Detail produktu

Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu

PECH, O. CALETKA, P. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu je založená na upraveném skeletu výustky z osobního vozu s přepracovaným vnitřním uspořádáním. Funkční vzorek aplikuje know-how získané měřeními na Benchmarkové výustce, přičemž zachovává možnost měření v laboratoři na měřicí trati, ale umožňuje i přímou zástavbu do simulátor kabiny s integrovaným hardwarem a softwarem pro predikci tepelného komfortu posádky. Výustka je vyrobena technologií Rapid Prototyping z materiálu ABS s vnitřní povrchovou úpravou pro dosažení požadované drsnosti povrchu. Vnitřní uspořádání je následující: tři přední horizontální lamely, pět zadních vertikálních lamel a dvojitá tenkostěnná motýlková uzavírací klapka. Provedení funkčního vzorku umožňuje nastavení úhlu natočení předních horizontálních i zadních vertikálních lamel pomocí nastavovacích šablon. Dále je možné také nastavit úhel natočení lamel dvojité motýlkové klapky.

Klíčová slova

Automobilová výustka, větrání

Datum vzniku

17.03.2017

Umístění

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 616 69 místnost C3/213c

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty