Ing.

Jiří Hirš

CSc.

VUT – prorektor pro zahraničí

+420 54114 5160, +420 54114 7920, +420 54114 8077
prorektor-zahranici@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • HIRŠ, J.; KOŠIČANOVÁ, D.; VRANAY, F.; ŠTEFANCO, M.; PLÁŠEK, J.: Software EcoPoint version 1.0; Software EcoPoint. Software EcoPoint verze 1.0 je uložen u autorů výsledku.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/ecopoint.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/ecopoint.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • DERMEKOVÁ, S.; VOLAŘÍK, T.; HIRŠ, J.: TE02000077V015; Koncepce pro podporu strategického multikriteriálního rozhodování SMART regionů. Purkyňova 139, Brno. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

 • HIRŠ, J.; KUBÍN, M.; HORKÁ, L.; FEČER, T.; PLÁŠEK, J.: Software Výměník © 2018; Software Výměník. https://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/vymenik.rar. URL: https://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/vymenik.htm. (software)
  https://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/vymenik.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • HIRŠ, J.; KOMÍNEK, P.: IQMS-stab 2020; Systém řízení kvality vnitřního prostředí v budovách s technologiemi vyžadujícími stabilní prostředí. Sestava Indoor quality management system stabil IQMS-stab 2020 je uložena na ústavu TZB FAST a jde o mobilní sestavu aplikovatelnou do různých budov. (ověřená technologie)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.