Detail produktu

Software pro real-time predikci tepelné zátěže kabiny a komfortu posádky

POKORNÝ, J. FIŠER, J. KOPEČKOVÁ, B. FOJTLÍN, M. TOMA, R. JÍCHA, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

RTCS je real-time aplikace pro vyhodnocení ekvivalentní homogenní teploty (EHT) a komfortu pomocí tepelného manekýna Newton. Jedná se o samospustitelnou aplikaci vytvořenou v programu Matlab. Aplikace umožnuje objektivním způsobem vyhodnocení větrání, vytápění a klimatizování kabiny automobilu. Namísto sledování pouhé teploty vzduchu je vyhodnocována pocitová teplota, tj. EHT, která zohledňuje vliv konvekce, radiace a kontaktu na tepelný komfort. Tato aplikace je navržena tak, aby informovala o tepelném komfortu ve voze v reálném čase. Softwarovou část simulátoru kabiny (RTCS) tvoří kombinace modelů tepelného komfortu Thermal Comfort Analyzer (TCA) a Virtuálního zkušebního standu vozu (VTSCC). Model komfortu zohledňuje vliv oděvu na tepelnou ztrátu lidského těla, což je zásadní parametr pro nastavení „komfortní" teploty. Hardwarovou část pak tvoří tepelný manekýn a koncentrátor (hardware pro načítání dat z CAN sběrnice).

Klíčová slova

tepelný komfort, tepelný manekýn

Datum vzniku

18. 12. 2017

Umístění

Budova D5, místnost 109, areál FSI, VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www