doc. Ing.

František Girgle

Ph.D.

FAST, BZK – docent

+420 54114 7852
Frantisek.Girgle@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. František Girgle, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.: ZtrátyPPD-EN; Výpočet ztrát předpětí PPD SPIROLL dle ČSN EN 1992-1-1. VUT v Brně, FAST UBZK. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/girgle.f/Spiroll/Ztráty-DEMO.xlsx. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/girgle.f/Spiroll/Ztráty-DEMO.xlsx, počet stažení: 6
  Detail

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; LEDERER, L.: Výrobek z vláknobetonu; Přístřešek z vláknobetonu vyztužený nekovovou FRP výztuží. VUT v Brně, FAST DAKO Brno Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; LEDERER, L.: Výrobek z vláknobetonu; Přístřešek z vláknobetonu vyztužený klasickou betonářskou výztuží. VUT v Brně, FAST DAKO Brno Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Panel s nekovovou výztuží; Prefabrikovaný přímo pochozí panel vyztužený GFRP výztuží. VUT v Brně, FAST PREFA Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Kotvy kompozitního zábradlí; Systém kotvení nekovového zábradlí do betonu. VUT v Brně, FAST PREFA Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; VESELÝ, R.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 01; Trámový prvek s podélnou Fe-výztuží v jemnozrnném betonu a statický výpočet. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; JUNEK, J.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 03; Prutový prvek s podélnou FRP výztuží v jemnozrnném betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P.; JUNEK, J.; STŘÍTECKÝ, M.: 2011 nosník FV 04; Soubor sklovláknobetonových zkušebních prutových prvků s podélnou Fe-výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; KNĚZEK, J.; JUNEK, J.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 05; Soubor nerezovou ocelí vyztužených zkušebních nosníků ze sklovláknobetonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; GIRGLE, F.; LEDERER, L.; LEDERER, P.: nosník FV 07; Soubor zkušebních nosníků s podélnou Fe výztuží v cementovém kompozitu s disperzní PVA výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; GIRGLE, F.; LEDERER, L.; LEDERER, P.: nosník FV 08; Soubor nerezovou ocelí vyztužených podpůrných nosníků z cementového kompozitu s disperzní PVA-vláknovou výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PRACHAŘ, V.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 09; Soubor výztužných žeber z cementového kompozitu s disperzní PVA-vláknovou výztuží a s podélnou FRP- výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; HORÁK, D.: nosník FV 10; Soubor ocelovou sítí vyztužených plochých zkušebních těles z jemnozrnném betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 11; Soubor sklovláknobetonových tenkostěnných deskových prutů s ocelovou sítí a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 12; Soubory tenkých jednosměrně nosných deskových prutů z cementových kompozitů s disperzními PVA-vlákny a s galvanizovanou ocelovou sítí a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; LANÍKOVÁ, I.: nosník FV 13; Tenkostěnný nosník vyztužený skleněnou sítí v jemnozrnném betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; HORÁK, D.: nosník FV 14; Soubor skleněnou sítí vyztužených plochých nosníků ze sklovláknobetonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.: nosník FV 17; Soubor PVA-sítěmi vyztužených tenkých nosníků z sklovláknitého betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: Techn.vysokomodulové výztuže; Technologie výroby kompozitní výztuže s vyšším modulem pružnosti. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZMEK, B.; PROKEŠ, J.: Výroba vysokomodul. výztuže; Poloprovozní výroba kompozitní výztuže s vyšším modulem pružnosti. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (poloprovoz)
  Detail

 • GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: Technologie ohýbání; Technologie výroby ohýbané kompozitní výztuže. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: Roštová výztuž; Roštová kompozitní výztuž. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; RŮŽIČKOVÁ, J.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.: Nosník s roštovou výztuží; Nosník s roštovou kompozitní výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno Bestex Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZLÁMAL, M.; PROKEŠ, J.; KRŮPA, P.; RŮŽIČKOVÁ, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.: Stropní panel s FRP; Funkční vzorek stropního panelu s kompozitní výztuží. Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno Bestex Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M.; RŮŽIČKOVÁ, J.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.; HORÁK, V.: Zákrytová deska; Funkční vzorek zákrytové desky s kompozitní výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; HOLÁK, M.; ŠEVČÍK, M.: prvek s NSM; Funkční vzorek prvku zesíleného nepředpjatou kompozitní NSM výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno; VUT FAST Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: certifikát; Zákrytové desky. Prefa Brno a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: LSK metodika; Metodika zajištění spolehlivosti lehkých střešních konstrukcí pomocí aktivního monitoringu. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: LC5; Ultralehký beton o třídě objemové hmotnosti D1,0. FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
  Detail

 • KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: LC8; Ultralehký beton o třídě objemové hmotnosti D1,2. FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
  Detail

 • PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: FV_KOV; Flexibilní rozptýlená FRP výztuž s proměnnou tuhostí. Laboratoře Prefa Kompozity. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; KOSTIHA, V.; ŠEVČÍK, M.; HOLÁK, M.: Filigránový prvek FL1; Filigránový vylehčený nosník. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Brno, a.s. - závod Kuřim. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Houpačka S; Zkušební zařízení pro urychlené degradační zkoušky soudržnosti. laboratoř FAST VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; KOSTIHA, V.; HOLÁK, M.; ŠEVČÍK, M.: BP1; Sendvičový balkonový segment. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Brno, a.s. - závod Kuřim. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Houpačka T; Zkušební zařízení pro urychlené degradační zkoušky tahové pevnosti. laboratoř FAST VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Technoogie zesilování pomocí ohobného splétaného kompozitního nekovového lana; Technologie zesilování pomocí ohebného splétaného kompozitního nekovového lana. Jedná se o ověřenou technologii, bez fyzického umístění. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: echnologie zesilování pomocí kompozitních nekovových sítí; Technologie zesilování pomocí kompozitních nekovových sítí. Jedná se o ověřenou technologii, bez fyzického umístění. (ověřená technologie)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.: Metodika CESTI TE01020468; Metodika stanovení mechanických vlastností FRP výztuží pomocí krátkodobých zkoušek. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; JANUŠ, O.; PROKEŠ, J.: GFRP-NG výztuž; Odolná výztuž se zlepšenými a garantovanými dlouhodobými mechanicko-fyzikálními parametry. Prefa kompozity, a.s. Havránkova 11, 619 00 Brno – Dolní Heršpice.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J.; ZBOŘILOVÁ, J.; ŠEVČÍK, M.; PROKEŠ, J.: Rámový styčník - Ocel, UHPC; Prostorové prefabrikáty se zvýšenou odolností s použitím ocelové výztuže. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J.; ZBOŘILOVÁ, J.; ŠEVČÍK, M.; PROKEŠ, J.: Rámový styčník - GFRP, UHPC; Prostorové prefabrikáty se zvýšenou odolností s použitím kompozitní výztuže. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J.; ZBOŘILOVÁ, J.; ŠEVČÍK, M.; PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.: Prosotorový prefabrikát - balkon - C+LWC; Hybridní prostorové prefabrikáty s použitím kombinace klasického a lehkého betonu. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZLÁMALOVÁ, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; BEZDĚK, O.; SEDLÁČEK, O.: Nosný dílec s FRP sendvičovou konstrukcí; Nosný dílec s FRP sendvičovou konstrukcí. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, Brno, 602 00. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; SEDLÁČEK, O.; BEZDĚK, O.: Tlakový váleček; Kompozitní opěrný tlačený prvek na bázi FRP se zvýšenou odolností v kondenzační zóně. Výrobní závod PREFA KOMPOZITY, a.s., Havránkova 11, 619 00 Brno – Horní Heršpice. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Certifikovaná metodika únavového zkoušení FRP výztuží; Metodika stanovení únavových vlastností FRP výztuží. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, Veveří 331/95, 620 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HELA, R.; KNOBLOCH, J.; KUPKA, P.; KACHLÍK, J.; ZBOŽÍNEK, R.: Ocelobetonové lože pro obráběcí stroje; Výroba komponent nosné konstrukce obráběcího stroje z ocelobetonu - lože. TOS Kuřím - OS, a.s. Blanenská 1321/47 664 34 Kuřim. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HELA, R.; KUPKA, P.; KACHLÍK, J.; KNOBLOCH, J.; ZBOŽÍNEK, R.: Ocelobetonový stojan pro obráběcí stroje; Výroba komponent nosné konstrukce obráběcího stroje z ocelobetonu - stojan. TOS Kuřím - OS, a.s. Blanenská 1321/47 664 34 Kuřim. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZLÁMAL, M.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; ŠEVČÍK, M.: Certifikovaná metodika - zkoušení FRP výztuží při požáru; Certifikovaná metodika pro zkoušení tahové pevnosti FRP výztuží a soudržnosti FRP výztuží s betonem při účinku vysokých teplot a požáru a pro návrh betonových konstrukcí zatížených účinky vysokých teplot a požáru. Certifikovaná metodika je dostupná u řešitelů projektu, VUT v Brně (Fast), Prefa Brno, a.s. a Prefa KOMPOZITY, a.s.. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • PROKEŠ, J.; SEDLÁČEK, O.; BEZDĚK, O.; LAGIŇ, J.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.: Nepřímá FRP výztuž s termosetickou matricí; Nepřímá (ohýbaná) pultrudovaná FRP výztuž s termosetickou matricí. PREFA KOMPOZITY, a.s. Havránkova 11, 619 00 Brno – Dolní Heršpice. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMALOVÁ, P.; VAŠÁTKO, D.; KOSTIHA, V.; BEZDĚK, O.; SEDLÁČEK, O.; PROKEŠ, J.; ŠIMŮNEK, P.: Sendvičový nosník; Odolný kompozitní nosník na větší rozpětí s vylehčenou stojinou. Všechny funkční vzorky jsou umístěny v prostorách firmy PREFA KOMPOZITY, a.s., Havránkova 11, 619 00 Brno – Horní Heršpice. V rámci realizace tohoto funkčního vzorku vznikla též technická a výrobní dokumentace, která je umístěna ve výrobním závodě firmy PREFA KOMPOZITY, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; DANĚK, P.; PROKEŠ, J.; SEDLÁČEK, O.; BEZDĚK, O.: Metody zkoušení kvazi-staticky zatížených zděných stěn; Metody zkoušení kvazi-staticky zatížených zděných stěn. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (ostatní)
  Detail

 • JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; SEDLÁČEK, O.; BEZDĚK, O.: Metody pro sledování dynamicky namáhaných betonových konstrukcí; Metody pro sledování dynamicky namáhaných betonových konstrukcí. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (ostatní)
  Detail

 • SEDLÁČEK, O.; BEZDĚK, O.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ZLÁMALOVÁ, P.: Svislý nosný dílec FRP sendvičové konstrukce; Svislý nosný dílec FRP sendvičové konstrukce. PREFA KOMPOZITY, a.s. Sídlo: Kulkova 10/4231, 61500 Brno. (prototyp)
  Detail

 • SEDLÁČEK, O.; BEZDĚK, O.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ZLÁMALOVÁ, P.: Nosný dílec FRP sendvičové konstrukce pro aplikace ve stropních konstrukcích; Nosný dílec FRP sendvičové konstrukce pro aplikace ve stropních konstrukcích. PREFA KOMPOZITY, a.s. Sídlo: Kulkova 10/4231, 61500 Brno. (prototyp)
  Detail

 • SEDLÁČEK, O.; BEZDĚK, O.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ZLÁMALOVÁ, P.: Spojky modulárního systému sendvičových prvků; Spojky modulárního systému sendvičových prvků. PREFA KOMPOZITY, a.s. Sídlo: Kulkova 10/4231, 61500 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • VAŠÁTKO, D.; ZLÁMALOVÁ, P.; ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; DANĚK, P.; PROKEŠ, J.; SEDLÁČEK, O.; BEZDĚK, O.: Podklad pro stanovení únosnosti dílců segmentové lávky; Podklad pro stanovení únosnosti dílců segmentové lávky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, Brno, 602 00. (ostatní)
  Detail

 • LAGIŇ, J.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; BEZDĚK, O.; SEDLÁČEK, O.; PROKEŠ, J.; ŠEVČÍK, M.; LOUDA, P.: FRP armoblok styčníku; Armoblok rámového rohu z FRP výztuže v modulárním provedení. Zničeno během experimentální zkoušky. (funkční vzorek)
  Detail

 • LAGIŇ, J.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; BEZDĚK, O.; SEDLÁČEK, O.: Nepříma termoplastová FRP výztuž; Pultrudovaná FRP výztuž z termoplastické matrice. Zničeno během zkoušení. (funkční vzorek)
  Detail

 • LAGIŇ, J.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.: Metodiky rámového rohu vyztuženého FRP výzuží; Metodika návrhu konstrukčního detailu s ohýbanou FRP výztuží. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (ostatní)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.