prof. Ing.

Jindřich Petruška

CSc.

FSI, ÚMTMB OIM – vedoucí odboru

+420 54114 2858
petruska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

Projekty

 • 2020

  Problémy pružnosti a dynamiky a jejich inženýrské aplikace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2018

  TH03010012, Efektivní minimalizace zbytkových napětí rozměrných svařenců, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Problémy pevnosti a dynamiky v inženýrských analýzách a lomové mechanice, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Implementace uživatelských subrutin creepového materiálového modelu v SW Ansys; Příprava MKP kódů pro předání průmyslovým partnerům, zahájení: 07.07.2014, ukončení: 11.08.2014
  Detail

  TA04020806, Výběr a implementace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení se zahrnutím víceosé napjatosti, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí II., zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Vývoj rutin pro postprocesing pájených sppojů v APDL jazyce, zahájení: 24.07.2013, ukončení: 21.11.2013
  Detail

  Kalibrace kritérií tvárného porušování při víceosém namáhání, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  FR-TI3/441, Vývoj klikového střihacího lisu s novým pohonem, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 30.09.2012
  Detail

  Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Modernizace laboratoře experimentální mechaniky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Využití nelineárního dynamického modelu pro pokročilé řízení mechatronických soustav, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Meso/makro-mechanika deformačních a lomových procesů v progresivních materiálech a strukturách , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FR-TI2/659, Nový dveřní systém dopravních prostředků pro hromadnou přepravu osob, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2009

  EE2.4.12.0030, Kooperační síť pro strojní inženýrství, zahájení: 27.11.2009, ukončení: 31.10.2012
  Detail

  FR-TI1/385, Válečková rovnačka tyčí a trubek, zahájení: 01.06.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství, zahájení: 18.05.2009, ukončení: 30.04.2012
  Detail

  FR-TI1/185, Přemístitelné nůžky na šrot, zahájení: 01.05.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace výuky nelineární mechaniky těles ve vybraných předmětech studia strojního inženýrství, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA101/09/1630, Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2008

  Vybudování učebny pro výuku počítačově orientovaných předmětů mechaniky, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Inovace předmětůstudijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti , zahájení: 27.06.2006, ukončení: 26.06.2008
  Detail

  FT-TA3/145, Odstranění vnitřních pnutí vznikajících v technologickém toku výroby pásů, zahájení: 01.02.2006, ukončení: 31.10.2007
  Detail

  GA101/06/0914, Numerické modelování velkých elasto-plastických deformací a aplikace v procesech tváření kovů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Rozšíření Komplexního grafického pracoviště pro metodu Rapid Prototyping, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  FI-IM/029, Vývoj a zavedení výroby řady nové generace flexotiskových linek řady MANITHOU, zahájení: 01.06.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2003

  OE135, Vývoj technologie výroby nové generace střižných, řezných a lisovacích nástrojů pro oceli s vysokými zpevňovacími charakteristikami, zahájení: 01.10.2003, ukončení: 31.10.2006
  Detail

  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti stabilitních problémů, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti stabilitních problémů, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, zahájení: 01.01.2000
  Detail