Ing.

Jakub Piastek

CEITEC VUT, RG-1-04 – vědecký pracovník

Jakub.Piastek@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Piastek

Publikace

 • 2023

  ŠVARC, V.; BARTOŠÍK, M.; KONEČNÝ, M.; PIASTEK, J.; NEZVAL, D.; MACH, J.; ŠIKOLA, T. Side charge propagation in simultaneous KPFM and transport measurement of humidity exposed graphene FET sensor. CARBON, 2023, roč. 215, č. 1, s. 118471 ( s.)ISSN: 1873-3891.
  Detail | WWW

  NEZVAL, D.; BARTOŠÍK, M.; MACH, J.; ŠVARC, V.; KONEČNÝ, M.; PIASTEK, J.; ŠPAČEK, O.; ŠIKOLA, T. DFT study of water on graphene: Synergistic effect of multilayer p-doping. Journal of Chemical Physics, 2023, roč. 159, č. 21, ISSN: 1089-7690.
  Detail | WWW

 • 2022

  GABLECH, I.; BRODSKÝ, J.; VYROUBAL, P.; PIASTEK, J.; BARTOŠÍK, M.; PEKÁREK, J. Mechanical strain and electric-field modulation of graphene transistors integrated on MEMS cantilevers. Journal of Materials Science, 2022, roč. 57, č. 3, s. 1923-1935. ISSN: 0022-2461.
  Detail | WWW

  PIASTEK, J.; MACH, J.; BÁRDY, S.; ÉDES, Z.; BARTOŠÍK, M.; MANIŠ, J.; ČALKOVSKÝ, V.; KONEČNÝ, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. Correlative Raman Imaging and Scanning Electron Microscopy: The Role of Single Ga Islands in Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Graphene. Journal of Physical Chemistry C (web), 2022, roč. 126, č. 9, s. 4508-4514. ISSN: 1932-7455.
  Detail | WWW

 • 2020

  BARTOŠÍK, M.; MACH, J.; PIASTEK, J.; NEZVAL, D.; KONEČNÝ, M.; ŠVARC, V.; ENSSLIN, K.; ŠIKOLA, T. Mechanism and Suppression of Physisorbed-Water-Caused Hysteresis in Graphene FET Sensors. ACS Sensors, 2020, roč. 5, č. 9, s. 2940-2949. ISSN: 2379-3694.
  Detail | WWW

  NEZVAL, D.; BARTOŠÍK, M.; MACH, J.; PIASTEK, J.; ŠVARC, V.; KONEČNÝ, M.; ŠIKOLA, T. Density functional study of gallium clusters on graphene: electronic doping and diffusion. Journal of Physics Condensed Matter, 2020, roč. 33, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1361-648X.
  Detail | WWW

 • 2019

  MACH, J.; PIASTEK, J.; MANIŠ, J.; ČALKOVSKÝ, V.; ŠAMOŘIL, T.; FLAJŠMANOVÁ, J.; BARTOŠÍK, M.; VOBORNÝ, S.; KONEČNÝ, M.; ŠIKOLA, T. Low temperature selective growth of GaN single crystals on pre-patterned Si substrates. Applied Surface Science, 2019, roč. 497, č. 143705, s. 1-7. ISSN: 0169-4332.
  Detail | WWW

 • 2018

  KONEČNÝ, M.; BARTOŠÍK, M.; MACH, J.; ŠVARC, V.; NEZVAL, D.; PIASTEK, J.; PROCHÁZKA, P.; CAHLÍK, A.; ŠIKOLA, T. Kelvin Probe Force Microscopy and Calculation of Charge Transport in a Graphene/Silicon Dioxide System at Different Relative Humidity. ACS APPL MATER INTER, 2018, roč. 10, č. 14, s. 11987-11994. ISSN: 1944-8244.
  Detail | WWW

  KONEČNÝ, M.; HEGROVÁ, V.; PROCHÁZKA, P.; PIASTEK, J.; LIGMAJER, F.; BARTOŠÍK, M.; ŠIKOLA, T. Příprava a využití grafen-kovových hybridních struktur pro biodetekci metodou povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. Jemná mechanika a optika, 2018, roč. 63, č. 9, s. 261-263. ISSN: 0447-6441.
  Detail

 • 2017

  MACH, J.; PROCHÁZKA, P.; BARTOŠÍK, M.; NEZVAL, D.; PIASTEK, J.; HULVA, J.; ŠVARC, V.; KONEČNÝ, M.; KORMOŠ, L.; ŠIKOLA, T. Electronic transport properties of graphene doped by gallium. NANOTECHNOLOGY, 2017, roč. 28, č. 41, s. 1-10. ISSN: 0957-4484.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.