Detail publikace

Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku

ŘÍHA, I., DRASTICH, A., NOVÁK, Z., SCHWARZ, D., CHRASTINA, J.

Originální název

Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku

Český název

Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Fúzi CT a MRI zobrazení musí předcházet registrace získaných obrazových dat. V současné době se pro registraci využívá několik algoritmů vycházejících buď ze segmentace obrazu na dílčí objekty - registrace podle bodů nebo kontur, nebo z globální podobnosti obrazu na základě vzájemné informace (metoda MI). Využitím optimalizačních procedur aplikovaných na geometrické transformace lze dosáhnout zpřesnění celého výkonu a následnou kontrolou na dané modalitě v případě použití lineárních registrací se dá ověřit i přesnost metody. Užití pružné registrace je možno simulovat jak na modelech k tomu určených, tak na reálných 3D obrazech, ale bez možnosti zpětné kontroly.

Český abstrakt

Fúzi CT a MRI zobrazení musí předcházet registrace získaných obrazových dat. V současné době se pro registraci využívá několik algoritmů vycházejících buď ze segmentace obrazu na dílčí objekty - registrace podle bodů nebo kontur, nebo z globální podobnosti obrazu na základě vzájemné informace (metoda MI). Využitím optimalizačních procedur aplikovaných na geometrické transformace lze dosáhnout zpřesnění celého výkonu a následnou kontrolou na dané modalitě v případě použití lineárních registrací se dá ověřit i přesnost metody. Užití pružné registrace je možno simulovat jak na modelech k tomu určených, tak na reálných 3D obrazech, ale bez možnosti zpětné kontroly.

Rok RIV

2006

Vydáno

11.05.2006

Nakladatel

Masarykův onkologický ústav v Brně

Místo

Brno

ISBN

80-86793-06-0

Kniha

Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny

Strany od

58

Strany do

58

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT21672,
 author="Ivo {Říha} and Aleš {Drastich} and Zdeněk {Novák} and Daniel {Schwarz} and Jan {Chrastina}",
 title="Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku",
 annote="Fúzi CT a MRI zobrazení musí předcházet registrace získaných obrazových dat. V současné době se pro registraci využívá několik algoritmů vycházejících buď ze segmentace obrazu na dílčí objekty - registrace podle bodů nebo kontur, nebo z globální podobnosti obrazu na základě vzájemné informace (metoda MI). Využitím optimalizačních procedur aplikovaných na geometrické transformace lze dosáhnout zpřesnění celého výkonu a následnou kontrolou na dané modalitě v případě použití lineárních registrací se dá ověřit i přesnost metody. Užití pružné registrace je možno simulovat jak na modelech k tomu určených, tak na reálných 3D obrazech, ale bez možnosti zpětné kontroly.",
 address="Masarykův onkologický ústav v Brně",
 booktitle="Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny",
 chapter="21672",
 institution="Masarykův onkologický ústav v Brně",
 year="2006",
 month="may",
 pages="58",
 publisher="Masarykův onkologický ústav v Brně",
 type="conference paper"
}