Ing.

Helena Vítková

Ph.D.

FEKT, UBMI – odborný asistent

+420 54114 6684
vitkovah@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Helena Vítková, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  NW24-09-00126, Využití potenciálu celogenomové sekvenace pro rutinní klinickou mikrobiologii a epidemiologii, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 31.12.2027
  Detail

 • 2023

  Vývoj pokročilých metod pro analýzu signálů, systémů a dat v oblasti bioinženýrství a bioinformatiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Určování infekčních hrozeb v reálném čase ze surových nanoporových signálů pomocí technik strojového učení, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Softwarový nástroj pro analýzu amplifikačních křivek qPCR , zahájení: 07.03.2022, ukončení: 30.11.2022
  Detail

  test, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2020

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  GA17-01821S, Výkonnostní techniky pro sestavování a anotaci bakteriálního genomu využívající číslicové zpracování genomických signálů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2012

  Inovace výuky předmětu Molekulární biologie, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovace výuky v předmětech zaměřených na genomiku a proteomiku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail