Ing.

Barbora Řehák Kopečková

FSI, EÚ OTTP – asistent

+420 54114 3282
Barbora.Kopeckova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Barbora Řehák Kopečková

Projekty

 • 2023

  Modelování procesů v oblasti termofluidní mechaniky a techniky prostředí, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  NCK MESTEC2 - DP 05 - Energetické technologie s minimalizovaným environmentálním dopadem, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2020

  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  TJ02000028, TheMaSyC - Thermal Management Systems and Components - Sysmém pro tepelný management elektrických vozidel a testování jeho komponent, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2017

  VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail