doc. Ing.

Daniel Schwarz

Ph.D.

FEKT, UBMI – docent

schwarzd@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  MARŠÁLOVÁ, K.; SCHWARZ, D.; PROVAZNÍK, I. Classification of First-Episode Schizophrenia Using Wavelet Imaging Features. In Digital Personalized Health and Medicine. Studies in Health Technology and Informatics. Geneve: IOS Press, 2020. s. 1221-1222. ISBN: 978-1-64368-083-5.
  Detail | WWW

 • 2011

  KLIMEK, M.; SCHWARZ, D. Neuroinformatika a sdílení dat z lékařských zobrazovacích systémů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 23, s. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2007

  KAŠPÁREK, T.; PŘIKRYL, R.; MIKL, M.; SCHWARZ, D.; ČEŠKOVÁ, E.; KRUPA, P. Prefrontal but not temporal gray matter changes in males with first- episode schizophrenia. Progress In Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 2007, roč. 2007, č. 31, s. 151-157. ISSN: 0278- 5846.
  Detail

  SCHWARZ, D.; PROVAZNÍK, I. A Deformable Registration Method for Automated Morphometry of MRI Brain Images in Neuropsychiatric Research. IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, 2007, roč. 26, č. 4, s. 452-461. ISSN: 0278- 0062.
  Detail

 • 2006

  Schwarz D, Kašpárek T, Provazník I. Nonlinear Registration for Automatic Morphometry in Schizophrenia. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2006. s. 245 ( s.)ISBN: 80-214-3152- 0. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

  ŘÍHA, I., DRASTICH, A., NOVÁK, Z., SCHWARZ, D., CHRASTINA, J. Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku. In Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2006. s. 58 ( s.)ISBN: 80-86793-06- 0.
  Detail

  KAŠPÁREK, T., PŘIKRYL, R., SCHWARZ, D., MIKL, M., ČEŠKOVÁ, E., KRUPA, P. Regional gray matter changes in the first-episode schizophrenia: methodological issues. NeuroImage, 2006, roč. 31, č. suppl. 1, s. S2652 ( s.)ISSN: 1053- 8119.
  Detail

  KAŠPÁREK, T., PŘIKRYL, R., SCHWARZ, D., KUČEROVÁ, H., MIKL, M., ČEŠKOVÁ, E., KRUPA, P. Reduction of prefrontal gray matter volume in first- episode schizophrenia independent of risperidon treatment. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 2006, roč. 9, č. Suppl. 1, s. 224 ( s.)ISSN: 1461- 1457.
  Detail

  SCHWARZ, D.; PROVAZNÍK, I. Low- dimensional Multimodal Deformable Registration of MRI Brain Images in Stereotaxic Space. European Journal For Biomedical Informatics, 2006, roč. 2, č. 8, s. 1 ( s.)ISSN: 1801- 5603.
  Detail | WWW

  Schwarz D., Provazník I., Kašpárek T., Jarkovský J. Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie. In Sborník abstrakt - I. Mezinárodní kongres Telemedicína Brno 2006. Brno: MSD, 2006. s. 12 ( s.)ISBN: 80-86633-46- 2.
  Detail

 • 2005

  SCHWARZ, D. Atlas- based Registration of MRI Brain Images with the Use of Point Similarity Measures. In Proceedings of the International Interdisciplinary Students' Contest HONEYWELL EMI 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 632 ( s.)ISBN: 80-214-2890- 2.
  Detail

  SCHWARZ, D.; PROVAZNÍK, I. Comparison of Point Similarity Measures for Atlas- based Registration of MRI Brain Images. In Proceedings of 27th Annual IEEE EMBS International Conference. Shangai: IEEE, 2005. s. 455 ( s.)ISBN: 0-7803-8740- 6.
  Detail

  KAŠPÁREK T., KUČEROVÁ H., PŘIKRYL R., SCHWARZ D., ČEŠKOVÁ E., KRUPA P. Vztah mezi poruchami paměti a strukturální patologií hippokampu u první epizody schizofrenie: MRI studie - vlastní data. In Psychiatrie - časopis pro moderní psychiatrii (supplementum 2). Psychiatrie. Luhačovice: Tigis, 2005. s. 50 ( s.)ISSN: 1212- 6845.
  Detail

 • 2004

  SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Registrace multimodálních medicínských obrazů s využitím MATLABu a ITK. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference MATLAB 2004. Praha: Humusoft s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7080-550- 1.
  Detail

 • 2003

  SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Segmentace multispektrálních obrazových dat z MR. Scripta medica, 2003, roč. 75, č. 6, s. 356 ( s.)ISSN: 1211- 3395.
  Detail

 • 2002

  SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Rigid and Elastic Registration of Multimodal Volume Images in Medicine. In IFMBE Proceedings. Vienna, Austria: Verlag der Technischen Universitat Graz, 2002. s. 604 ( s.)ISBN: 3-901351-62- 0.
  Detail

  SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Segmentation and Visualization of Medical Images with the Use of Multimodal Registration. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images, Vol. 16. Brno: Vutium Press, 2002. s. 362 ( s.)ISBN: 80-214-2120- 7. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

  SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Rigid Body and Elastic Registration of CT and MR Volume Image Data. In Student EEICT 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 54 ( s.)ISBN: 80-214-2115- 0.
  Detail

 • 2001

  SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Statistically Based Segmentation of Medical Images and Their Visualisation. In VI International Conference PROCEEDINGS Symbiosis 2001. Gliwice, Poland: Silesian University of Technology, 2001. s. 10 ( s.)ISBN: 80-214-0893- 6.
  Detail

  SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Medical Imaging with Ray Casting. In Proceedings of 7th conference Student FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2001. s. 296 ( s.)ISBN: 80-214-1860- 5.
  Detail

  SCHWARZ, D.; PROVAZNÍK, I. Segmentace multispektrálních obrazových dat z MR. In Kongres MEFA 2001 Sborník abstrakt. Brno: 2001. s. 0 ( s.)
  Detail

  SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Medical Imaging with Color Ray Casting Improved by Gradient Magnitude Modulation. In 11th International Czech- Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2001. Brno, Czech Republic: The Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. s. 190 ( s.)ISBN: 80-214-1861- 3.
  Detail

  PROVAZNÍK, I., SCHWARZ, D., FEDRA, P. Complex- Valued Multiresolution Volume Rendering in 3D Echocardiography. In Computers in Cardiology 2001. Rotterdam, Nizozemí: IEEE Inc., 2001. s. 433 ( s.)ISBN: 0-7803-6557- 7.
  Detail

  PROVAZNÍK, I., SCHWARZ, D., FEDRA, P. Complex- Valued Multiresolution Volume Rendering in 3D Imaging. In Computers in Cardiology. USA: IEEE, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 8-111- 1111.
  Detail

  SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Registrace a segmentace medicínských obrazů z CT a MR. In MATLAB 2001 Sborník příspěvků 9. ročníku konference. Praha: Humusoft s.r.o., 2001. s. 370 ( s.)ISBN: 80-7080-446- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.