doc. Ing.

František Girgle

Ph.D.

FAST, BZK – docent

+420 54114 7852
Frantisek.Girgle@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. František Girgle, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  VAŠÁTKO, D.; ZLÁMALOVÁ, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Static Analysis of a Fully Composite Modular Footbridge. In 29th Concrete Days. Advances in Science and Technology. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2024. s. 1-10. ISSN: 1662-0356.
  Detail | WWW

 • 2023

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental Verification of Load-Bearing Capacity of FRP Bars under Combined Tensile and Shear Forces. JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION, 2023, roč. 27, č. 2, ISSN: 1090-0268.
  Detail | WWW

  LAGIŇ, J.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Vplyv kotviacej dĺžky na únosnosť nepriamej FRP výstuže. 29. KONFERENCE BETONÁŘSKÉ DNY (2023). 2023. s. 423-430. ISBN: 978-80-908943-0-3.
  Detail

  LAGIŇ, J.; PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; VAŠÁTKO, D.; BEZDĚK, O.; SEDLÁČEK, O.; ŠTĚPÁNEK, P. The effect of the bent of FRP rebar on its short-term mechanical properties. In Volume 2568, Issue 1. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2023. s. 1-9. ISSN: 1742-6596.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VAŠÁTKO, D.; ZLÁMALOVÁ, P.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Statická analýza celokompozitní modulární lávky. SBORNÍK KE KONFERENCI 29. BETONÁŘSKÉ DNY (2023). Praha: Česká betonářská společnost CSSI, 2023. s. 461-471. ISBN: 978-80-908943-0-3.
  Detail | WWW

 • 2022

  PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; BEZDĚK, O.; ŠTĚPÁNEK, P. Long-term reliability of GFRP reinforcement in concrete structures. In 25th International Conference Building Materials, Products and Technologies, ICBMPT 2022. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2022. s. 1-7. ISSN: 1742-6588.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; DANĚK, P. Static analysis of sandwich composite panels. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (web). (Volume 930). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2022. s. 133-139. ISSN: 1662-9795.
  Detail

  LAGIŇ, J.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, I.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Effect of Alkaline Environment on Mechanical Properties of Molded Composite Reinforcement. In Solid State Phenomena (Vol. 336). Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 201-208. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; VAŠÁTKO, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Use of Bended for Reinforcement in the Design of the Slab-Column Connection of a Flat Slab Structure. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 151-158. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  PROKEŠ, J.; ČAIROVIĆ, I.; ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; SEDLÁČEK, O.; DANĚK, P. Possibilities of using numerical modelling to determine the residual load capacity of concrete elements with composite reinforcement after fire. In 25th International Conference Building Materials, Products and Technologies, ICBMPT 2022. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2022. s. 1-8. ISSN: 1742-6588.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, I.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D. Influence of test parameters on the interlaminar shear strength of FRP bars. COMPOSITE STRUCTURES, 2022, č. 299, ISSN: 0263-8223.
  Detail | WWW

 • 2021

  ČAIROVIĆ, D.; DE LA FUENTE, A.; ZLÁMAL, M.; VENCLOVSKÝ, J.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P. Suitability of different tests for characterization of the dimpled concrete-to-concrete interface. Structural Concrete, 2021, roč. 22, č. 2, s. 757-774. ISSN: 1464-4177.
  Detail | WWW

  PROKEŠ, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; GIRGLE, F.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Residual load-bearing capacity of fire-exposed concrete beams reinforced with FRP bars. In Special Concrete and Composites 2020 AIP Conf. Proc. AIP conference proceedings. Melville, USA: American Institute of Physics Publishing, 2021. s. 1-9. ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  PROKEŠ, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; GIRGLE, F.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Effects of elevated temperature on the behaviour of concrete beams reinforced with fiber reinforced polymers. In International Conference Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2020). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. GB: IOP Publishing, 2021. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ZLÁMALOVÁ, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; DANĚK, P. Statická analýza sendvičových kompozitních panelů. SBORNÍK KE KONFERENCI 28. BETONÁRSKÉ DNY. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2021. ISBN: 978-80-907611-6-2.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F. Mix design and specification of basic physical-mechanical properties of high-strength concrete for application to steel-concrete elements. In Special Concrete and Composites 2020. AIP conference proceedings. American Institute of Physics Inc., 2021. s. 020044-1 (020044-7 s.)ISBN: 9780735440661. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Verification of Composite Steel and Concrete Bed Behaviour for Machine Tools. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 170-175. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Fatigue Behaviour of GFRP Reinforced Beams. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 163-169. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRNAD, J.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Development of Variants of High-Performance Self-Compacting Concrete with Improved Resistance to the Attack of Sulfates. Applied Sciences - Basel, 2021, roč. 11, č. 13, s. 1-22. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; VAŠÁTKO, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Využití ohýbané FRP výztuže při návrhu detailu bodově podepřené betonové stropní konstrukce. Sborník ke konferenci 28. Betonářské dny (2022). Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2021. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-6-2.
  Detail

 • 2020

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimentální stanovení únavové životnosti GFRP výztuže. Betonárske dni 2020 Zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská komora stavebných inžinierov, 2020. s. 195-199. ISBN: 978-80-227-5047-9.
  Detail

  PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČECHMÁNEK, R. Application of the FRP Rebar in Constructions for Reduction of Thermal Bridges - Behavior of Compressed Elements at Room and Elevated Temperatures. In Special Concrete and Composites 2019, AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. Melville, USA: Aerican Institute of Physics, 2020. s. 1-7. ISBN: 9780735419612. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; BÁRTOVÁ, D.; LAGIŇ, J.; PREKOPOVÁ, P.; ČAIROVIĆ, D. Chování otevíravých rámových styčníků vyztužených FRP výztuží. Beton TKS, 2020, roč. 20, č. 1, s. 62-67. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Únavové chování nosníků vyztužených GFRP výztuží. Praha: Česká betonářská společnost, 2020. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J. Využití FRP výztuží pro rámové styčníky. SBORNÍK KE KONFERENCI 27. BETONÁRSKÉ DNY. 1. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2020. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. The effect of various test configurations on the bond strength of sand-coated GFRP bars. In 16th International Conference on Special Concrete and Composites 2019. AIP Conference Proceedings. Melville, USA: American Institute of Physics Publishing: AIP Publishing, 2020. s. 1-6. ISBN: 9780735419612. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  PROKEŠ, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; GIRGLE, F.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Reziduální únosnost betonových nosníků s FRP výztuží po působení požáru. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - Sborník příspěvků. SEKURKON s.r.o., 2020. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; DANĚK, P. OVĚŘENÍ CHOVÁNÍ KOMPOZITNÍHO OCELOBETONOVÉHO LOŽE PRO OBRÁBĚCÍ STROJE. SBORNÍK KE KONFERENCI. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 476-482. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail | WWW

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. GFRP Reinforcement Behaviour under Multi-Axial Stress - Experimental Study. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days 2019. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 80-86. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

 • 2019

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; ČAIROVIĆ, D.; MANSOUR, M. Dlouhodobé vlastnosti kompozitní výztuže při aplikaci v betonových konstrukcích. Beton TKS, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 38-45. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

  ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; VENCLOVSKÝ, J.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. FRP shear dowels as alternative reinforcement of concrete-to-concrete interface. In fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Krakow: International Federation for Structural Concrete, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-2-9406-4300-4.
  Detail | WWW

  PROKEŠ, J.; ČECHMÁNEK, R.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Application of the FRP Rebar in Constructions for Reduction of Thermal Bridges – Compressed elements. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  PROKEŠ, J.; ČECHMÁNEK, R.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Aplikace kompozitních výztuží v konstrukcích s přerušením tepelných mostů - Experimentální stanovení chování tlačených prvků při působení běžných a vysokých teplot. In 16. Konference Speciální Betony. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 37-42. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Chování GFRP výztuže při působení víceosého namáhání - experimentální studie. In Sborník ke konferenci 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. The Fatigue Behaviour of GFRP Bars - Experimental Study. In Special concrete and composites 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 1. Praha: Sekuron s.r.o, 2019. s. 38-47. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M. Fatigue behaviour of FRP bars encased in concrete. In Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures 2019. Krakow: International Federation for Structural Concrete, 2019. s. 1968-1976. ISBN: 9782940643004.
  Detail | WWW

  ŠTEFAŇÁK, J.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; PAČES, P. Sanace skalních svahů - pasivní kompozitní prvky. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, 2019. 137 s. ISBN: 978-80-7623-015-6.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv konfigurace testu na mezní napětí v soudržnosti GFRP prutů. In 16. Konference Speciální Betony. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 96-101. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P. Influence of Test Configuration on Bond Strength of GFRP Bars. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 217-223. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; JANUŠ, O.; ŠULÁK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimentání stanovení únosnosti GFRP výztuže při souběžném namáhání tahovou a smykovou silou. In Zborník príspevkov z 11. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. 1. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, Bratislava, 2019. s. 89-94. ISBN: 978-80-227-4973-2.
  Detail | WWW

 • 2018

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V. Vliv alkality a teploty prostředí na dlouhodobé vlastnosti GFRP výztuže. In 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 60-66. ISBN: 978-80-86604-78-7.
  Detail

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Nekovová výztuž do betonu - experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností. In BETONÁRSKE DNI 2018, Zborník príspevkov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. s. 365-370. ISBN: 978-80-227-4852-0.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V. Influence of Alkalinity and Ambient Temperature on Long-Term Properties of GFRP Reinforcement. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 213-218. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Effect of Surface Treatment and Test Configuration on Bond Behaviour of GFRP Rebars. In 9th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering, CICE 2018. Paris: Composites in Civil Engineering, 2018. s. 905-914. ISBN: 978-0-0000-0000-2.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; MANSOUR, M. Vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace na soudržnost vnitřní GFRP výztuže. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 3, s. 51-57. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P. Vliv zkušební konfigurace na mezní napětí v soudržnosti GFRP výztuží. In Sborník ke konferenci 25. Betonářské dny 2018. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-9. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ROZSYPALOVÁ, I. Long term strength of internal GFRP reinforcement by alkaline, temperature and cyclic loading. In XIV International Conference on Building Pathology and Constructions Repair (CINPAR 2018), Florence, Italy, June 20-22, 2018. Procedia Structural Integrity. 2018. s. 12-19. ISSN: 2452-3216.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Bond behavior of FRP bars in concrete. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 3-8. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1012-0394.
  Detail

 • 2017

  GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 2, s. 50-55. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování betonových prvků vyztužených kompozitní výztuží – návrh na ohyb. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 54-59. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv štíhlosti sloupu na účinnost zesílení ovinutím FRP tkaninou. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, 2017. s. 173-178.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Soudržnost FRP výztuží s betonem. In Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  MATUŠÍKOVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. An Engineering Heat and Mass Transport Model Utilized for Concrete at Fire. Key Engineering Materials (web), 2017, roč. 738, č. 58, s. 58-68. ISSN: 1662-9795.
  Detail

 • 2016

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. An anchoring element for prestressed FRP reinforcement: simplified design of the anchoring area. Materials and Structures, 2016, roč. 49, č. 4, s. 1337-1350. ISSN: 1359-5997.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J. Experimental Verification of Behavior of Glass and Carbon Fibers in Alkali Environment. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Selected, peer reviewed papers from the 12th International Conference Special Concrete and Composites 2015, October 15-16, 2015, Skalský Dvůr, Czech Republic. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 43-48. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 211-216. ISBN: 978-80-227-4622- 9.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O. Experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností kompozitních výztuží vystavených alkalickému prostředí. In 13. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. SEKURKON s.r.o., 2016. s. 36-42. ISBN: 978-80-86604-70- 1.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O. Long-Term Mechanical Properties of Fiber Reinforced Polymer Bars Exposed to Alkali Environment: Experimental Investigation. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. s. 27-32. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. The Effectiveness of Strengthening of Reinforced Concrete Column Confined by FRP Wrapping. In 22nd International Conference Concrete Days, 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. s. 284-289. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  ČAIROVIĆ Đorđe, GIRGLE František, KOSTIHA Vojtěch, KADLEC Jaroslav, ŠTĚPÁNEK Petr. Comparison and review of concrete-to-concrete interface shear resistance according to major design codes. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. s. 166-172. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of concrete structures by using modern composite materials -FRP fabric confinement. In CESB16 Central Europe Towards sustainable Building 2016 Innovations for sustainable Future. 1. Praha: Grada Publishing, a. s. for Czech Technical University in Prague as 6265. title, 2016. s. 797-804. ISBN: 978-80-271-0248-8.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental study of concrete columns strengthening by FRP fabric confinement. In CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation. Porto: FEUP, 2016. s. 1-13. ISBN: 978-972-752-203- 3.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MATUŠÍKOVÁ, A. Strengthening of short circular columns using FRP materials – determining the effect of confinement. Key Engineering Materials (print), 2016, roč. 691, č. -, s. 61-72. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

 • 2015

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J. Provoz staticky nevyhovující lehké střešní konstrukce v režimu aktivního řízení rizik. Stavebnictví, 2015, roč. 9, č. 01- 02, s. 44-49. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J. Zatěžovací zkouška střešní konstrukce - kalibrace monitorovacího systému. Stavebnictví, 2015, roč. 9, č. 03, s. 48-52. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  GIRGLE, F.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Moderní kompozitní materiály jako náhrada klasické výztuže do betonu. Materiály pro stavbu, 2015, roč. 20, č. 2, s. 30-33. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I. Návrh konstrukcí vyztužených vnitřní FRP výztuží - zohlednění plánované životnosti. In Zborník príspevkov z 9. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. Brno: Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015. s. 119-124. ISBN: 978-80-263-0882- 9.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J. Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí. In 12. Konference speciální betony: betony v extrémních podmínkách, vysokohodnotné betony, ostatní speciální betony. Skalský Dvůr: SEKURON, s.r.o., 2015. s. 44-49. ISBN: 978-80-86604-67- 1.
  Detail

  KADLEC, J.; ZVOLÁNEK, L.; GIRGLE, F.; TERZIJSKI, I. Effect of Lightweight Concrete Density on Bond Strength. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 33-36. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 2: Zásady navrhování. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 22-26. ISBN: 978-80-8076-117- 2.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 3: Základní fyzikálně mechanické charakteristiky GFRP výztuže. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 27-48. ISBN: 978-80-8076-117- 2.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 6: Kontrola a zkoušení GFRP výztuže. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 66-75. ISBN: 978-80-8076-117- 2.
  Detail

  ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P. COMPARISON AND REVIEW OF CONCRETE-TO- CONCRETE INTERFACE SHEAR RESISTANCE. In 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou. In 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design. Lisbon: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2015. s. 77-78.
  Detail

 • 2014

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J.; ŠVAŘÍČEK, L. Monitorovací systém proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením. Materiály pro stavbu, 2014, roč. 20, č. 2, s. 46-50. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V. Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D. In Sborník recenzovaných příspěvků, Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 81-92. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail

  GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Využití moderních kompozitních materiálů pro návrh odolných betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2014. s. 179-184. ISBN: 978-80-8076-114- 1.
  Detail

  GIRGLE, F.; PROKEŠ, J. FRP výztuže - výroba, druhy výztuží, vlastnosti. In Seminář FRP výztuže - sborník. Brno: LITERA BRNO, 2014. s. 9-25. ISBN: 978-80-214-4925- 1.
  Detail

  GIRGLE, F. Problematika kotvení předpjaté FRP výztuže. In Seminář FRP výztuže - sborník. Brno: Ing. Václav Pokorný - LITERA BRNO, 2014. s. 39-49. ISBN: 978-80-214-4925- 1.
  Detail

  KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L. Vliv objemové hmotnosti lehkých betonů na soudržnost. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Využití moderních kompozitních materiálů v reálných aplikačních oblastech. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 2, s. 66-71. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci. Hradec Králové: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KUČEROVÁ, A. Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 6, s. 56-62. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L. Soudržnost ultralehkého betonu s výztuží. In 12. konference TECHNOLOGIE BETONU (2014). Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 124-131. ISBN: 978-80-903806-4- 6.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M. Zesílení sloupů ovinutím FRP tkaninou. In Seminář FRP výztuže; Sborník. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 79-90. ISBN: 978-80-214-4925- 1.
  Detail

  GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; MANSOUR, M. Odolné konstrukce vyztužené nekovovou FRP výztuží. In Seminář FRP výztuže - Sborník. Brno: Ing. Václav Pokorný - LITERA BRNO, 2014. s. 91-97. ISBN: 978-80-214-4925- 1.
  Detail

 • 2013

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V. Newly developed anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design. In FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures. Guimaraes: University of Minho, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-972-8692-84- 1.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; RŮŽIČKOVÁ, J. Rizikové faktory ovlivňující spolehlivost stávajících lehkých střešních konstrukcí. Soudní inženýrství, 2013, roč. 24, č. 1, s. 49-55. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. EFFECT OF CONCRETE COVER ON DEVELOPING LENGTHS OF FRP BARS. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: GRADA Publications, 2013. s. 357-360. ISBN: 978-80-247-5015- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; GIRGLE, F. Reinforcing of concrete structures with prestressed FRP reinforcement. In Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013. 1. Joao Pessoa, Brazil: IFPB, GMAT, 2013. s. 1-15. ISBN: 978-85-63406-30-9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I. Vliv zesílení sloupů ovinutím kompozitní tkaninou na jejich únosnost. In 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií. 1. Bratislava: Jaga, 2013. s. 137-142. ISBN: 978-80-8076-109- 7.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M.; KUČEROVÁ, A. Design of the resistant structures reinforced by inner FRP reinforcement. In 20th Czech Concrete dya 2013 (20. Betonářské dny 2013). 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2013. s. 429-433. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

