doc. Ing.

Daniel Schwarz

Ph.D.

FEKT, UBMI – docent

schwarzd@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Projekty

  • 2002

    Objemová vizualizace a segmentace medicínských obrazových dat, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
    Detail