Ing.

Jakub Piastek

CEITEC VUT, RG-1-04 – vědecký pracovník

Jakub.Piastek@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Piastek

Patenty

  • 2014

    užitný vzor
    MACH, J.; PIASTEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Měřicí hlava pro měření emisivity studených katod. 27572, užitný vzor. (2014)
    Detail