Ing.

Barbora Řehák Kopečková

FSI, EÚ OTTP – asistent

+420 54114 3282
Barbora.Kopeckova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Barbora Řehák Kopečková

Tvůrčí aktivity

  • FIŠER, J.; PECH, O.; POKORNÝ, J.; ŠÍP, J.; KOPEČKOVÁ, B.; KOŽUŠNÍK, M.: CV a FV system; SYSTÉM DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ PRO FLEXIBILNÍ HVAC. Laboratoř klimatické komory, budova D5, areál FSI VUT v Brně, Technická 2, 61669 Brno. (funkční vzorek)
    Detail

  • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; KOPEČKOVÁ, B.; FOJTLÍN, M.; TOMA, R.; JÍCHA, M.: RTCS; Software pro real-time predikci tepelné zátěže kabiny a komfortu posádky. Budova D5, místnost 109, areál FSI, VUT v Brně. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (software)
    http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 2
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.