 • 2012

  GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce. In ExFosS 2012 (Expert Forensis Science) XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 159-264. ISBN: 978-80-214-4412- 6.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M. Strengthening of circular reinforced concrete columns using FRP wrap. In Conference Proceedings - 1st CECOM 2012 CONFERENCE. 1. Lodz, Republika Polsko: Publisher Lodz University of Technology, 2012. s. 11-12. ISBN: 978-83-7283-514- 7.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou. In Sborník Konference sanace a rekonstrukce 2012. stavebnictví. Brno: SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. s. 328-337. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Problémy s optimalizací sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2012 (23), č. 3, s. 176-179. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Environmental aspects of optimized design of concrete structures. In Concrete in the Low Carbon Era. 1. Dundee, UK: University of Dundee – Concrete Technology Unit, 2012. s. 122-133. ISBN: 978-0-9573263-0- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probability based optimized design of concrete structures. In Life- Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure System. London: Taylor & Francis Group, London, 2012. s. 2345-2350. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail

  KOSTIHA, V.; MANSOUR, M.; GIRGLE, F.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou. In Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojenés výstavou BETON 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 225-230. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I. Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže. In Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojené s výstavou BETON 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 461-465. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

 • 2011

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. In Sborník XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2011. Brno: VUT Brno, 2011. s. 456-462. ISBN: 978-80-214-4238- 2.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22, č. 2- 3, s. 99-103. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I. Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 44-49. ISBN: 978-80-553-0748- 0.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probabilistic and Optimized Design of Concrete Structures. In fib Symposium Prague 2011 Concrete engineering for excellence and efficiency. Praha: CBS Servis, 2011. s. 1033-1036. ISBN: 978-80-87158-29- 6.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2/ 2011, s. 42-49. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  GIRGLE, F.; ĎURECH, D. The possibilities of applications of FRP reinforcement in concrete structures. In The 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2011. s. X (XX s.)ISBN: 978-80-553-0639- 1.
  Detail

  GIRGLE, F. Analýza kotevní oblasti prvků předpjatých FRP výztuží. In JUNIORSTAV 2011 - Sborník anotací. Purkyňova 95a; Brno 612 00: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2011. s. 121-121. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Nový systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Materiály pro stavbu, 2011, roč. 17, č. 3/ 2011, s. 30-32. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

 • 2010

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M. Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 8, s. 229-233. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring method for prestressing of FRP reinforcement. In Proceedings of the 35th Conference on Our World in Concrete & Structures. Singapore: CI- Premier PTE LTD, 2010. s. 107-117. ISBN: 978-981-08-5200- 9.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Úsporný návrh betonových konstrukcí pomocí plně pravděpodobnostního přístupu. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 48-55. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Optimization of concrete structures design. In Mendel 2010 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT FSI Brno, 2010. s. 434-440. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; GIRGLE, F. Srovnání návrhu betonových konstrukcí pravděpodobnostní metodou a metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 257-262. ISBN: 978-80-8076-089- 2.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 206-217. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ĎURECH, D.; HORÁK, D. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In Sborník ke konferenci 17. Betonářské dny 2010. 2010. s. 207-212. ISBN: 978-80-87158-28- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ĎURECH, D. Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 385-390. ISBN: 978-80-8076-089- 2.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 5/ 2010, s. 74-79. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  GIRGLE, F.; ĎURECH, D. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. CERM, s.r.o. Purkyňova 95a, 61200 Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 139-139. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

  GIRGLE, F. Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých pevností. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. CERM, s.r.o. Purkyňova 95a, 61200 Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 138-138. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

  ĎURECH, D.; HORÁK, D.; GIRGLE, F. Návrh prefabrikovaného prvku vyztuženého GFRP výztuží. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2010. s. 136-136. ISBN: 978-80-214-4042-5.
  Detail

 • 2009

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; PESLAR, P. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In IDEAS 09. VŠB-TU Ostrava 17.listopadu 15/ 2172, 708 33 Ostrava - Poruba: VŠB- TU Ostrava, 2009. s. 107-108. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých pevností. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 10/ 2009, s. 289-295. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  HORÁK, D.; PESLAR, P.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Testing and modelling of anchorage length with frp reinforcement. In Technical Sheets 2008 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 119-120. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

  HORÁK, D.; PESLAR, P.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Zkoušení a modelování kotevních délek nekovových výztuží. In Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 121-122. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

 • 2008

  PESLAR, P.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F. Vývoj a vlastnosti vnitřní FRP výztuže. In 15. BETONÁŘSKÉ DNY 2008 Konference s mezinárodní účastí Sborník příspěvků. ČVUT Praha: ČBS servis,s.r. o, 2008. s. 282-290. ISBN: 978-80-87158-11- 1.
  Detail

  HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring Systems for Prestressed FRP Reinforcement. In Proceedings of Life Cycle Assessment, Optimisation, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: CERM s.r.o., 2008. s. 105-110. ISBN: 978-80-214-3773- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.